Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày 25/06/2015, Công ty Việt Khoa đã áp dụng thuế GTGT hóa đơn số 0000285 và hàng hóa giao cho Công ty Kỹ thuật khoa học

Ngày 25/06/2015, Công ty Việt Khoa đã áp dụng thuế GTGT hóa đơn số 0000285 và hàng hóa giao cho Công ty Kỹ thuật khoa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ưu điểm: Do tính chất giao dịch là đơn giản, khơng có q nhiều vấn đề diễn ra

trong quy trình kế tốn doanh thu tại cơng ty. Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn tập

trung, phù hợp với loại hình doanh nghiệp có quy mơ vừa và nhỏ. Thơng qua một số

hướng dẫn đơn giản, tơi cũng có thể dễ dàng nhập liệu, xuất ra các báo cáo số cho

tháng 6. Cơng ty có các nhân sự làm việc lâu năm, thơng thạo quy trình và các file

mẫu điển hình, nên diễn ra khá nhanh chóng. Phòng Kế tốn thực hiện báo cáo

doanh thu, báo cáo chi phí và đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý

trong kỳ kế tốn ngồi báo cáo tài chính vào cuối một thời gian. Điều này mang lại

một số lợi ích cho Cơng ty vì dựa trên các báo cáo này, Hội đồng quản trị có thơng

tin tài chính kịp thời trong ngắn hạn, để họ có thể đưa ra quyết định phải vào kinh

doanh của họ. Hơn nữa, kế toán cung cấp bất kỳ thông tin bất cứ khi nào có u cầu

khơng thường xun từ Ban Giám đốc nếu cần thiết.

Nhược điểm: Tuy nhiên, giữa hệ thống kế toán và bán hàng vẫn còn có sự tách biệt,

chưa thống nhất, chưa thể kiểm tra tình trạng đơn hàng theo thời gian thực. Công

việc chủ yếu được chạy bằng kinh nghiệm hơn một quy trình chuẩn hóa. Tơi cũng

khơng thể tìm một tài liệu chuẩn hóa mà phải hỏi quy trình từ khá nhiều người.

Trong một trường hợp bán hàng điển hình như trên, cơng ty có 2 hệ thống ghi nhận

tình trạng lơ hàng/ tình hình đối tác khác biệt nhau. File “Danh sách bán hàng” được

chia sẻ và đồng bộ chỉ trong bộ phận bán hàng, ghi nhận tên khách hàng, thông tin

liên lạc, người liên hệ, số lượng, giá trị đặt hàng, ngày giao hàng, ngày thanh toán,

và các lưu ý khác về giao nhận và dịch vụ. File “Kế toán doanh thu” được chia sẻ

trong bộ phận kế toán, và báo cáo thường xuyên, ghi nhận tên khách hàng, giá trị

ứng trước và thanh toán, số các chứng từ và tình trạng đơn hàng. Hình thức ghi

nhận và theo dõi các đơn hàng như vậy còn khá thủ cơng, chưa mang tính đồng bộ

cao, khó cho các bộ phận liên quan kiểm tra tình trạng đơn hàng lẫn nhau. Khi có

thay đổi nhân viên thường tốn rất nhiều thời gian để theo dõi các đơn hàng cũ.

Ngồi ra, cơng ty cũng thường xun phải theo dõi các khoản phải thu tồn đọng

trong thời gian lâu. Một số thời điểm “chạy doanh số” khiến cho việc đẩy hàng cho

các đối tác với điều kiện thanh toán ưu đãi (trả chậm) đã khiến việc theo dõi, quản

lý và đòi nợ vơ cùng tốn thời gian và tốn kém. Trong thời điểm tháng 6, có đến 512khoản mục “nợ khó đòi” thuộc về các tổ chức vừa và nhỏ vẫn còn đang tồn đọng

chờ giải quyết.

2.2KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁNVì là đơn vị kinh doanh chuyên ngành máy móc cho phòng thí nghiệm, nghiên cứu

khoa học và kỹ thuật y tế, hầu hết các yếu tố đầu vào Việt Công ty của Khoa được

nhập khẩu từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Vương quốc Anh ... Việt Khoa chỉ

mua nguồn cung trong nước và hỗ trợ phụ tùng như cáp để cho phép hoạt động của

nhập khẩu máy móc. Sau đó, bán lại cho các khách hàng muốn sử dụng hoặc bán

cho những khách hàng muốn bán lại.

Kế toán sử dụng tài khoản Giá vốn hàng bán (632) để phản ánh giá vốn hàng bán

cho khách hàng. Công ty áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai

thường xun và chi phí giá trị hàng hóa nhập khẩu theo phương pháp bình quân

vào cuối tháng.

Tình trạng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, hàng tồn kho trong tháng được lưu giữ

và theo dõi trên sổ chi tiết, hạch toán vào tài khoản giá vốn hàng bán (tài khoản 156

và 632) để phản ánh giá trị vốn của việc bán hàng. Vào cuối tháng, dựa trên sổ chi

tiết các tài khoản hàng hóa, phiếu xuất kho vận chuyển trong tháng và sổ chi tiết của

tài khoản giá vốn hàng bán, kế toán lập bảng tổng hợp các mặt hàng bán ra trong

tháng theo giá gốc.

