Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Thiên tai, bão lụt

c. Thiên tai, bão lụt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cơ (Giai đoạn 1)”SttNguồn gây tác độngTác động có liên

quan đến chất thảiTác động không

liên quan đến chất

thải- CTRSH

2.2.1. Dự báo các tác động

2.2.1.1. Tác động đến môi trường không khí

(1) Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông

Các phương tiện giao thông phục vụ cho hoạt động tang lễ chủ yếu là xe cá

nhân của người thân trong gia đình tham gia chơn cất. Hoạt động của các phương

tiện này sẽ làm phát sinh bụi và các chất ô nhiễm như CO, SO x, NOx,... ảnh hưởng

đến chất lượng mơi trường khơng khí.

Tuy nhiên, cơng tác chôn cất mộ di dời được thực hiện rải rác, không tập trung

cùng một thời điểm cộng thêm khu vực Dự án thống nên lượng khí thải phát sinh từ

các phương tiện không gây tác động đến môi trường và con người.

(2) Khí thải từ hoạt động làm lễ trước chơn cất

Khí thải phát sinh trong hoạt động làm lễ trước chôn cất chủ yếu là từ việc đốt

nhang, vàng mã của gia đình có mộ di dời hay thăm mộ cũng góp phần làm tăng hàm

lượng các chất ô nhiễm trong không khí. Đây là hoạt động mang tính văn hóa, tín

ngưỡng nên khơng thể tránh khỏi. Hơn nữa, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian

chôn cất hay thăm viếng nên lượng phát sinh mang tính gián đoạn, không đáng kể.

2.2.1.2. Nước thải

(1) Nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn này, Dự án chỉ phục vụ chôn cất các mộ di dời từ hoạt động

giải phóng mặt bằng của các Dự án khác đầu tư trên địa bàn nên nước thải sinh hoạt

phát sinh rất ít, hầu như khơng có, do đó khơng gây tác động đến môi trường và con

người tại khu vực.

(2) Nước mưa chảy tràn

Tải lượng nước mưa chảy tràn tương tự như trong giai đoạn xây dựng. Khi

trời mưa sẽ tạo thành dòng chảy cuốn theo bụi và các chất thải rắn như: đất, cát, tro

(do đốt các vật liệu dùng trong quá trình cúng tế và chơn cất), xác bã thực vật,...

Trường hợp khơng có hệ thống thu gom và thốt nước mưa hoặc chất thải phát sinh

không được thu gom, quản lý và xử lý thích hợp thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi

các chất ô nhiễm, làm gia tăng độ đục và các chất ô nhiễm trong nguồn nước.

2.2.1.3. Chất thải rắn

Hoạt động tang lễ sẽ gây phát sinh chất thải rắn, bao gồm bao nilông, bánh

ngọt, trái cây, các loại giấy tiền vàng bạc,… được mang đến cúng tế, ttải lượng phát

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh30Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”sinh các loại chất thải này ước tính khoảng 5kg/ngày. Các chất thải nếu khơng có

biện pháp thu gom thích hợp gây ơ nhiễm mơi trường khu vực.

2.2.1.4. Tiếng ồn

Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông chủ yếu phát sinh ra từ động cơ và do

sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng cửa xe,

tiếng rít phanh, còi,…

Hoạt động chơn cất những ngơi mộ này được thực hiện khơng tập trung. Do

đó, tác động của tiếng ồn đến môi trường và con người không đáng kể.

2.2.1.5. Sự cố ngập úng

Hệ thống mương thoát nước trong khu vực thiết kế khơng đảm bảo cho việc

tiêu thốt nước mưa, sẽ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động của nghĩa

trang. Nếu ngập úng kéo dài trong vài ngày, khơng có biện pháp xử lý sẽ ảnh hưởng

đến cảnh quan của nghĩa trang, đồng thời có thể làm chết các cây cảnh trong khu vực

dự án, gây ơ nhiễm mơi trường.

