Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp

1 Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1: Sơ đồ dây dẫn từ tủ điện tổng về tủ điện các tầng

Tính tiết diện dây

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) vàvà Udm=380V-0,67 V

-= 19 – 0,67 = 18.33 (V)-= 5,73 mm2

Tra bảng 2.36 trang 645 sách, tài liệu [1] tìm được F tc ≥ Ftt chọn dây lõi đồng

có thiết diện 10 (mm2) có r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km)

Tính lại với r0=2 (Ω/Km) và x0 = 0,07(Ω/Km):

= 10,5 (V) < 19 (V)

Vậy chọn dây có thiết diện dây cáp đồng từ tủ điện tổng đến tủ điện các tầng là

10 (mm2)

3.1.2Lựa chọn dây dẫn tầng 1Bảng 3.1: Cơng suất tính tốn của các phòng tầng 118STTPhòngTổng PPttQtt11012.6012.080.99821022.6012.080.99831031.4331.1460.554104A1.4331.1460.555104B2.6182.0941.0056105A2.7182.1741.0447105B2.6182.0941.00581062.6632.131.02291071.5281.2220.587101081.6181.2940.621111091.441.1520.55312109A2.7612.2091.06Ta chia tầng 1 thành 2 nửa sơ đồ nguyên lí như hình dưới:19Hình 3.2: Sơ đồ phụ tải của tầng 1

 Nhánh từ P.106 đến P.101

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) và

Tínhvà Udm=380V= = 0.71 (V)= 19 – 0,71 = 18,29 (V)

= 1,08 mm2

Ta chọn dây có Ftc ≥ Ftt

Tra bảng 2-36 sách cung cấp điện trang 645

Ta chọn dây đồng có tiết diện 4 mm2 có ro = 5 (Ω/Km) và xo = 0,09 (Ω/Km)20 Nhánh từ P.107 đến P.109

Chọn: x0 = 0.25 (Ω/Km) và

Tínhvà Udm=380V= = 0,04 (V)= 19 – 0,04 = 18,96 (V)

= 0,2 mm2

Ta chọn dây có Ftc ≥ Ftt

Tra bảng 2-36/645, tài liệu [1]

Ta chọn dây đồng có tiết diện 4 mm2 có ro = 5 (Ω/Km) và xo = 0,09 (Ω/Km)

 Tính lại

= = 4,5 (V)

≤ = 19 V

Vậy chọn dây dẫn như vậy là hợp lí3.1.3Lựa chọn dây dẫn tầng 2Bảng 3.2: Cơng suất tính tốn của các phòng tầng 221Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×