Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI CAO TUỔI (NCT)

1 KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI CAO TUỔI (NCT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ cách phân chia NCT



1.2. Xu hướng già hóa dân số

và tình hình NCT tại Việt Nam

Đời sống kinh tế được cải thiện, những

tiến bộ của y học cũng như cơng tác chăm

sóc y tế ngày càng được nâng cao

 Tuổi thọ trung bình của người dân ngày

càng tăng, số người già đang ngày càng

tăng cao.



1.3 Các mơ hình CSSK NCT



II- MƠ HÌNH CSSK NCT TẠI

VIỆN DƯỠNG LÃO



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI CAO TUỔI (NCT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×