Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

a. Ban giám đốc

Ban giám đốc Cơng ty chỉ có một giám đốc và một phó giám đốc, tồn bộ hoạt động

sản xuất của các xưởng chịu sự chỉ đạo thống nhất trực tiếp của giám đốc, giám đốc sẽ chịu

toàn bộ trách nhiệm về quá trình sản xuất và nghĩa vụ với nhà nước.

Giám đốc Công ty là người đứng đầu lãnh đạo chung tồn bộ hoạt động của Cơng ty

chỉ đạo trực tiếp các phòng ban trong và các xưởng sản xuất. Giám đốc có chức năng ra quyết

định trong mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp: kế hoạch sản xuất của các

xưởng, chiến lược kinh doanh, chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm…

Phó giám đốc là người giúp đỡ giám đốc, cùng với giám đốc tham gia công việc chung

của Cơng ty. Phó giám đốc được phân cơng phụ trách phòng tài chính kế tốn và một số lĩnh

vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khi giám đốc đi vắng thì có thể ủy quyền cho

phó giám đốc.

Chức năng chính của ban giám đốc:

- Tổ chức thi hành các quyết định của Công ty, phân bổ phân công các công việc cho các

xưởng sản xuất.

- Xây dựng và đề xuất các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức và đốc thúc các hoạt

động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra.

- Thường xuyên xuống xưởng kiểm tra tình hình sản xuất, đốc thúc, động viên cơng nhân

sản xuất.

b. Phòng tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với người lao động,

chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo tay nghề và phát triển nhân sự trong tương lai

cho Công ty.

- Phòng tổ chức có mối liên hệ trực tiếp với các phân xưởng, đảm bảo đủ lao động cho các

phân xưởng, khi thiếu lao động sẽ thực hiện công tác tuyển dụng lao động sau đó đưa xuống

các phân xưởng để được đào tạo cơ bản.

- Thực hiện vệ sinh các phân xưởng sau mỗi ngày làm việc để đảm bảo môi trường làm việc

tốt nhất cho lao động.

- Phòng tổ chức phải thường xuyên đảm bảo trật tự an tồn trong cơng ty, đặc biệt là trong các

phân xưởng, đảm bảo và nhắc nhở công nhân thực hiện đúng an toàn trong lao động.

Trang 4Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Phòng có chức năng tham mưu giúp giám đốc cải tiến sắp xếp bộ máy lao động, thực hiện

các chế độ hành chính văn thư bảo mật, giải quyết các thủ tục hơp đồng lao động, xây dựng

các mức đơn giá tiền lương, thưởng theo quy định của công ty trên cơ sở quy đinh Nhà nước,

thực hiện các cơng tác văn phòng hành chính khác.

c. Phòng tài chính kế tốn

Phòng tài chính kế tốn: thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê

theo dõi tình hình biến động của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tham mưu giúp giám

đốc, nhằm sử dụng vốn đúng mức độ chế độ làm việc hợp lý.

- Phòng có 1 kế tốn trưởng và 1 nhân viên làm việc theo sự phân cơng của kế tốn trưởng,

vào những thời điểm như cuối năm, công việc nhiều thì Cơng ty có th thêm nhân viên kế

tốn ngồi để đảm bảo cơng việc.

- Phòng chỉ dẫn, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ hạch toán kế toán, quản lý tài chính một cách

thường xun và có nề nếp theo đúng nguyên tắc và chế độ kế toán hiện hành.

- Khai thác đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty, đề xuất các biện pháp hỗ trợ

tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp cùng phòng tổ chức hành chính Cơng ty giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế cho người lao động, lương, thưởng cho người lao động.

- Quản lý các khoản tiền quỹ, tài sản, vật tư, tiền vốn lưu trữ, các giấy tờ kế tốn, tài liệu, báo

cáo tài chính kế tốn của Cơng ty theo quy định của Nhà nước.

d. Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh chun thực hiện các cơng việc tiêu thụ sản phẩm, làm các công

việc về Marketing, thu nhập thông tin gợi mở nhu cầu , quảng cáo, tiếp thị, cung cấp hàng hóa

đến khách hàng… ngồi ra phòng còn lên kế hoạch sản xuất và soạn thảo hợp đồng tiêu thụ

sản phẩm.

- Tham mưu giúp giám đốc xác định phương hướng mục tiêu kinh doanh, xây dựng và triển

khai các phương án sản xuất kinh doanh, điều hành mọi công tác sản xuất kinh doanh của

Công ty.Trang 5Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các xưởng về các mặt hàng sản xuất gia công

theo các đơn hàng được giám đốc điều hành chỉ đạo, theo dõi và cung cấp kịp thời nguyên vật

liệu dùng cho quá trình sản xuất khi được các xưởng yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất tại các xưởng, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời khi có

khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng thời gian giao hàng.

- Đẩy mạnh khai thác thị trường và xuất khẩu hàng hóa.

Phòng kinh doanh có mối quan hệ trực tiếp với các xưởng sản xuất, để có thể nắm bắt cụ thể

tình hình sản xuất của các xưởng, hỗ trợ lẫn nhau để có thể đảm bảo hoàn thành hợp đồng

đúng quy định.

e. Các xưởng

Các xưởng nằm dưới sự điều hành trực tiếp của giám đốc. Mỗi xưởng đều có quản đốc

phân xưởng giám sát, đốc thúc công nhân sản xuất sản phẩm, theo dõi và quản lý quá trình

sản xuất. Các quản đốc trực tiếp báo cáo tình hình sản xuất tới ban giám đốc và thường xuyên

phải liên hệ, trao đổi thông tin với các phòng ban của cơng ty để phối hợp trong quá trình sản

xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

Nhận xét đánh giá: cơ cấu bộ máy quản lý của Cơng ty rất đơn giản, ít các phòng ban do

đó giám đốc Cơng ty có điều kiện theo dõi quản lý hoạt động của các phòng ban và nhân viên

các phòng ban dễ hơn. Với bộ máy quản lý đơn giản như vậy sẽ giúp giám đốc Công ty điều

hành công ty tốt hơn. Đồng thời với cơ cấu bộ máy quản lý không cồng kềnh cũng làm giảm

chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp, tăng lợi nhuận cho Cơng ty. Nhìn chung bộ máy quản

lý hiện nay vẫn đang đảm bảo q trình sản xuất của Cơng ty.1.4 Sản phẩm và dịch vụ chính của công ty

 Sản xuất kinh doanh:

 Kinh doanh các mặt hàng gia dụng:

-Nồi áp suất điện-Ấm siêu tốc-Hộp cơm văn phòng

Trang 6Báo cáo thực tập tốt nghiệp

-Máy xay sinh tố-Bếp điện từ-Bếp hồng ngoại Sản xuất máy làm sữa chua

 Dịch vụ cung cấp:

-Vận tải hàng hoá bằng đường bộ-Sửa chữa thiết bị điện-Lắp đặt hệ thống điện-Cung cấp các dịch vụ quảng cáo cho khách hàng cá nhân,, doanh nghiệpTrang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×