2.2.1.6. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương

(1)Tác động tích cực

Khi Dự án đi vào hoạt động, chủ yếu là tác động mang tính tích cực đối với

tình hình kinh tế - xã hội của địa phương:

- Dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống các khu nghĩa trang

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đáp ứng nhu cầu di dời mồ mả, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và

chơn cất mồ mã theo đúng quy hoạch.

(2)Tác động tiêu cực

Khi dự án đi vào hoạt động, lượng phương tiện đi qua khu vực làm ảnh hưởng

xấu đến trật tự an tồn giao thơng, cụ thể là làm, gây ách tắc giao thơng, ngồi ra có

thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thơng.

2.2.2. Các cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường đề xuất thực hiện

2.2.2.1. Bụi và khí thải

Bụi do xe chạy được hạn chế rất nhiều do mặt đường được xây dựng bằng

bêtông nhựa và bê tông xi măng. Tuy nhiên để phòng ngừa và giảm thiểu ơ nhiễm

bụi và khí thải trong giai đoạn vận hành, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện

pháp sau:

- Quét dọn sạch sẽ khuôn viên, bãi đỗ xe và đoạn đường giao thông.

- Phun tưới đoạn đường giao thông trước cổng nghĩa trang trong những ngày

nắng nóng để giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường.

- Hoàn thiện các biển báo giao thông quy định về tốc độ đối với các loại xe

khi chạy trên tuyến đường nhằm tránh hiện tượng chạy quá tốc độ làm cuốn đất, cát

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh31Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”từ mặt đường lên gây ô nhiễm bụi, tăng sự chấn động, tiếng ồn.

- Cây xanh được trồng hai bên lề đường vừa tạo cảnh quan vừa góp phần ngăn

chặn bụi, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đồng thời cải thiện mơi trường

khơng khí trên tuyến.

- Định kỳ tuyến đường này sẽ được bảo dưỡng những điểm có nguy cơ bị hư

hỏng, xuống cấp nhằm tránh hiện tượng xuất hiện các ổ voi, ổ gà trên tuyến làm tăng

các chấn động, độ ồn khi có phương tiện giao thơng chạy qua.

- Vào các ngày thời tiết khô hanh tiến hành phun nước giữ ẩm cho tuyến

đường để tránh tình trạng bụi phát tán vào mơi trường khơng khí.

2.2.2.2. Nước thải

Đề xuất với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong

việc quản lý, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người

dân trong khu vực để bảo đảm không gây ô nhiễm nước trên địa bàn.

- Tuân thủ phương án quy hoạch trong bố trí mặt bằng, tạo dựng địa hình hợp

lý để hạn chế tối đa xói mòn và cuốn trơi đất.

- Hệ thống thốt nước mưa đã được xây dựng trong giai đoạn trước để thoát

nước mưa gồm các cống thốt nước ngang đường quy mơ vĩnh cửu gồm các cống

khẩu độ B500 thoát nước ngang các tuyến quy hoạch và các cống thốt nước địa hình

trên đường vào nghĩa trang.

2.2.2.3. Chất thải rắn

Để giảm thiểu các tác động của chất thải rắn, khi dự án đi vào hoạt động, Chủ

dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Chất thải rắn là vòng hoa, giấy vàng mã,... là những loại chất thải ln được

phát sinh do tính chất tín ngưỡng của người dân. Tro sinh ra khi đốt các vật liệu này

sẽ được thu gom vào các thùng chứa rác để tiện cho việc thu gom và khơng phát tán

ra ngồi mơi trường.

- Bàn giao cơng trình cho đơn vị chức năng quản lý khai thác và duy tu bảo

dưỡng.

- Yêu cầu đơn vị quản lý thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động,

đặc biệt là biện pháp giảm thiểu chất thải rắn.

2.2.2.4. Tiếng ồn

- Nghiêm cấm sử dụng còi xe khi đi vào dự án.

- Xe không sử dụng tắt máy

2.2.2.5. Sự cố ngập úng

- Cơng trình được đầu tư hệ thống thốt nước mưa ngang và dọc đảm bảo

thoát nước mưa chảy tràn, tránh sự cố ngập nước.

