Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Từ năm 1989 – 1991 tham gia vào đội xây dựng của Công ty xây dựng nhà ở

Hà Nội. Do yêu cầu quản lý và phát triển đến năm 1995 thành lập công ty CP Đầu

Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam theo quyết định số 204/QĐ-UB ngày

08/4/1995 của UBND Thành Phố Hà Nội cấp. Chứng chỉ hành nghề xây dựng số

84/QLXD do Sở xây dựng cấp.

Tuy ra đời và hoạt động chưa lâu nhưng Công ty CP Đầu Tư & Cơng Nghệ

Quốc Tế Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm thị trường hoạt động, có

nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, khơng ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị,

nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, tay nghề của kỹ sư và cơng nhân…chính nhờ

có đường lối đúng đắn đi đơi với các biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận

đóng góp cho NSNN khơng ngừng được nâng cao. Đến nay, Công ty đã thực sự

đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đang

phát triển mạnh.

Hội đồng quản trị của công ty gồm 4 thành viên:

1- Ơng: Nguyễn Quốc DuyCó số vốn góp 65,94%2- Bà: Bàng Thị ThànhCó số vốn góp 1,14%3- Bà: Bàng Thị ThủyCó số vốn góp 32,46%4- Ơng: Nguyễn Đình ThanhCó số vốn góp 0,46%Ơng Nguyễn Quốc Duy có số vốn góp cao nhất làm Chủ tịch hội đồng thành viên

kiêm giám đốc công ty.

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế

Việt NamSVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

10BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam là doanh nghiệp có

quy mơ sản xuất thuộc loại vừa. Hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai

mặt: Công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất.

Công nghệ sản xuất: Công ty là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu

về thiết kế, xây dựng cơng trình giao thơng thuỷ lợi. Công nghệ thi công xây dựng

chủ yếu của Công ty là thủ công kết hợp với cơ giới, là loại hình sản xuất giản đơn.

Cơng nghệ xản xuất trong thi công xây dựng của Công ty gồm 04 giai đoạn

được khái quát như sau:

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng bằng máy san, ủi và thi công.

- Giai đoạn 2: Tập kết nguyên vật liệu, công nhân xây dựng đến hiện trường xây

dựng. Nguyên vật liệu xây được vận chuyển, bốc dỡ bằng máy cẩu, máy vận thăng hoặc

bằng thủ cơng đối với vị trí máy móc khơng vào được.

- Giai đoạn 3: Thực hiện gia công xây lắp tại công trường xây dựng.

Máy trộn bê tông: Gia công hỗn hợp đá - cát vàng - xi măng theo cấp phối

thiết kế để tạo thành vữa bê tông.

Máy hàn, máy cắt, máy cưa: Chuyển gạch, vữa xây, vữa bê tông đến nơi chế

tạo cấu kiện xây dựng.

Máy đầm: Đầm hỗn hợp bê tông.

- Giai đoạn 4: Hoàn thiện, tiến hành nghiệm thu, kiểm tra bằng các thiết bị

đo lường: Máy trắc địa, thước kép…

Công tác tổ chức sản xuất của công ty được thực hiện trên cơ sở công nghệ

thi công xây dựng. Các công việc được tiến hành ở đội thi công cùng với sự phối

hợp nhịp nhàng giữa các tổ đội chuyên môn khác trong công ty. Theo công nghệ thi

công xây dựng việc sản xuất được tổ chức thực hiện theo các bước như sau:

1. Ban Giám đốc công ty ký kết hợp đồng xây dựng sau đó giao nhiệm vụ

sản xuất cho đội xây dựng.

2. Công nhân của đội xây dựng phối hợp với đội thi công cơ giới thực hiện

công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Công tác chuẩn bị gồm những việc sau:

+ Tổ mộc: Gia công lắp dựng, tháo dỡ, luân chuyển cốt pha, giàn giáo.

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

11BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------+ Tổ sắt: Gia công, lắp dựng cốt thép, bê tông.

+ Tổ cơ giới: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thi cơng.

3. Phòng kỹ thuật cùng cán bộ giám sát của đội tổ chức nghiệm thu, thực

hiện bảo hành cơng trình.

