Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cận Lâm Sàng. 2: Sinh Hóa Máu:

Cận Lâm Sàng. 2: Sinh Hóa Máu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CẬN LÂM SÀNG:

KHÍ MÁU:

13/2: (NKQ)19/2(Mở KQ)22/2pH 7.39 bt7,4997,491PCO2 36.134,431,6PO2 108,1152,397,2BE -2,63,10,9HCO3- 21.326,123,7CẬN LÂM SÀNG:

3: Điện Giải Đồ:10/214/217/219/220/222/2Na+132139143139137141K+3,63,74,33,83,83,7Cl-9697101959394CẬN LÂM SÀNG

4: Đông Máu:

10/2

PT(s)11,2PT(%)97INR1,02APTT(s)33,4APTT( bệnh/chứ

ng)1,11Fibrinogen3,06CẬN LÂM SÀNG:

5: VI SINH :

● Nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (Đờm) 18/2/2019

1. A. baumannii

Số lượng >10^6 CFU/ml

2. K. pneumoniae

● AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (Đờm) 23/2/2019: Âm tính● Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động (Đờm) 22/2/2019 A.baumannii

Amikacin

Cefepime

R

Ciprofloxacin R

Imipenem

R

Meropenem R

Tobramycin R

Minocycline IRAmpicillin/Sulbactam

Ceftazidime

R

Gentamicin

R

Levofloxacin

R

Piperacillin/Tazobactam

R

Colistin

SRCẬN LÂM SÀNG:

6:X-Quang Ngực Thẳng:Kết Quả:

10/2: Hình ảnh bình thường.

14/2: Mờ rải rác hai phế trường -> hình ảnh viêm phổi.

20/2: Hình dày mô kẽ rải rác hai phế trường, tập trung nhiều thùy trên phổi phải,

Khơng tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi hai bên. -> Hình ảnh theo dõi viêm

phổi do Lao.9. Điều trị-Tại thời điểm vào viện:

Kháng sinh: Metronidazol

An thần: Diazepam

Theo dõi nước tiểu và truyền dd NaCl 0,9%: Ngăn ngừa tăng Kali máu và suy

thận cấp do tiêu cơ vân

● Hiện tại: Điều trị theo kháng sinh đồ

- Colistin

- Tazocin ( Piperacilin+ Tazobactam)

- Diazepam

- NaCl 0,9%

- Thở máy qua mở KQ

-Điều trị hỗ trợ

Để bệnh nhân nằm một mình, tránh các kích thích có thể gây co cơ

Đảm bảo dinh dưỡng qua sonde dạ dày

Vệ sinh cá nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cận Lâm Sàng. 2: Sinh Hóa Máu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×