- Đối với các công trình giao thơng, những đoạn trũng thấp hay bị ngập úng

cục bộ đã được đầu tư xây bổ sung hệ thống cống và hố ga thu gom và thoát nước

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh32Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”dọc đường, vì vậy khi hồn thành sẽ đã đảm bảo khả năng thốt nước cho tồn bộ lưu

vực, giải quyết được vấn đề ngập úng cục bộ như hiện nay.

- Góp phần tích cực trong phát triển kinh tế toàn tỉnh, nâng cao chất lượng

cuộc sống người dân.

2.2.2.6. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

(1) Trật tự xã hội

- Phối hợp với địa phương khi có xảy ra mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để duy tu bảo dưỡng các cơng trình hạ

tầng như đường giao thơng mà dự án có sử dụng.

(2) Giảm thiểu tác động đến giao thơng trong khu vực

- Bố trí các bãi đỗ xe cho từng phương tiện hợp lý.

- Quy định tốc độ tối đa của xe khi đi vào khu vực dự án.Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.1. Kế hoạch tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường

3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng và hoạt động hiện trạng của Dự án

- Bộ phận quản lý dự án

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và bảo hộ lao động.

+ Tổ chức cho người lao động được bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, tập huấn

an toàn, bảo hộ lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh nghề

nghiệp.

+ Tổ chức công tác y tế, sơ cấp cứu ở cơng trường, bảo vệ, phòng cháy chữa

cháy trên công trường.

+ Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn người lao động chấp hành nội quy công

trường đảm bảo cơng trình được hồn thành đúng tiến độ trong mơi trường lao

động an toàn.

- Bộ phận kỹ thuật

+ Hỗ trợ chỉ huy trưởng trong việc điều phối công nhân thực hiện công tác thi

công.

+ Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về an tồn thi cơng cho các bộ phận lao động

theo khu vực được phân công.

+ Giám sát, đảm bảo cơng trình được thi cơng đúng thời gian và tiêu chuẩn kỹ

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh33Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”thuật đề ra.

- Các tổ thi công

+ Gồm tổ trưởng, công nhân kỹ thuật và một số lao động phổ thông. Tổ chịu sự

quản lý trực tiếp và phân công công việc thực hiện của chỉ huy trưởng cơng trình và

Ban điều hành quản lý dự án. Tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo công việc

cho các công nhân, đảm bảo thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường khi thi

công.

+ Đảm bảo hồn thành các hạng mục cơng trình bảo vệ mơi trường trước khi

đi vào hoạt động.

3.1.2. Giai đoạn hoạt động

Bố trí bộ phận chun trách về cơng tác bảo vệ mơi trường của Dự án có chức

năng quản lý các vấn đề về mơi trường trong q trình hoạt động của Dự án.

3.2. Kế hoạch quan trắc môi trường

3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng và hoạt động của Dự án

- Giám sát mơi trường khơng khí, tiếng ồn, độ rung:

+ Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực đang thi công.

+ Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung.

+ Quy chuẩn so sánh:QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh.QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất

độc hại trong không khí xung quanh.QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

+ Tần suất giám sát: 01 lần trong thời gian thi công hoặc giám sát đột xuất khi

có sự cố mơi trường hay khiếu nại người dân.

3.2.2. Giai đoạn hoạt động

- Số vị trí giám sát: 01 vị trí.

- Vị trí giám sát: NT: Nước thải đầu ra của hệ thống thu gom nước thải.

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ

động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat và Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về nước thải sinh hoạt (Giá trị C, cột A).

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các

cơ quan có thầm quyền.

3.3. Cam kết của chủ dự án

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu

đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường theo các quy định, tiêu chuẩn,

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh34Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng,

thị trấn Lăng Cô (Giai đoạn 1)”quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác

theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản

Kế hoạch bảo vệ mơi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tơi

xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam./.

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU

VỰC HUYỆN PHÚ LỘC

GIÁM ĐỐCChủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Phú Lộc

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Quý Thịnh35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Thiên tai, bão lụt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×