Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Cơ cấu và bộ máy làm việc của đài PT-TH Bình định

2 . Cơ cấu và bộ máy làm việc của đài PT-TH Bình định

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định , quản lý các phòng biên tập ,

kiểm duyệt nội dung chương trình trước khi đưa vào phát sóng.

• Phó giám đốc kỹ thuật: là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm

trước Giám đốc về phần việc được phân công và cùng Giám đốc chịu trách

nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định , quản lý các phòng liên quan ,

quản lý các thiết bị kỹ thuật.

• chức hành chính: Tham mưu cho lãnh đạo Đài về cơng tác nhân sự, thi đua

khen thưởng và công việc quản trị hành chính.

• Kế hoạch tài chính: về cơng tác tài chính và cơng tác kế hoạch hàng năm

của Đài .

• Thơng tin và quảng cáo: Đảm nhận hoạt động dịch vụ thơng tin và quảng

cáo của Đài .

• Phòng biên tập thời sự truyền hình : Chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập

các bản tin thời sự truyền hình hàng ngày.

• Phòng biên tập thời sự phát thanh : Chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập

các bản tin thời sự phát thanh hàng ngày.

• Phòng biên tập chun đề : Biên tập dàn dựng các chương trình chuyên đề,

chuyên mục theo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng , sản xuất các phóng sự,

phim tài liệu được giao. Chương trình tiếng dân tộc.

• Phòng biên tập chương trình : Biên tập chương trình phát sóng, kho tư liệu.

• Phòng biên tập văn nghệ : Biên tập, dàn dựng chương trình văn hố, văn

nghệ trên sóng phát thanh và truyền hình.

• Phòng kỹ thuật truyền hình : Đảm nhận phần hậu kỳ : dựng phim, lồng

tiếng , trung tâm sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng. Khai thác, vận

hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật truyền hình của Đài

như : Trung tâm sản xuất, trung tâm truyền dẫn phát sóng, Đài phát sóng

Vũng Chua, trạm phát lại Hồi Nhơn, Xe truyền hình.4Báo Cáo thực TậpTống Duy Hiệp• Phòng kỹ thuật phát thanh : Khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa

chữa các thiết bị kỹ thuật phát thanh của Đài

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài PT-TH Bình Định

2.1 vị trí và chức năng

Đài PT-TH tỉnh Bình Định là đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình

Định, có chức năng thơng tin, tun truyền đường lối chính sách của Đảng và

pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, Phục vụ đời sống tinh thần

của nhân dân trong tỉnh bằng các chương trình phát thanh và truyền hình.

Đài PT-TH tỉnh Bình Định chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và quản lý nhà

nước của Ủy ban nhân dân tỉnh ( thông qua Sở Thông tin và Truyền thông về

quản lý nhà nước về báo chí và truyền dẫn phát sóng ) đồng thời chịu sự chỉ đạo,

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam Và Đài

Truyền hình Việt Nam.

Đài PT-TH tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài

khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2 Nhiệm vụ quyền hạn

Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. , Sản

xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình

theo quy định của pháp luật.

Quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài để sản xuất chương

trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình Phát thanh và Truyền

hình.

Phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam sản xuất

các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc

lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thơng tin điện tử. Tổ chức đào tạobồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên nghành phát thanh, truyền hình.

5Báo Cáo thực TậpTống Duy HiệpHướng dẫn cán bộ các đài truyền thanh huyện và thị xã về nghiệp vụ, kỹ thuật

phát thanh và truyền hình.

2.3 Quy trình sản xuất chương trình truyền hình

Do đặc điểm của sản phẩm truyền hình là các chương trình phong phú, đa

dạng và có tính chất đặc thù riêng (về văn hóa, kinh tế nghệ thuật, giáo dục,

tuyên truyền, thông tin…) nên công nghệ sản xuất cũng không nhất thiết phải

theo khuôn mẫu cố định mà nó cho phép sử dụng khả năng sáng tạo .

 Sơ đồ khối quy trình cơng nghệ sản xuất chương trình truyền hình:Biên

tập, đạo

diễnDuyệt

kịch

bảnĐiều độ

sản xuấtSản

xuất

tiền kỳSản

xuất

hậu kỳDuyệt

nội

dungPhát

sóng6Báo Cáo thực TậpTống Duy Hiệp2.3.1 Nhiệm vụ và chức năng của các khối sản xuất chương trình truyền

hình

 Biên tập , đạo diển :

Là những người xây dựng ra các chương trình truyền hình, là những người

sáng tác hoặc dựa theo một kịch bản có sẵn để chuyển thể thành một kịch bản

truyền hình.Kịch bản là một văn bản thể hiện một chương trình bằng từ ngữ, có

hai dạng kịch bản là: kịch bản quay và kịch bản dựng.

 Duyệt kịch bản:

Khâu duyệt kịch bản nhằm kiểm tra nội dung chương trình có phù hợp hay

khơng thì mới cho sản xuất để tránh lãng phí.

 Điều độ sản xuất :

Sau khi kịch bản được duyệt cho phép sản xuất thì từ việc bố trí các phương

tiện sản xuất cho đến nhân lực sản xuất đều do khối này quy định. Ngồi ra, còn

bố trí địa điểm thực hiện chương trình, thời gian thực hiện (tiền kỳ, hậu kỳ, phát

sóng).

