Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành phần dinh dưỡng

trong 1 gói cháo 240gCháo tươi

baby gà cà

rốt 240g x

30Cháo tươi

babyhồi cải bó

xơi 240g x

30Cháo tươi

babyđậu hà lan

cà rốt 240g

x 30Gạo, thịt gà, cà rốt,

nước cốt hầm xương

,hành tím,dầu ăn,

đường, chất xơ hòa

tan (inulin), vitamin

nhóm B (B1, B6,B9)Cá Hồi, Gạo, bó xơi,

rau ngót, nước cốt

hầm xương cá hồi ,

hành tím,dầu ăn ,

đường, chất xơ hòa

tan (inulin), vitamin

nhóm B (B1, B6,B9)Gạo, thịt bò, đậu hà

lan, cà rốt, nước cốt

hầm xương , hành

tím, dầu ăn, đường ,

chất xơ hòa tan

(inulin),

vitamin

nhóm B (B1, B6,B9)Năng lượng ≥98 kcal

Chất đạm≥6 g

Chất béo ≥1,5 g

Omega-3 ≥4 mg

Canxi ≥76 mg

Vitamin B1 ≥ 671 µg

Vitamin B6≥ 1296 µg

Vitamin B9 ≥ 120 µg

Xơ hòa tan ≥ 711 mg

Năng lượng ≥ 91 kcal

Chất đạm ≥ 5 g

Chất béo ≥ 1,3g

Omega-3 ≥ 229 mg

Canxi ≥ 89 mg Vitamin

B1 ≥ 570 µg

Vitamin B6 ≥ 1278 µg

Vitamin B9 ≥ 111 µg

Xơ hòa tan ≥ 666 mg

Thành phần dinh dưỡng

trong 1 gói cháo 240g

Năng lượng ≥ 119kcal

Chất đạm ≥ 5 g

Chất béo ≥ 4 g

Omega-3 ≥34 mg

Vitamin B1 ≥674 µg

Vitamin B6 ≥ 1233 µg

Vitamin B9 ≥103 µg

Xơ hòa tan ≥603 mgCháo bổ dưỡng:

Tên

sản

Hình ảnh

phẩm

Cháo

bổ

dưỡng

tổ

yến hạt sen

lá dứa 240g

x 30Thành phầnDinh dưỡngHạt sen, lá dứa, Tổ

yến, gạo,nước, nấm

tuyết, muối, đường,

viatamin

nhóm

B(B1,B6,B9)Thành

phần

dinh

dưỡng trong 1 gói cháo

270g

Protein ≥ 5 %

Năng lượn ≥152Kcal

Omega-3 ≥ 7 mg

Canxi ≥1194 mg

31 | P a g eCháo

bổ

dưỡng

tổ

yến cá hồi

240g x 30Cá Hồi, Tổ yến, gạo,

nấm tuyết,nước cốt

hầm xương cá hồi,

dầu ăn, muối, đường,

vitamin

nhóm

B(B1,B6,B9)Cháo

bổ

dưỡng gà ác

nhân sâm

hàn

quốc

240g x 30Gà ác, nhân sâm, đậu

xanh, nước cốt hầm

xương , gạo, dầu ăn,

muối, đường, chất xơ

hòa tan, vitamin

nhóm B (B1,B6,B9).Carbohydrat ≥33%

Sắt ≥ 2 mg

Magie ≥ 11 mg

Vitamin B1 ≥ 1944 µg

Vitamin B6 ≥ 1339 µg

Vitamin B9 ≥ 48 µg

Thành

phần

dinh

dưỡng trong 1 gói cháo

270g

Protein ≥5 %

Năng lượng ≥100 Kcal

Omega-3 ≥180 mg

Canxi ≥1302 mg

Carbohydrat ≥19g

Sắt 0,5 mg

Magie ≥ 4 mg

Vitamin B1 ≥ 1913 µg

Vitamin B6 ≥ 1339 µg

Vitamin B9 ≥ 129 µg

Thành

phần

dinh

dưỡng trong 1 gói cháo

270g

Năn lượng ≥100 kcal

Protein ≥3 %

Carbohydrat ≥20 g

Sắt ≥ 4 mg

Omega 3 ≥ 31,9 mg

Canxi ≥ 1360 mg

Chất xơ hòa tan ≥ 0,4

%

Vitamin B1 ≥ 1274 µg

Vitamin B6 ≥ 972 µg

Vitamin B9 ≥ 86 µgCháo tươi:

Tên sản phẩm Hình ảnhThành phầnDinh dưỡng

32 | P a g eTrứng mồng

tơiTơm thịt rau

ngótGan gà & cà

rốtCá đậu xanh

240g x 30Cháo tươi thịt

thăn bằm bí

đỏ 270g x 30Gạo, thịt thăn bằm, bí

đỏ, hành tím, nước

cốt hầm xương cá hồi,

dầu ăn, muối, đường,

hạt nêm, nước, chất

xơ hòa tan (inulin),

vitamin nhóm BThành phần dinh

dưỡng trong 1 gói

cháo 270g

Năng lượng/ Energy

160 Kcal

Chất đạm/ Protein 6 g

Chất béo/ Fat 8 g

Hydrat

cacbon/

Carbohydrate 20 g

Omega-3/ Omega-3

38 mg

Canxi/ Calcium 4 mg

Vitamin B1/ Vitamin

B1752 mcg

Vitamin B6/ Vitamin

B6 2147 mcg

Vitamin B9/ Vitamin

B9 141 mcg

Chất xơ hòa tan/ Fiber

soluble 500 mg33 | P a g eCháo

tươi

sườn non ngũ

đậu 270g x

30Cháo

tươi

lươn

đậu

xanh 270g x

30Gạo, sườn non, hỗn

hợp Đậu, cà rốt, nước

cốt hầm xương cá hồi,

dầu ăn, muối, đường,

hạt nêm, nước, chất

xơ hòa tan (inulin),

vitamin nhóm BLươn, gạo, đậu xanh,

hành tím, dầu ăn,

muối, đường, hạt

nêm, nghệ, nước, chất

xơ hòa tan (inulin),

vitamin nhóm BThành phần dinh

dưỡng trong 1 gói

cháo 270g

Năng lượng/ Energy

160 Kcal

Chất đạm/ Protein7 g

Chất béo/ Fat 5 g

Hydrat

cacbon/

Carbohydrate 20 g

Omega-3/ Omega-3

50 mg

Canxi/ Calcium 15

mg

Vitamin B1/ Vitamin

B1 568 mcg

Vitamin B6/ Vitamin

B6 2279 mcg

Vitamin B9/ Vitamin

B9 131 mcg

Chất xơ hòa tan/ Fiber

soluble 600 mg

Thành phần dinh

dưỡng trong 1 gói

cháo 270g

Năng lượng/ Energy

120 Kcal

Chất đạm/ Protein 7 g

Chất béo/ Fat 2 g

Hydrat

cacbon/

Carbohydrate 20 g

Omega-3/ Omega-3

90 mg

Canxi/ Calcium 11

mg

Vitamin B1/ Vitamin

B1 518 mcg

Vitamin B6/ Vitamin

B6 2356 mcg

Vitamin B9/ Vitamin

B9 142 mcg

Chất xơ hòa tan/ Fiber

soluble 600 mg34 | P a g eCháo tươi cá

lóc cải bó xơi

270g x 30Cá lóc, gạo, cải bó

xơi, dầu ăn, muối,

đường, hạt nêm,

nước, chất xơ hòa tan

(inulin),

vitamin

nhóm BCháo tươi cá

hồi đậu hà lan

270g x 30Cá hồi, gạo, đậu hà

lan, nếp, nước cốt

hầm xương cá hồi,

gừng, dầu ăn, dầu mè,

muối, đường, hạt

nêm, nước, chất xơ

hòa

tan

(inulin),

vitamin nhóm BThành phần dinh

dưỡng trong 1 gói

cháo 270g

Năng lượng/ Energy

150 Kcal

Chất đạm/ Protein 7 g

Chất béo/ Fat 7 g

Hydrat

cacbon/

Carbohydrate 15 g

Omega-3/ Omega-3

51 mg

Canxi/ Calcium 12

mg

Vitamin B1/ Vitamin

B1 404 mcg

Vitamin B6/ Vitamin

B6 1925 mcg

Vitamin B9/ Vitamin

B9 135 mcg

Chất xơ hòa tan/ Fiber

soluble 500 mg

Thành phần dinh

dưỡng trong 1 gói

cháo 270g

Năng lượng/ Energy

160 Kcal

Chất đạm/ Protein 7g

Chất béo/ Fat 5g

Hydrat

cacbon/

Carbohydrate 20 g

Omega-3/ Omega-3

160 mg

Canxi/ Calcium 13

mg

Vitamin B1/ Vitamin

B1 703 mcg

Vitamin B6/ Vitamin

B6 2217 mcg

Vitamin B9/ Vitamin

B9 135 mcg

Chất xơ hòa tan/ Fiber

soluble 600 mg35 | P a g eCháo baby chén:

Tên

phẩmsảnChén cua &

đậu hà lan

240g x 24Cháo baby

chén sò điệp

& rau ngót

nhật 240g x

24Cháo baby

chén gà thảo

mộc & hạt

sen 240g x

24Cháo baby

chén ếch &

đậu

ngự

240g x 24Hình ảnhThành phầnDinh dưỡngNước hầm xương gà,

gạo: 8%, đậu hà lan:

2%, thịt ghẹ: 2%,

thanh cua: 2%, thịt

cua: 0,8%, dầu mè,

hạt nêm, gấc, đường

tinh luyện, muối I-ốt,

chất xơ hòa tan:

0,005%,vitamin

nhóm B(B1, B6, B9)

Nước hầm xương gà,

gạo: 8%, thịt heo,

cồi sò điệp: 3%, rau

ngót: 2%, dầu mè,

hạt nêm, đường tinh

luyện, tỏi, hành,

muối I-ốt, chất xơ

hòa tan: 0,005%,

vitamin nhóm B (B1,

B6, B9

Nước hầm xương gà,

gạo: 7%, gà thảo

mộc: 5%, hạt sen:

3%, dầu mè, hạt

nêm, đường tinh

luyện, muối I-ốt,

chất xơ hòa tan:

0,005%,

vitamin

nhóm B (B1, B6,

B9)

Nước hầm xương gà,

gạo: 7%, thịt ếch:

5%, đậu ngự: 5%,

yến mạch, dầu mè,

hạt nêm, đường tinh

luyện, hành, tỏi,

muối I-ốt, chất xơ

hòa tan: 0,005%,

vitamin nhóm B (B1,

B6, B9)

36 | P a g eSoup baby chén

Tên sản phẩmHình ảnhSoup

baby

chén cá hồi &

cà rốt 240g x

24Soup

baby

chén bắp cua

& hạt sen

240g x 24Soup

baby

chén sò điệp &

nấm kim châm

240g x 24Thành phần

Dinh dưỡng

Nước hầm xương cá

hồi, cá hồi: 7,5%, cà

rốt: 4%, khoai tây,

bắp hạt, dầu mè, hạt

nêm, chất làm dày

(E415), đường tinh

luyện, chất xơ hòa

tan,

muối

I-ốt,

vitamin nhóm B (B1,

B6, B9)

Nước hầm xương gà,

bắp hạt: 6%, thịt ghẹ:

4%, thanh cua: 3%,

hạt sen: 2%, thịt cua:

1%, dầu mè, hạt

nêm , chất làm dày

(E415), đường tinh

luyện, chất xơ hòa

tan,

muối

I-ốt,

vitamin nhóm B (B1,

B6, B9)

Nước hầm xương gà,

cồi sò điệp: 4%, đậu

hà lan, hỗn hợp chế

biến

dạng

trứng

mảnh,

nấm

kim

châm: 1,5%, dầu mè,

chất làm dày (Ẹ), hạt

nêm, đường tinh

luyện, chất xơ hòa

tan,

muối

I-ốt,

vitamin nhóm B (B1,

B6, B9Cháo tươi chí phèo:

Tên sản phẩmHình ảnhThành phầnDinh dưỡng

37 | P a g eNước hầm xương, gạo

lức: 6,7%, trứng gà:

6,5%, thịt heo: 4,3%,

hành tím: 1,9%, đậu

xanh, hạt nêm, chất ổn

định (E1414), gừng,

đường tinh luyện, tiêu,

muối I-ốt.

Nước hầm xương, gạo

lức: 5,4%, thịt bò: 4,5%,

thịt heo, hành tím, hạt

nêm, chất ổn định

(E1414), đường tinh

luyện, tiêu, muối I-ốt.

Nước hầm từ rau củ, cá

thu chay, gạo: 3,7%,

rong biển: 1,7%, đậu

xanh: 1,4%, hạt nêm

chay, mè, dầu thực vật,

dầu mè, đường tinh

luyện, tiêu, muối I-ốt.

