Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC LOẠI REN THƯỜNG DÙNG

II. CÁC LOẠI REN THƯỜNG DÙNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. VẼ QUI ƯỚC REN

1/ Đối với ren thấy

a/ Trên hình chiếu hoặc hình cắt song song với đường

trục ren

Đường đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm.

Đường đáy ren vẽ bằng nét liền mảnh. Khoảng cách từ

đỉnh ren đến đáy ren xấp xỉ bằng chiều cao ren. Có thể

vẽ gần đúng bằng cách chọn : d1 = 0,8d

Đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.

Khi cần biểu diễn đoạn ren cạn, nó vẽ bằng nét liền

mảnh.

Đường gạch gạch (tuyến ảnh) trên hình cắt của ren vẽ

bằng nét liền mảnh vàa dừng lại ở nét liền đậm của

đường đỉnh ren.

b/ Trên hình chiếu hoặc hình cắt vuông góc với trục

ren

Vòng tròn đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm.

Vòng tròn đáy ren chỉ vẽ ¾ vòng tròn bằng nét liền

mảnh. Phần hở ¼ thường chọn phía trên bên phải.

Không vẽ đường tròn thể hiện mép vát của renTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC LOẠI REN THƯỜNG DÙNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×