Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3: Vai trò biện hộ chính sách của nhân viên CTXH trong việc trợ giúp nhóm phụ nữ làm nghề mại dâm

Phần 3: Vai trò biện hộ chính sách của nhân viên CTXH trong việc trợ giúp nhóm phụ nữ làm nghề mại dâm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo đó, hiện nay Nhà nước có chính sách hỡ trợ người nghiện ma túy và người

mại dâm học nghề ở trung tâm 05, 06 và ở cộng đồng. Hiện nay có trên 50% các

đối tượng tại các trung tâm được học nghề. Chi phí học nghề cho các đối tượng

đang ở mức thấp. Trong trung tâm, họ chỉ được đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp,

học nghề ngắn hạn với thời gian dưới 1 năm, chưa có điều kiện đào tạo nghề cho

các đối tượng này ở trình độ trung cấp.

Theo chính sách hiện hành, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm sẽ giải quyết cho

các doanh nghiệp vay, tùy vào số lượng lao động thu hút là nhiều hay ít, từ vài

chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, chính sách này phải phổ biến

rộng rãi để nhiều người dân được biết. Đồng thời, phải có sự phối hợp giữa các

doanh nghiệp và chính quyền thì mới giải quyết được việc làm cho người mại

dâm tái hòa nhập cộng đồng, . Chính quyền địa phương - nơi xác nhận các dự án

vay vốn của doanh nghiệp - cần đưa khuyến nghị để gắn trách nhiệm xã hội đối

với doanh nghiệp, để doanh nghiệp nhận một tỷ lệ lao động nhất định là đối

tượng đặc thù nêu trên.

Để giúp cho người mại dâm tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả, cần tăng

cường giúp đỡ họ học nghề và nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Cần thiết phải

đầu tư dạy nghề trọng điểm, tạo sự kết nối và hỗ trợ giữa ba khâu: nhu cầu thị

trường, đào tạo nghề và hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Đồng thời, xây dựng các mơ hình hỡ trợ, tạo điều kiện cho người hoạt động mại

dâm được dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền

HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Chương trình đào tạo nghề cho người bán dâm được quy định cụ thể trong nhiều

văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nhằm tạo điều kiện giúp đối tượng rời xa

tệ nạn và hòa nhập vào đời sống xã hội. Những chương trình và văn bản quy

phạm pháp luật đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, tổ chức14chính trị - xã hội và cá nhân… trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết

việc làm cho người bán dâm và người nhiễm HIV hồ nhập cộng đồng.

Cơng tác dạy nghề, giáo dục hoà nhập cho người mại dâm và người nhiễm HIV

ở các Trung tâm giáo dục lao động xã hội ngày càng được cải thiện hơn về nội

dung và chất lượng. Các trung tâm đã tổ chức dạy nghề kết hợp với lao động sản

xuất phù hợp với khả năng của đối tượng, giúp cải thiện sinh hoạt hàng ngày và

nâng cao năng lực tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng. Một số trung tâm đã

gắn kết hoạt động dạy nghề với giới thiệu, tạo việc làm cho đối tượng thơng qua

thực hiện các chính sách hỡ trợ, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhận

đối tượng vào làm việc hoặc gia công sản phẩm.

-Hỗ trợ vay vốnNghiên cứu chỉ ra rằng sự phân biệt đối xử là một rào cản đối với những người

hoạt động mại dâm có ý định bỏ việc bán dâm và kiếm kế sinh nhai khác. Mặc

dù Nhà nước có chính sách hỗ trợ vay vốn cho người hoạt động mại dâm trở về

với cộng đồng, tuy nhiên, nhiều người không đăng ký vì lo sợ bị cộng đồng kỳ

thị. Do vậy, số lượng người mại dâm tiếp cận vốn vay rất thấp.

-Tổ chức các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ, các nhóm đồng đẳng-Tun truyền, vận động về phòng, chống mại dâm.Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi về phòng chống mại dâm,

giảm lấy nhiễm HIV/AIDS và giảm kỳ thị cần phải phát triển rộng khắp. Trước

hết, các hoạt động truyền thông được hướng đến các cộng đồng dân cư, đến đội

ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, các nhóm đồng dẳng, các

cơ quan tổ chức, các cá nhân và gia đình…đặc biệt hướng vào các nhóm nguy

cơ cao: nhóm mại dâm, nhóm tiêm chích ma túy, nhóm quan hệ tình dục đồng

giới, nhóm di biến động( lái xe, cơng nhân các khu cơng nghiệp, nhóm người di

cư từ nơng thơn ra thành phố…)

15Về nội dung truyền thông cần tập trung vào cung cấp các kiến thức về

HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các biện pháp giảm

hại( bơm kim tiêm sạch, bao cao su, …) các vấn đề liên quan đến sử dụng chất

gây nghiện, bn bán người…

Hình thức truyền thơng có thể trực tiếp, gián tiếp thơng qua các chương trình,

diễn đàn, các buổi truyền thơng tập trung, sinh hoạt nhóm đồng đẳng…

-Triển khai hoạt động phòng ngừa tệ nạn mại dâmNgồi các hoạt động truyền thơng nâng cao ý thức pháp luật liên quan đếm mại

dâm còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động khác: giải quyết vấn đề thất nghiệp,

việc làm, các chính sách về xóa đói giảm nghèo, tun truyền phòng chống các

tệ nạn xã hội khác như nạn bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, bn bán

người…TÀI LIỆU THAM KHẢO1. GIÁO TRÌNH CƠNG TÁC XÃ HỘI VỚI ĐỐI TƯỢNG MẠI DÂM Ths. Tiêu Thị Minh Hường -Ths. Nguyễn Thị Vân

2. ilssa.org.vn/vi/news/dinh-huong-hoan-thien-chinh-sach-ho-tro-xa-hoicho-nguoi-ban-dam

3. Giáo Trình chính sách xã hội- Tác giả: Nguyễn Tiệp; Nguyễn Lê

Thanh [Biên soạn]; Phạm Hồng Trang [Biên soạn].

4. https://vov.vn/xa-hoi/tam-su-dam-nuoc-mat-va-ky-uc-kinh-hoangcua-nhung-co-gai-ban-dam-459768.vov

5. Từ điển Hán Việt (Đào Duy Anh, 1951)

6. Quốc Hội VN 2003, Pháp lệnh phòng chống mại dâm1617Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3: Vai trò biện hộ chính sách của nhân viên CTXH trong việc trợ giúp nhóm phụ nữ làm nghề mại dâm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×