4. Phòng kế hoạch kết hợp với phòng kế tốn tài chính thực hiện thanh quyết

tốn với các bênHội đồng thành viên

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế

Việt NamGiám đốc công ty

A. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lýPhó giám đốcPhòng vật tưĐội

xây

dựng

số 1Đội

xây

dựng

số 2Phòng kế tốnĐội

xây

dựng

số 3SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6Đội

xây

dựng

số 4Phòng kỹ thuậtĐội

sản

xuất

mộc

12

Các tổ sản xuất

nhỏĐộikhí

số 6Đội

điện

nước

số 7GVHD: Thầy Vũ Đình GangBÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------(Ng̀n: Phòng tài chính kế tốn)Bảng 01: DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CƠNG TY

STTHọ và tênChức vụNghềSốnghiệp đàonăm1Nguyễn Quốc DuyGiám đốctạo

Kỹ sư XDKNCT

182Nguyễn Đình ThanhP.GĐKỹ sư XD163Bàng Thị ThủyỦy viên HĐQTCĐ kinh tế15SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

13BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------4Bàng Thị ThànhỦy viên HĐQTĐH kinh tế145Nông Thị BảyKế tốn trưởngCử nhân KT126Nguyễn Hữu ThứcTrường phòng kỹ thuậtĐại học16Trưởng phòng thiết kếngoại ngữ

CĐ xây12Phòng Vật tưdựng

CĐ kế tốn47

8Đặng Văn Lợi

Trần Thị Hiên(Ng̀n : Phòng tài chính kế tốn)B. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý:

- Ban quản trị:

+ Chức năng:

Là cơ quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để quyết định

mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty.

+ Nhiệm vụ:

Quyết định chiến lược phát triển, giải pháp thị trường, công nghệ sản xuất của

công ty.

Ban quản trị phê chuẩn các hợp đồng, vay cho vay và các hợp đồng có giá trị

lớn hơn hoặc bằng vốn điều lệ của công ty.

Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức

lương của giám đốc, kế tốn trưởng.

Ban quản trị có quyền mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán.

Phê duyệt các nội quy, quy chế và những vấn đề khác theo đề nghị của Giám

đốc công ty.

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

14BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------- Giám đốc:

+ Chức năng:

Điều hành hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước ban quản trị về

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Nhiệm vụ:

Quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng

nghị quyết và quyết định của ban quản trị. Giám đốc quản lý và khai thác mọi

nguồn lực của công ty như thị trường, lao động, vốn, tài sản, đất đai theo phương án

đã được phê duyệt để đạt được hiệu quả cao.

Xây dựng và trình ban quản trị phê duyệt chiến lược phát triển trung và dài

hạn của cơng ty.

Hàng q, năm hoạt động có những bất thường phải báo cáo ban quản trị về

kết quả thực hiện, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trình ban quản trị phê duyệt nội quy lao động, quy chế phân phối thu nhập,

quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động.

- Phòng kế hoạch kinh doanh: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất

kinh doanh và đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của

công ty, theo dõi đôn đốc tổng hợp kế hoạch sản xuất.

- Phòng vật tư: chịu trách nhiệm phân cơng xe, máy cho các cơng trình sao cho

hợp lý, chịu trách nhiệm gọi thợ sửa chữa khi máy hỏng, cung ứng vật tư thiết bị,

cùng với các phòng ban liên quan kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá nhập kho

thanh quyết tốn vật tư.

- Phòng dự án kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định dự

án, lập hồ sơ tham gia đấu thầu xây dựng.

- Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm quản lý cấp tiền vốn cho các xí

nghiệp, tổ đội, hạch tốn chi tiết, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân

tích tình hình tài chính của cơng ty, cung cấp những thơng tin tài chính cho giám

đốc cơng ty có quyết định sản xuất kinh doanh thích hợp lập kế hoạch quỹ tiền

lương, BHXH…

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

15BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------- Ban điều hành thi công chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và kiểm tra

tiến độ thi cơng các cơng trình.

Tuy là doanh nghiệp quy mô vừa nhưng công ty đã chú trọng đến sự phát triển lâu

dài. Cơ cấu quản lý của công ty được tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc:

+ Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị

trường.

+ Có mục tiêu chiến lược thống nhất.

+ Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm cân xứng với nhau.

+ Có sự chỉ huy thống nhất vào một đầu mối, đồng thời có sự mềm dẻo về tổ

chức.

+ Bảo đảm tăng hiệu quả trong kinh doanh của công ty.1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty.

