Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU VỀ VĐK MSP430:

GIỚI THIỆU VỀ VĐK MSP430:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

-Khả năng ngắt theo véc tơ lớn.

+ Trong lập trình cho bộ nhớ Flash cho phép thay đổi Code một cách linh hoạt, phạm

vi rộng, bộ nhớ Flash còn có thể lưu lại như nhật ký của dữ liệu.

+ Tần số nội (Internal Frequencies lên đến 16MHZ với 4 mức tần số 1Mhz, 8Mhz,

12Mhz, 16Mhz trong chương trình chúng ta mún sử dụng tần số nào thì chi cần khai

báo tần sớ đó

+Hai timer 16 bit ( có khả năng đếm lên và x́ng )

+Các kiểu chân đóng gói :

TSSOP : 20pin,28pin

PDIP : 20 pin

QFP : 32pin

a. Sơ đồ chân:+Ở dòng MSP430G2553 ta thấy có 2 port : Port 1 và Port2 . Mỗi port có 8 chân

Port 1: có 8 chân từ P1.0 đến P1.7 tương ứng với các chân từ 2-7 và 14 , 15.

Port 2 : cũng gờm có 8 chân P2.0 – P2.7 ứng với các chân 8 – 13, 18,19.

+Ngoài chức năng I/O bình thường thì trên mỗi pin của các port đều là những chân đa

chức năng, ta thể thấy rõ trong bảng sau:

Nguyễn Hữu HùngPage 4Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDNguyễn Hữu HùngPage 5Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDVí dụ ở chân P1.0 ta thấ ngoài chức năng I/O bình thường thì nó còn có các chức năng

đặc biệt như :

Timer0_A, clock signal TACLK : input tính hiệu xung clock đầu vào của TACLK

ADC10 analog input A0: Ngõ vào A0 của kênh ADC10 bit

Chú ý : Vi điều khiển của chúng ta là vi điều khiển sử dụng nguồn không giống như đa

số các nguồn của những vi điều khiển như 8051 ,pic ,avr ..Nó là vi điều khiển tiết kiệm

năng lượng (Low Supply-Voltage Range) sử dụng dãi điện áp từ 1,6-3,3v ..Các bạn nên

chú ý ở điểm đây nếu không sẽ gây hỏng chíp

Nguyễn Hữu HùngPage 6Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDb.Mạch nguồn :

Trên mạch có sử dụng 7805 để tạo điện áp 5 volt để sử dụng cho các ngoại vi khác như

ds 1307 ,ds18b20….

LM 1117 là ic tạo nguồn 3,3 volt để cấp cho con vi điều khiển MSP430G2553

SW2 dùng để ngắt nguồn của vi điều khiển trong trường hợp cần thiết

c.Chân Reset:

Chính là chân sớ 16 RST chân reset có ký hiệu là MCLR , các bạn để ý thấy dấu gạch

ngang trên có nghĩa là chân này tích cực ở mức thấp . Mục đích của việc reset là nhằm

cho chương trình chạy lại từ đầud.Mạch dao động :

Cũng giống như những dòng vi điều khiển khác thì Msp430 cũng hỗ trợ người dùng

thạch anh ngoài ( external crystal ), nhưng thạch anh ngoại vi cho phép chi có thể lên

tới 32,768 kHz mà thôi, và tín hiệu này được mắc trên 2 chân 18 và 19. Nhưng msp430

lại hỗ trợ thạch anh nợi có thể lên đến 16Mhz, tùy vào cách khai báo trong lập trình

e. Port I/O :

Port 1 : có 8 chân từ P1.0 đến P1.7 tương ứng với các chân từ 2-7 và 14 , 15.

Port 2 : cũng gờm có 8 chân P2.0 – P2.7 ứng với các chân 8 – 13 , 18,19.

Trong chế đợ nhập (input) thì cả 2 port đều có 1 mạch điều khiển điện trở kéo dương –

gọi là PULL UP nhưng giá trị của điện trở này rất lớn khoảng 47K nên gọi là WEAK

PULL UP RESISTAN. Việc điều khiển PULL UP sẽ được tiến hành thông qua lập trình

tác động lên thanh ghi PxREN sẽ được đề cập ở chương sau .

Nguyễn Hữu HùngPage 7Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

2.Giới thiệu cơ bản về LCD 16x2a. Hình dáng và kích thước:

Có rất nhiều loại LCD với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, trên

hình 1 là loại LCD 16x2.Khi sản xuất LCD, nhà sản xuất đã tích hợp chíp điều khiển (HD44780) bên trong lớp

vỏ và chi đưa các chân giao tiếp cần thiết. Các chân này được đánh số thứ tự và đặt tên

như hình 2 :Hình 2 : Sơ đồ chân của LCDNguyễn Hữu HùngPage 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU VỀ VĐK MSP430:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×