2.2.1 Phương pháp ghi lại các giao dịch liên quan đến chi phí giá vốn

hàng bán

Bước 1: Khi hàng hóa nhập khẩu được hồn tất thủ tục để chuyển giao và nhập

vào kho của công ty. Dựa trên tập hợp các chứng từ nhập khẩu, kế tốn tính tốn

giá nhập khẩu để xác định giá trị của mỗi mặt hàng. Nếu hàng hóa được mua từ

trong nước, kế toán ghi phiếu nhập kho và xác định giá trị hàng hóa dựa trên hóa

đơn GTGT, biên bản giao hàng được cung cấp bởi nhà cung cấp.Bước 2: Kế tốn theo dõi việc mua hàng trong Sổ Mua hàng. Do mua từ nhiều

nguồn khác nhau, và một mặt hàng có nhiều giá mua khác nhau cũng như chi

phí hậu cần và các chi phí liên quan đến việc mua hoặc quá trình nhập khẩu khác

nhau, dẫn đến giá trị của hàng hóa tương tự là khác nhau. Vì vậy, để tính tốn13giá vốn hàng xuất kho chính xác, kế tốn chi tiết mở sổ theo dõi, nhằm mục đích

cung cấp dữ liệu theo dõi giá trị nhập khẩu.

Bước 3: Khi Bộ phận kinh doanh kết thúc thủ tục giao cho khách hàng, doanh

thu ghi nhận doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trên doanh thu bán hàng

dựa trên hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, biên bản nghiệm

thu hàng hóa, chữ ký của khách hàng.Bước 4: Tất cả các chứng từ liên quan đến hoạt động mua, nhập khẩu hàng hoá

bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn, kho bãi, ghi nhận tín dụng ngân hàng, hóa

đơn thanh tốn cho nhà cung cấp, lưu ý ngân hàng ghi nợ từ thanh toán của

khách hàng cho Công ty. Những chứng từ phát sinh trong tháng được tập hợp và

giao cho kế toán tổng hợp để ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế GTGT phải nộp

và tài khoản phải thu, lưu kho, xuất kho và giá vốn hàng bán trong kỳ. Sau đó,

kế tốn ghi sổ kế toán vào tài khoản số 111, 112, 131, 156, 33311, 511, 632Bước 5: Khi kết thúc một tháng, kế toán chi tiết sẽ tổng hợp và so sánh với kế

toán tổng hợp để đảm bảo đủ các ghi nhận giao dịch phát sinh trong tháng. Sau

đó, dựa trên số dư đầu kỳ, xuất nhập khẩu trong kỳ, sử dụng cơng thức trong

Microsoft Excel. Sau đó, nhân với số lượng hàng hóa xuất kho trong các giai

đoạn của từng loại hàng hóa. Cơng ty sẽ có chi phí của mỗi loại hàng hóa và

tổng hợp tất cả hàng hóa xuất kho để bán trong một tháng, ta sẽ có giá vốn hàng

bán.Bước 6: Sau khi tính tốn chi phí hàng bán, kế tốn tổng hợp sẽ chuyển chi phí

này đến tài khoản 911 để đánh giá kết quả kinh doanh trong kỳ kế tốn.

2.2.2 Ghi sổ điển hình liên quan đến giá vốn hàng bán Chi phíTrước khi bán hàng cho khách hàng, Công ty Việt Khoa nhập khẩu thiết bị hoặc

công cụ từ các đơn vị nước ngồi và trong nước. Kế tốn có trách nhiệm tính tốn

giá của hàng hóa nhập khẩu để xác định giá nhập kho.

Quyết định nhập khẩu số 2079 ngày 25/05/2015 và hợp đồng mua bán mã số TMF

04/83/15, giá trị hàng hóa nhập khẩu 3.786,90 EUR tương đương với 110.740.317

đồng. Tỷ giá hối đoái dựa trên quyết định nhập khẩu14TK 156110.740.317TK 331110.740.317 Phải trả thuế GTGT được ghi nhận như sau

TK13311.417.826TK 331211.417.826 Những chi phí liên quan khác đến hoạt động nhập khẩu được trả bằng tiền mặt

tức thì.

 Chi phí hải quan, hóa đơn số HD 0519032 với giá trị 20.000 VND

TK 15620.000TK 11120.000 Chi phí hải quan, hóa đơn số HD 0519032 với giá trị 20.000 VND

 Chi phí lưu kho, hóa đơn số HD 0212957 với giá trị 330.000 VND, đã bao gồm

10% VAT

TK 156300.000TK 13330.000TK 111330.000 Chi phí hóa đơn số HD 0074628 giá trị 363.000, bao gồm 10% VAT

TK 156330.000TK 13333.000TK 111363.000 Chi phí xếp dỡ, vệ sinh giá trị 4.62.000, đã bao gồm 10% VAT

TK 1564.220.000TK 133422.000TK 1114.642.000 Dựa trên những tính tốn nhập khẩu trên, kế toán ghi nhận các giao dịch, lưu

chứng từ và ghi nhận như sau

TK 156115.610.317

(110.740.317+20.000+300.000+330.000+4.220.000)TK 133115.610.317

(11.417.826 +30.000+33.000+422.000)15TK 331110.740.317TK 1115.355.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày 25/06/2015, Công ty Việt Khoa đã áp dụng thuế GTGT hóa đơn số 0000285 và hàng hóa giao cho Công ty Kỹ thuật khoa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×