1.4.1 Chức năng của công ty.

- Thi cơng xây dựng các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng thủy lợi, hạ

tầng đơ thị, cấp thốt nước và thiết kế, thi cơng trang trí nội, ngoại thất.

- Xây dựng quản lý bất động sản (Chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ của

Pháp luật)

- Kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng

- Lắp đặt đường dây điện và trạm điện.

- San ủi đào đắp đất công trình.

- Gia cơng và lắp đặt kết cấu kim loại đân dụng.

- Xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí và du lịch.

- Kinh doanh khách sạn nhà hàng.

- Tư vấn và đầu tư đấu thầu.

1.4.2 Nhiệm vụ của công ty.SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

16BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------- Sử dụng và quản lý tốt, đúng mục đích nguồn vốn tự có. Bên cạnh đó sử dụng theo

đúng chế độ hiện hành, đảm bảo giữ vững hoạt động kinh doanh ngày càng phát

triển.

- Không ngừng cải tiến các trang thiết bị, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các

hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho các cơng trình xây

dựng.

- Sản xuất, thi cơng cơng trình xây dựng theo đúng thiết kế, quy trình tiêu chuẩn cả

về kỹ, mỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tạo nền tảng vững chắc cho công

ty trong công cuộc xây dựng Công ty.

1.4.3 Đặc điểm sản phẩm.

- Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam có sản phẩm chính là các

cơng trình xây dựng dân dụng, có qui mơ lớn, thời gian thi cơng lâu dài, bền đẹp có

chất lượng và đảm bảo cả về mặt kỹ, mỹ thuật. Do vậy ban lãnh đạo Cơng ty phải

lập dự tốn, thiết kế, thẩm tra Cơng trình... Q trình thi cơng xây dựng phải đúng

bài bản, theo đúng thiết kế của bản vẽ, đúng pháp luật.

- Các cơng trình thi cơng được áp dụng tính theo đơn giá thông báo của Liên Sở

Xây dựng tại Tỉnh, Thành Phố đồng thời theo thỏa thuận với Chủ đầu tư để thực

hiện,. Chính vì vậy Giá vật tư hàng hóa của từng mặt hàng là khơng ổn định ln

ln thay đổi theo Tháng, theo Q.

- Cơng trình xây dựng là điểm cố định để làm việc còn các loại máy móc, thiết bị thi

cơng phải di chuyển theo từng địa điểm.

- Sản phẩm của Công ty từ thời gian khởi cơng đến khi kết thức cơng trình, bàn giao

và đưa vào sử dụng là một thời gian dài. Nó phụ thuộc và quy mơ, tính phức tạp về

kỹ thuật của từng cơng trình. Trong q trình thi cơng cơng trình thì được chia

thành nhiều giai đoạn, cơng việc khác nhau : Thường một cơng trình thì được chia

như sau :

+ Phần móng

+ Phần thân

+ Phần hồn thiện

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

17BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------+ Phần cấp thoát nước

+ Phần cấp điện và thu lơi chống sét

+ Phần chống mối cơng trình

Khi thi cơng các phần của Cơng trình thì bao gồm các công việc lớn nhỏ, các công

việc được diễn ra cả ngoài trời và chịu ảnh hưởng của thời tiết như mưa, bão, lũ ...

Vì vậy dễ gặp ảnh hưởng có hại đến tiến độ thi công cũng như chất lượng cơng

trình.

1.4.4 Quy trình cơng nghệ

Cơng ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam luôn luôn cải tiến kỹ thuật và

áp dụng những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ thi cơng cơng trình.Bảng 02 : CÁC THIẾT BỊ THI CƠNG CƠNG TRÌNHTT

A

I

1

2

3

4

IISốTên thiết bịlượngB

THIẾT BỊ ĐĨNG, ÉP CỌC

Búa diezel D50

Búa diezel D65

Búa thủy lựuc KOBELKO KH65

Máy ép cọc thủy lực(140tấn)