Nước hầm xương, gạo

lức: 6%, thịt gà: 5,7%,

trứng vịt bắc thảo:

5,7%, hành tím, hạt

nêm, chất ổn định

(E1414), đường tinh

luyện, tiêu, muối I-ốt.Cháo tươi chí

phèo thịt thăn

hành trứngCháo tươi chí

phèo thịt bò

tía tơCháo tươi chí

phèo

rong

biển đậu xanhCháo tươi chí

phèo gà trứng

bắc thảoSoup bổ dưỡng:

Tên sản phẩmSoup tươi bổ

dưỡng

cua

tuyết tóc tiênHình ảnhThành phầnDinh dưỡng

Nước hầm xương, cua

tuyết:

4,1%,

thanh

surimi hương vị cua:

4%, cà rốt, dầu mè, chất

làm dày (E415), hạt

nêm, tóc tiên: 0,5%, thịt

ghẹ: 0,1%, đường tinh

luyện, dầu thực vật,

hành, tỏi, muối I-ốt.38 | P a g eNước hầm xương, gà

ác: 27%, củ sen: 4%,

hạt sen: 2%, hạt bo bo:

2%, kỷ tử: 0,4%, hạt

nêm, đường tinh luyện,

chất làm dày (E415),

dầu thực vật, hành, tỏi:

0,05%, muối I-ốt.

Nước hầm xương, chả

lụa, bắp non, hải sâm:

5%, nấm đông cô:

4,1%, dầu mè, chất làm

dày (E415), hạt nêm,

đường tinh luyện, dầu

thực vật, hành, tỏi, muối

I-ốt.Soup tươi bổ

dưỡng gà ác

tiềm ngũ vịSoup tươi bổ

dưỡng hải sâm

nấm đông côHải sản chế biến: hàng viên và lẩu đông lạnh.

Hàng viên:

Tên sản phẩmViên tết ngũ vị

500gr sgGà viên lá

chanh 500grHình ảnhThành phần

Dinh dưỡng

Thịt cá, Thịt gà , Thịt

heo , Thịt bò, nước,

đạm đậu nành, bột

mì, dầu mè, tỏi, hành Protein

≥11

%

tím, nấm mèo, dầu Năng lượng ≥54 Kcal

đậu nành, sả, lá

chanh, muối,hạt nêm,

đường, tiêu.

Thịt gà, thịt cá, nước,

Protein

≥ 11 %

lá chanh, tỏi, hành ,

Năng lượng ≥ 197

muối, đường , hạt

Kcal

nêm.39 | P a g eGà viên 500grThịt gà, thịt cá, nước,

Protein ≥ 11 %

muối, đường, hạt

Năng lượng ≥ 235 Kca

nêm,tỏi,hành.Chả cá viên

bibi 1kg x 20Protein ≥ 9

Thịt cá, hành, tỏi,

Năng lượng ≥

muối

KcalChả cá viên

500g x 28Thịt cá, muối, tiêu,

Protein

≥8 g

đường, dầu ăn, hành,

Năng lượng ≥ 70 Kcal

ớt.Cá viên nhân

tôm 500g x 32Thịt cá, tôm , ớt, gia Protein ≥ 9 g

vị.

Năng lượng ≥ 120KcalCá viên nhân

thịt 500g x 32%

117Thịt cá, thịt heo, bột

mì, hành lá, ớt, sả, tỏi,

hành tím,nấm mèo,

đạm đậu nành, đường,

Protein ≥ 9 g

tiêu, muối, hạt nêm,

Năng lượng ≥ 130 Kcal

dầu đậu nành, màu tự

nhiên chiết xuất từ

bột gạo đỏ.Cá viên hồ lô

330g x 42Thịt cá, đường, dầu Protein ≥ 40 g

điều, muối.

Năng lượng ≥ 725 KcalCá viên hồ lô

500grThịt cá, đường, dầu

Protein ≥ 40 g

điều, muối.

Năng lượng ≥725 Kcal40 | P a g eBò viên 340g

x 36.Thịt bò, thịt cá, thịt

gà, nước, bột mì, tỏi,

Protein ≥ 45 g

đường, muối, tiêu, hạt

Năng lượng ≥ 360 Kcal

nêm, dầu mè.Lẩu đơng lạnh:

Tên

phẩmsảnLẩu việt riêu

cua

đồngHình ảnhThành phầnDinh dưỡngHải sản: 53,25% (ốc

nhồi, ốc bươu, chả cá,

đậu hũ cá, váng cua), gói

nước dùng lẩu: 25%

(nước, cà chua, đường

tinh luyện, dầu thực vật,

dầu điều, cua đồng:

1,37%, hạt nêm, nước

mắm, muối I-ốt, hành,

tỏi, chất ổn định (E1414),

chất điều vị (E621)), rau

quả: 21,75% (cà chua,

ớt).41 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×