 Sản xuất tiền kỳ:

Sau khi phóng viên biên tập có kịch bản hồn chỉnh, chương trình được tiến

hành quay, ghi hình bằng thiết bị gọn nhẹ trên xe truyền hình lưu động, hay tại

studio truyền hình theo ý tưởng và nội dung do biên tập viên hoặc đạo diễn chỉ

đạo. Kỹ thuật của chương trình (hình ảnh, âm thanh, ánh sáng…) do các kỹ thuật

viên chịu trách nhiệm. Cũng có thể ghi các chương trình truyền hình khai thác

qua đường truyền vệ tinh, cáp quang...sản phẩm của khâu tiền kỳ là băng hình

gốc để sản xuất hậu kỳ , kèm theo là phiếu sản xuất tiền kỳ.

 Sản xuất hậu kỳ :

Từ các băng đã ghi ở khâu tiền kỳ được đưa tới phòng dựng, tiến hành dựng

hình theo kịch bản của biên tập viên chương trình. Khi đã hồn chỉnh phần hình,

băng được đưa sang phòng tiếng để thực hiện các cơng việc sau.

Lời thuyết minh, bình luận và lời thoại được ghi vào kênh CH1 ở mức chuẩn

7Báo Cáo thực TậpTống Duy HiệpNhạc và tiếng động nền được đưa vào kênh CH2 để ghi ở mức nền.

Sau đó băng được sang hòa âm. Đi kèm theo băng thành phẩm là phiếu sản xuất

hậu kỳ. Phiếu này là chứng chỉ chất lượng kỹ thuật của băng chương trình, là cơ

sở để băng không phải OTK kỹ thuật.

 Duyệt kiểm tra nội dung:

Trước khi đưa vào phát sóng, chương trình phải được duyệt nội dung. Hội

đồng nghiệm thu của Đài sẽ duyệt và cho phép phát sóng hay khơng phát sóng

vào phiếu nghiệm thu phát sóng của băng chương trình .Nếu cần phải sửa chữa,

băng được quay về bắt đầu từ khâu hậu kỳ video. Các băng khai thác hoặc

những băng phát lại (thời gian hơn 1 tháng) đều được thực hiện trước tiên qua

khâu duyệt nội dung, sau đó OTK kỹ thuật và chuyển đến phòng phát sóng.

 Phát sóng :

Thực hiện phát sóng các băng chương trình đã đầy đủ thủ tục quyết định và

thực hiện phát sóng trực tiếp các chương trình studio từ các địa điểm tiếp theo

thông qua các đường truyền vệ tinh, cáp quang…

Để nâng cao chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật âm thanh của chương trình,

trung tâm kỹ thuật thực hiện hòa âm. Một số chương trình tiến tới sẽ thực hiện

hòa âm tất cả các chương trình trước khi phát sóng.8Báo Cáo thực TậpTống Duy HiệpPHẦN II : DỰNG HÌNH

1. Giới thiệu về máy dựng HP z820

Máy tính HP Z820 là cỗ máy có thơng số kỹ thuật thiết kế rất mạnh được lựa

chọn cho các nhà phát thanh, hoạt hình, nhà thiết kế đồ họa và các chuyên

gia sáng tạo khác. Nó có sức mạnh để hỗ trợ các giải pháp phần mềm yêu

cầu như Avid , Adobe, Designer 3D Photoshop , Adobe Premiere Pro

CS6...

1.1 Cấu hình của máy

• Bộ xử lý:

Intel® Xeon E5-2643 socket 2011 ( 3,3Ghz Upto 3,5GHz ) Cache 20M total,

QPI 8,0GT/s Cores 08 , Threads16 Luồng .

• Bộ nhớ đồ họa :

2,5Gb GDDR5 cores 320 nhân cuda, Giao tiếp 320bit. Chuyên đồ họa

render 3D, AutoCAD, thiết kế CN và XD dựng phim...

• Âm thanh:

Integrated Intel/Realtek HD ALC262 Audio

• Bộ nhớ ram Ecc :

32Gb DDRam 3 (gắng tối đa 512Gb)

• Hệ điều hành :

Windows 7 Professional 64-Bit

• Cổng giao tiếp :

Mạng lan Kết nối phía trước Kết nối phía sau gồm : Tích hợp kép Intel GbE

LAN Infineon TPM 1.2 Gigabit 1- USB 2.0, 2 - USB 3.0, 1 - Microphone, 1

- Headphone6- USB 2.0, 3 - USB 3.0 ,2 - PS2 ,1 - Serial, 1 - RJ45, 1 -1394a

• Nguồn :9Báo Cáo thực TậpTống Duy HiệpDùng Nguồn HP 80PLUS Điện áp sử dụng Từ 90v - 240v công suất 850w

đến 1150w

2. phần mềm dựng Adobe Premiere Pro CS6

2.1 Giới thiệu phần mềm

Adobe Premiere Pro là một phần mềm hiệu chỉnh video, người dùng có thể

sao chép, hiệu chỉnh và chia sẻ video trên net, trên radio, trên đĩa hoặc trên

những thiết bị. Premiere Pro sử dụng cơ chế mới cho phép nhập, biên tập và xuất

video với chất lượng cao HD . Tuy nhiên, để làm việc tốt với video chất lượng

HD yêu cầu hệ thống máy tính của người dùng phải rất mạnh, lượng RAM lớn

và đĩa cứng có tốc độ cao, dung lượng còn trống lớn.

Giao diện làm việc của Adobe Premiere Pro CS6Hình 2.1 : Giao diện làm việc của Adobe Premiere Pro CS6

10Báo Cáo thực TậpTống Duy HiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Cơ cấu và bộ máy làm việc của đài PT-TH Bình định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×