Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Làm quen với phần mềm GeoGebra

Làm quen với phần mềm GeoGebra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Tin học 8Năm học 2017-2018

- Thao tác:

Thao tác: chọn cơng cụ, chọn tâm

hình tròn, sau đó nhập giá trị bán

kính trong hộp thoại sau:?- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

dùng để vẽ hình tròn

đi qua ba điểm cho trước

- Thao tác: chọn cơng cụ, sau đó lần

lượt chọn ba điểm.- Thao tác thực hiện thế nào??- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

dùng để tạo một nửa

hình tròn đi qua hai điểm đối xứng

tâm.?- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

sẽ tạo ra một cung

tròn là một phần của hình tròn nếu

xác định trước tâm hình tròn và hai

điểm trên cung tròn này.?- Tác dụng của cơng cụ?- Cơng cụ

sẽ xác định một cung

tròn đi qua ba điểm cho trước. Thao tác: (sgk - 103)

* Các công cụ biến đổi hình họcGv Các cơng cụ biến đổi hình học- Cơng cụ

dùng để tạo ra một

đối tượng đối xứng với một đối

tượng cho trước qua một trục là

đường hoặc đoạn thẳng.?Chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến

đổi (có thể chọn nhiều đối tượng bằng

cách kéo thả chuột tạo thành một khung

chữ nhật chứa các đối tượng muốn

chọn), sau đó nháy chuột lên đường

hoặc đoạn thẳng làm trục đối xứng.

Để lưu tệp, mở tệp có sẵn ta làm như

thế nào?Người soạn: Đỗ Văn Nguyên23- Công cụ

dùng để tạo ra một

đối tượng đối xứng với một đối

tượng cho trước qua một điểm cho

trước (điểm này gọi là tâm đối

xứng).

d) Các thao tác với tệp

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S hoặc Hồ

sơ  Lưu lại từ bảng chọn.

Để mở một tệp đã có, nhấn tổ hợp

phím Ctrl+O hoặc thực hiện lệnh

Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

?Năm học 2017-2018Để thoát khỏi phần mềm ta làm thế Hồ sơ  Mở.

nào?

e) Thoát khỏi phần mềm

- Nháy chuột chọn Hồ sơ -> Đóng

hoặc dùng tổ hợp phím Alt + F4c. Củng cố, luyện tập: (3’)

? Yêu cầu HS nhắc lại thao tác với tệp và thoát khỏi phần mềm, thực hành

các thao tác đó

Hs: Nhắc lại các thao tác và thực hành.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1')

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính đã học.

- Chuẩn bị trước nội dung tiếp theo của bài

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................

Ngày soạn: 28/01/2018

Ngày dạy: 01/02/2018

Dạy lớp: 8A

Ngày dạy: 31/01/2018

Dạy lớp: 8B

Tiết 44. GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của hình học geogebra. Làm quen với phần

mềm này như khởi động, các thanh công cụ, các nút lệnh …

b. Về kỹ năng:

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này.

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện với các đối tượng trong phần mềm.

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, máy tính cài phần mềm Geogebra.

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên24Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018

Câu hỏi:

Chiếu nội dung slide:Cho biết tác dụng của các công cụ trên?

Đáp án – Biểu điểm:

- Cơng cụ

hình tròn.tạo ra hình tròn bằng cách xác định tâm và một điểm trên

(2đ)- Công cụdùng để tạo ra hình tròn bằng cách xác định tâm và bán kính.

(2đ)- Cơng cụdùng để vẽ hình tròn đi qua ba điểm cho trước.- Công cụdùng để tạo một nửa hình tròn đi qua hai điểm đối xứng tâm.

(2đ)(1đ)- Cơng cụ

sẽ tạo ra một cung tròn là một phần của hình tròn nếu xác

định trước tâm hình tròn và hai điểm trên cung tròn này.

(2đ)

- Cơng cụ

sẽ xác định một cung tròn đi qua ba điểm cho trước. (1đ)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Giờ trước chúng ta đã được đi tìm hiểu về

các cơng cụ vẽ hình của phần mềm Geogebra và chúng ta đã được làm quen với

quan hệ giữa các đối tượng. Vậy một đối tượng mà khơng phụ thuộc vào một đối

tượng nào đó người ta gọi là gì? Chúng ta cùng đi nghiên cứu tiếp trong bài hôm

nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (32’)

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

Gv Xét 3.

3. Đối tượng hình học

a) Khái niệm đối tượng hình

học (Sgk - 104)

? Em hiểu thế nào là đối tượng hình học? - Suy nghĩ và trả lời

? Các đối tượng hình học cơ bản bao - Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng,

gồm?

tia, hình tròn, cung tròn.

b) Đối tượng tự do và đối tượng phụ

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên25Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018Gv??thuộc- Giáo viên giới thiệu các đối tượng tự

do và các đối tượng phụ thuộc, cho biết

ý nghĩa của chúng.

- Hướng dẫn HS biết thế nào là:

+ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Giao của 2 đối tượng hình học.

Kết luận về đối tượng tự do và đối

tượng phụ thuộc.

Giới thiệu danh sách các đối tượng trên

màn hình của Geogebra. Phần mềm

Geogebra cho phép hiển thị danh sách

tất cả các đối tượng hình học hiện đang c) Danh sách các đối tượng trên màn

có trên trang hình.

hình

Để hiển thị danh sách ta làm thế nào?

Dùng lệnh Hiển thị  Hiển thị

danh sách đối tượng để

hiện/ẩn khung thơng tin

này trên màn hình.

d) Thay đổi thuộc tính của đối tượng

Giới thiệu và hướng dẫn cách thay đổi

thuộc tính của các đối tượng.

Các đối tượng hình đều có các tính chất

như tên (nhãn) đối tượng, cách thể hiện

kiểu đường, màu sắc, ....

Để làm ẩn đối tượng?

- Các thao tác thường dùng để thay đổi

Ẩn/hiện tên (nhãn) của đối tượng?

tính chất của đối tượng.

+ Ẩn đối tượng: Để ẩn một đối

tượng, thực hiện các thao tác sau:

(1) Nháy nút phải chuột lên đối tượng;

(2) Huỷ chọn Hiển thị đối tượng

trong bảng chọn:Người soạn: Đỗ Văn Nguyên26Trường THCS Nong LayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Làm quen với phần mềm GeoGebra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×