THIẾT BỊ CỌC KHOAN NHỒI

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6C

03

03

02

02Thơng số

kỹ thuật

chính

D

5 tấn

3.5 tấn

6 tấn

80-140tấnNước sảnThuộc sởxuấthữuEFTQ

TQ

NhậtCơng ty

Cơng ty

Cơng ty

Cơng tyGVHD: Thầy Vũ Đình Gang

18BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------1

2

3

4

5

6

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Máy khoan cọc nhồi

Máy khoan đất Hictachi KH 130/4

Thiết bị cơ điện điều chế và thu hồi3

02

03dung dịch Betonite

Cẩu phục vụ Hitachi KH 130

01

P=18 tấn

Máy lọc cát Soilmec

02

Tôn + tấm lợp

15

THIẾT BỊ THI CÔNG SỬ LÝ NỀN, ĐƯỜNG

Máy xúc lật kymco

05

Công ty

Máy lu bánh thép

03

Công ty

Máy đào komatsu pc200

04

Công ty

Máy lu rung

05

Công ty

Máy san tự hành

03

Công ty

Máy rải

02

>8.5tấn

Máy đầm cóc

12

1.8w

Máy đầm bàn

10

Máy cắt bê tơng nhựa HONDA

02

2,5kw

Xe vận tải tư đổ huyndai

16

15 tấn

Xe tự đổ Kamaz

12

13 tấn

THIẾT BỊ BÊ TÔNG

Máy vận thăng

12

4.5kw

Máy vận thăng trở nguời

10

150kg

Cẩu bành lốp

05

P=16tấn

Cẩu bánh xích

01

P=38tấn

Cẩu tháp

01

H=65m

Trạm trộn di động

03

Xe vận chuyển bê tơng

04

7m3

Xe bơm bê tơng

01

Máy trộn bê tơng

05

150-250 lít

Máy trộn vữa

12

100-150 lít

THIẾT BỊ KHÁC

Máy phát điện HONDA

04

75w

Máy cắt thép

05

Máy uốn thép

06

Máy hàn, căt hơi

10

Máy nén khí

03

Máy đầm bàn

06

1kw

Máy đầm rùi

05

1.5kw

Máy bơm nước (xăng)

10

4cv

Máy bơm nước(điện)

12

1-2.8kw

Máy mài, căt

30

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6Italia

Nhật

Nhật + VNCông ty

Công ty

Công tyNhật

Nhật

Việt nam

Nhật

Nhật

Nhật

Đức

Nhật

Đức

Nhật

TQ

Nhật

TQ

NgaCông ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công tyNga, TQ

TQ

Nhật

Đức

TQ

Hàn quốc

Hàn quốc

Nhật

Liên Xô

Việt namCông ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công tyTQ

Nhật

TQ

Việt nam

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

TQCông ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công ty

Công tyGVHD: Thầy Vũ Đình Gang

19BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Máy khoan bê tông

Giàn giáo thép các loại15

2500Cốp pha thépbộ

8000

m2

05

01

02

01

01

01

15

20

10

10Máy đầm chạy

Máy kinh vĩ

Máy thủy bình

Máy kiểm tra cường độ thepd

Máy kiểm tra mẫu thử nghiệm BT

Đồng hồ

Đèn pha 500w

Đèn hiệu 50w

Thùng tưới nhựa

Nồi nấu nhựa1-2.5kwViệt nam

Việt NamCông ty

Công tyViệt NamCông ty1.5kwNhật

Công ty

Nhật

Công ty

Nhật

Công ty

Nhật

Công ty

Nga

Công ty

Nga

Công ty

Việt Nam Công ty

Việt Nam Công ty

Việt Nam Công ty

Việt Nam Cơng ty

(Ng̀n : Phòng tài chính kế tốn)1.4.5 Những thuận lợi và khó khăn mà Cơng ty trải qua trong quá trình hoạt động .

* Thuận lợi :

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty thì cơng ty có

những thuận lợi như sau :

Về địa bàn hoạt động : Không những xây dựng ở tại Quận, trong Thành Phố

mà còn ở các tỉnh lân cận nên có khả năng được hưởng những tiện ích về cơ sở hạ

tầng, những chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng theo từng khu vực, từng Tỉnh

khác nhau

Trụ sở làm việc của Cơng ty nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc giao thông đi

lại. Nằm trên trục đường của Phường Vĩnh Hưng là tuyến đường chung của cả

Thành phố Hà Nội, điều kiện này thuận lợi cho việc giao dịch kinh doanh, trao đổi

về thông tin kinh tế thị trường, công ty tự chủ động trong việc tự lựa chọn các hình

thức kinh doanh của cơng ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Giám đốc công ty là người lãnh đạo có năng lực vầ dày dặn kinh nghiệm có

nhiều năm cơng tác trong lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là điều kiện nền tảng để vận

hành và phát triển công ty trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Ngồi ra còn độiSVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×