Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Cách mở, đăng nhập vào phần mềm Cadence

I. Cách mở, đăng nhập vào phần mềm Cadence

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Sau khi khởi động hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux 4 ta có màn hình

đăng nhập hệ thống: Usename: root, Password: 123456.4. Click chuột phải chọn Open Terminal.

5. Sau đó sử dụng các lệnh cơ bản trong Linux để mở phần mềm Virtuoso

Cadence:

# license

# ls

# cd 180nm

# ls

# source tsmc180.csh

# virtuoso &46. Để tạo thư viện mới chọn File-> New-> Library-> Đặt tên thư viện library:

(Ví dụ là Nhom4). Ta chọn Attach to an existing technolody library. Nhấn OK.

Tiếp theo chọn thư viện công nghệ (Technology Library): tsmc18.5II. Hướng dẫn cách vẽ Schematic và mô phỏng bằng Cadence Schematic

Ví dụ hướng dẫn vẽ mạch và mơ phỏng cổng logic cơ bản: OR 2 đầu vào. Các

bước thực hiện để vẽ sơ đồ nguyên lý Schematic như sau:

1.Để tạo một cell mới ta chọn File->New-> Cellview-> Chọn tên Cell: OR, View:

Schematic-> OK.62. Trong file Schematic, để lấy ra các linh kiện như transistor PMOS, CMOS

thì ban đầu chọn các linh kiện bằng cách chọn trên thanh công cụ Create->

Instance (hoặc bấm phím tắt i) thì cửa sổ Add Instance hiện ra rồi để chọn thư viện

Library click Browse: Chọn thư viện: tsmc180, cell: pmos2v, view: symbol -> Ok.7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Cách mở, đăng nhập vào phần mềm Cadence

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×