Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 33: Bảng xử lý kết quả các chỉ tiêu bán thành phẩm và thành phẩm.

Bảng 33: Bảng xử lý kết quả các chỉ tiêu bán thành phẩm và thành phẩm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các chỉ tiêuThông sốXử lý

Đạt tiêu chuẩn

Ẩm cao, thành phẩm không đạt yêu cầu.

Ta lưu hàng lại và kiểm tra ẩm bằngĐộ ẩmphương phap Oven.

Nếu ẩm đạt tiêu chuẩn ta cho xuất hàng.Tỷ khối (g/l)<52Nếu ẩm vượt tiêu chuẩn ta xé bỏ hàng.

Tỷ khối thấp, ta hạ nhiệt độ chảo chiên.>68Tỷ khối cao, tăng nhiệt độ chảo chiên.

Banh nhạt, lưu hàng, kiểm tra lại.Nếu >5,5Cho xuất hàng.

Banh nặm, lưu hàng, kiểm tra lại.%SSNNếu <8,5Cho xuất hàng.Nếu >8,5Xé hàng.5,5≤%SSN≤6,7Banh ở ngoài vùng tiêu chuẩn ta cần baođể điều chỉnh lại cho đến lúc đạt tiêu7,3≤%SSN≤8,5chuẩn.

Lưu hàng, kiểm tra lại.%dầutrongbanh sau chiênNếu nằm trong vùng cho phép ta cho

<21% và >27%xuất hàng.

Nếu nằm ngồi vùng cho phép ta xé bỏ

hàngCƠNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 1453.4.4. KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG – HÀM LƯỢNG KHƠNG KHÍ – QUY CÁCH

ĐĨNG GĨI CỦA BAO THÀNH PHẨM.

 Mục đích chung

Xác định khối lượng, hàm lượng khơng khí, quy cách đóng gói của bao thành

phẩm để đảm bảo yêu cầu đưa ra.

 Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho thành phẩm đã đóng gói, trước khi xuất kho.

3.4.4.1. Kiểm Tra Khối Lượng Bao Thành Phẩm.

1. Nguyên tắc

Bao thành phẩm được lấy từ mỗi máy và kiểm tra bằng cân phân tích.

2. Dụng cụ

Cân phân tích 1 số lẻ.

3. Quy trình

Tare cân về 0.0gCân khối lượng của bao thành phẩm (10 gói/lần).Ghi lại số cân được.4. Cơng thức tính

Khối lượng tịnh = Khối lượng bao thành phẩm - khối lượng bao rỗng

3.4.4.2. Kiểm Tra Hàm Lượng Khơng Khí Trong Bao Thành Phẩm.

1. Nguyên tắc

Bao thành phẩm được lấy từ mỗi máy và dùng thước cặp Miyutoyo để kiểm tra.

2. Dụng cụ

Thước cặp Miyutoyo 5 tấc.

3. Quy trình

CƠNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 146- Chỉnh thước về đúng vị trí 0.

- Đo chiều dày của bao thành phẩm (10gói/ lần).

- Ghi lại số đo được.

3.4.4.3. Kiểm Tra Quy Cách Đóng Gói.

1. Nguyên tắc

Bao thành phẩm được lấy từ mỗi máy sau đó quan sát bằng mắt thường và dùng thau

nước sạch để kiểm tra độ kín của bao.

2. Dụng cụ

Thau nước sạch.

3. Quy trình

- Quan sát bằng mắt thường để kiểm tra code.

- Kiểm tra ngoại quan mối ghép bụng như: nhăn, lòi mí…

- Kiểm tra ngoại quan mối ghép đầu.

- Nhúng bao thành phẩm vào thau nước sạch.

- Quan sát có bọt khí nổi lên lên mặt nước hay khơng (nếu có chứng tỏ bao bị xì, phải

thơng báo cho bảo trì điều chỉnh máy).

- Ghi nhận các điểm quan sát được.CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 147NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬNCÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 148TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đống Thị Anh Đào, Kỹ thuật bao bì thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia

TPHCM, 2008.

2. Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần

Thị Thu Trà, Công nghệ chế biến thực phẩm, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật,

2009.

3. Tài liệu của công ty lien doanh Phạm – Asset

4. Hồng Kim Anh, Hóa học thực phẩm, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật,

2008.

5. Nguyễn Thị Hiền, Cơng nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ

truyền, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, 2006.

6. http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-ve-qui-trinh-san-xuat-banh-snack-taicong-ty-pham-asset-10006/

7. http://www.phamasset.com/shop_news.php?

l=vn&ac=18&mode=cn&cn=91&item=0&sort=1

8. http://www.thongtincongty.com/doanh-nghiep.php?id=0302771009

9. http://luanvan.net.vn/luan-van/cong-nghe-san-suat-snack-bap-38868/.

10. http://www.foodnk.com/quy-trinh-san-xuat-banh-snack.html

11. http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-cong-nghe-san-xuat-snack-gao-45555/

12. http://luanvan.co/luan-van/de-tai-tim-hieu-cong-nghe-san-xuat-snack-bap-epdun-56033/

13. http://s4.zetaboards.com/BioFood_Tech/topic/9240179/1/CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 149Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 33: Bảng xử lý kết quả các chỉ tiêu bán thành phẩm và thành phẩm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×