Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch trình thực hiện

Lịch trình thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thơng tinchuyển nốt 50% kinh phí còn lại.

CHƯƠNG 205Hình thức thanh tốn: Chuyển khoản hoặc tiền

mặt.

CHƯƠNG 206

2.2. Q trình thực hiện

CHƯƠNG 2072.2.1. Khởi động dự án

CHƯƠNG 208Mục tiêu: Công bố khởi động dự án

CHƯƠNG 209Nội dung:

-Tuyên bố khởi động dự án-Thành lập nhóm thực hiện dự án-Giao kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2102.2.2. Lập kế hoạch

CHƯƠNG 211Mục tiêu: Thông qua kế hoạch thực hiện dự án

CHƯƠNG 212Nội dung:

-Xem xét kế hoạch dự án

Thảo luận, chỉnh sửa

Phê duyệt, phổ biến kế hoạch

Kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2132.2.3. Xác định yêu cầu

CHƯƠNG 214Mục tiêu: Thông qua đặc tả yêu cầu

CHƯƠNG 215Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Xem xét đặc tả yêu cầu

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biếnBài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tin-Kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2162.2.4. Thiết kế

CHƯƠNG 217Mục tiêu: Thông qua đề xuất thiết kế

CHƯƠNG 218Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Xem xét thiết kế

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biếnCHƯƠNG 2192.2.5. Lập trình

CHƯƠNG 220Mục tiêu: Xem xét và bàn giao chương trình để kiểm thử

CHƯƠNG 221Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Xem xét chương trình

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biến

Kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2222.2.6. Kiểm thử

CHƯƠNG 223Mục tiêu: Xem xét các tài liệu kiểm thử, bàn giao chương trình đã

kiểm thử

CHƯƠNG 224Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Xem xét chương trình

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biến

Kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2252.2.7. Triển khai, đóng gói, nghiệm thu

CHƯƠNG 226Mục tiêu: Xem xét các báo cáo triển khai, tổng kết các tài liệu

CHƯƠNG 227Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biến

Kế hoạch tiếp theoBài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 2282.2.8. Tổng kết dự án

CHƯƠNG 229Mục tiêu: Thông qua các báo cáo tổng kết dự án

CHƯƠNG 230Nội dung

- Xem xét và thông qua báo cáo tổng kết

- Quyết định kết thúc dự án

CHƯƠNG 231Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 232 QUẢN LÝ RỦI RO

CHƯƠNG 233

1. Vì sao phải quản lý rủi ro?

CHƯƠNG 234Quản lý rủi ro là việc xác định các biện pháp phương sách cần tiến

hành để ngăn cản đe dọa đó khỏi xuất hiện hay để làm giảm nhẹ tác động của đe

dọa nếu nó xảy ra. Nhưng kiểm sốt rủi ro khơng nhằm loại bỏ rủi ro, chỉ nhằm hạn

chế tối thiểu thiệt hại của rủi ro.

CHƯƠNG 235Các rủi ro có xác suất xuất hiện thấp, trung bình, cao đối với những

đe dọa. Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến dự án mà ta có biện pháp

giải quyết phù hợpCHƯƠNG 236

2. Các bước quản lý rủi ro

CHƯƠNG 237Bước 1: Dự đốn rủi ro

CHƯƠNG 238Cơng việc đầu tiên và quan trọng nhất trong quản lý rủi ro là nhận

biết điều gì có thể dẫn tới sai sót. Phương pháp tốt nhất để xác định các khoản mục

có thể rủi ro là nhìn vào lịch sử và rút ra một danh sách những gì có thể đưa tới sai

sót

CHƯƠNG 239Bảng quản lý rủi ro

CHƯƠNG 242

CHƯƠNG 240 CHƯƠNG 241Những rủi

CHƯƠNG 243Xác suất

Mức

độ

Cơng việc

ro có thể xảy ra

xảy ra

ảnh hưởng

CHƯƠNG 244 CHƯƠNG 245Xác định CHƯƠNG 246

CHƯƠNG 24750%

Xác định yêu yêu cầu không rõ ràng

caoBài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tincầuCHƯƠNG 249Ý

kiến

CHƯƠNG 250

của các thành viên khác

CHƯƠNG 25110%

cao

nhauCHƯƠNG 252 CHƯƠNG 253Mơ tả hệ CHƯƠNG 254

CHƯƠNG 25550%

Phân tích

thống sai

cao

CHƯƠNG 256

CHƯƠNG 257Bước 2: Khử bỏ rủi ro ở mọi nơi có thể

CHƯƠNG 259

CHƯƠNG 260

CHƯƠNG 261

Xác

Tác

Ưu tiên

suất (1động (1(XxT)

10)

10)CHƯƠNG 258Khoản mục rủi roCHƯƠNG 262Người sử dụng không trao đổi – CHƯƠNGCHƯƠNG

263

264

CHƯƠNG 265

Yêu cầu sẽ trượt

8

8

56

CHƯƠNG 266Trưởng lập trình nghỉ phép/việc CHƯƠNGCHƯƠNG

267

268

CHƯƠNG 269

lập trình trượt

2

8

16

CHƯƠNG 270

CHƯƠNG 271Bước 3: Giảm bớt tác động của rủi ro

CHƯƠNG 272Không thể khử bỏ tất cả các rủi ro.

CHƯƠNG 273Có những rủi ro khơng thể khử bỏ hồn tồn.

CHƯƠNG 274  Xác định kế hoạch đối phó với rủi ro.

CHƯƠNG 275Bảng kế hoạch phòng ngừa rủi ro

CHƯƠNG 276

CHƯƠNG 277Giả thiết

Mô tảCHƯƠNG 278

CHƯƠNG 279

CHƯƠNG 280

Ảnh

Mức độ

Phản ứng

hưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch trình thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×