Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III. Một số kiến nghị hoàn thiện quy trình rà soát và ký kết hợp đồng tại công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Telecom

Phần III. Một số kiến nghị hoàn thiện quy trình rà soát và ký kết hợp đồng tại công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Telecom

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hơn nữa, thời điểm hợp đồng điện tử được coi là đã giao kết cũng không được xác

định rõ trong Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Luật này chỉ quy định về thời điểm,

địa chỉ gửi, địa chỉ nhận thông điệp dữ liệu tại Điều 17, 18, 19 mà khơng có quy định

cụ thể nào đề cập việc nhận một thơng điệp dữ liệu như thế nào thì được coi là chấp

nhận chào hàng và từ đó hình thành hợp đồng điện tử. Thời điểm ký hợp đồng là một

trong những điều kiện xác định hiệu lực của hợp đồng, vì vậy việc xác định rõ thời

điểm này có ý nghĩa rất quan trọng. Có thể thấy, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và

các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành cũng không quy định nào về điều kiện có

hiệu lực của hợp đồng điện tử, cũng như không quy định các trường hợp hợp đồng

điện tử bị coi là vô hiệu, hậu quả pháp lý của hợp đồng điện tử vơ hiệu. Đây là thiếu

sót của Luật mà khi tham gia giao kết hợp đồng các bên cần lưu ý.

− Về vấn đề lựa chọn pháp luật cho hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài:Bộ Luật dân sự 2015 đã thừa nhận quyền tự do lựa chọn luật áp dụng cho hợp

đồng có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 683, các bên trong quan hệ hợp

đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng trừ những trường

hợp quy định theo pháp luật. Đồng thời, khi có nhu cầu thay đổi pháp luật áp dụng,

các bên có thể thoả thuận lại sao cho thay đổi đó khơng ảnh hưởng trực tiếp đến

quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp

dung, trừ trường hợp người thứ ba đông ý (khoản 6 Điều 683 Luật này). Như vậy, khi

giao kết hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngồi, doanh nghiệp hồn tồn có thể

thoả thuận với bên ký kết để lựa chọn pháp luật áp dụng.

− Về vấn đề phương thức thanh toán và giao hàng khi giao kết hợp đồng thương mại cóyếu tố nước ngồi:

Nhìn chung, từ những phân tích trên có thể thấy ngun nhân dẫn đến những hạn

chế này chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, hồn tồn có thể khắc phục được trong quá

trình soạn thảo, đàm phán hợp đồng. Nội dung hợp đồng chặt chẽ, phù hợp, tuân thủ

theo pháp luật trực tiếp điều chỉnh hợp đồng đó, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền với

lợi ích của doanh nghiệp tham gia giao kết.242. Kiến nghị hồn thiện quy trình:

Có thể nói, với tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu giao dịch xuyên biên giới

của các công ty đang từng bước vươn ra thị trước quốc tế, hình thức giao kết hợp đồng

điện tử đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, với tính chất phức tạp của thương mại

quốc tế, cần hồn thiện quy trình rà sốt và giao kết hợp đồng để có thể đáp ứng nhu

cầu đã đặt ra. Qua những phân tích trên, tác giả trình bày một số kiến nghị để hồn

thiện quy trình này:

-Đối với pháp luật được lựa chọn cho hợp đồng thương mại quốc tế, cần nghiêm

túc nghiên cứu và đề xuất lựa chọn tối ưu nhất cho hợp đồng được giao kết. Đồng

thời kết hợp với việc đàm phán khôn khéo nhằm thoả thuận với đối tác sao cho

đảm bảo quyền lợi của công ty khi tham gia giao kết cũng như đảm bảo hiệu lực

của hợp đồng. Căn cứ Luật Dân sự 2015: “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân

sự có yếu tố nước ngồi được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam” (khoản 1 Điều 664). Như

vậy, ban pháp chế CMC Telecom cần nghiên cứu các điều ước song phương và đa

phương giữa Việt Nam và quốc gia bên ký kết còn lại cụ thể cho từng giao dịch để

lựa chọn luật áp dụng hợp đồng phù hợp. Đặc biệt là Công ước Viên 1980 của

Liên Hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà Việt Nam chính thức

gia nhập từ 01/01/2017. Cơng ước này áp dụng đối với các hợp đồng mua bán

giữa người mua và người bán có trụ sở thương mại tại các nước là thành viên của

Cơng ước, song Cơng ước có sự nhất quán trong việc nhấn mạnh yếu tố tự do của

hợp đồng, theo đó các bên có quyền quy định các điều khoản cụ thể theo thỏa-thuận.6

Đối với đề nghị giao kết và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng thương mại có

yếu tố nước ngồi, trong bối cảnh hai khái niệm này trong Luật Giao dịch điện tử

2005 và văn bản dưới luật (NĐ 52/2013/NĐ_CP) chưa rõ ràng, vì vậy trong q6 TS. Ngơ Quốc Chiến & TS. Nguyễn Minh Hằng, “ Pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngồi theo

quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam”, ngày 12/08/2017, xem tại

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2017/08/12/php-luat-p-dung-cho-hop-dong-c-yeu-to-nuoc-ngoi-theo-quydinh-cua-bo-luat-dn-su-2015-v-khuyen-nghi-cho-cc-doanh-nghiep-viet-nam/ (truy cập 25/07/2019).25trình soạn thảo, thống nhất nội dung hợp đồng cần bổ sung điều khoản làm rõ vấn

đề này và những vấn đề quanh nó như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, chữ ký

điện tử và cách thức xác minh…

Đối với phương thức thanh toán và giao hàng, cần bổ sung điều khoản minh bạch-làm cơ sở cho việc giao kết hợp đồng, đồng thời kiểm sốt chặt chẽ thơng tin

trong giấy tờ, chứng từ liên quan để phòng tránh rủi ro một cách triệt để nhất.Phần IV.Báo cáo và đánh giá q trình thực tập tại cơng ty Cổ phần hạ tầngviễn thông CMC Telecom

1.Các công việc đã thực hiện trong q trình thực tập

Với đặc thù là cơng ty cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông

tin nên số lượng hợp đồng được ký kết với khách hàng và đối tác lớn. Vì vậy, trong

thời gian thực tập tại Ban Pháp chế công Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Telecom

em đã được giao cơng việc chính là nghiên cứu pháp luật hợp đồng, từ đó thực thành

rà sốt một số hợp đồng được các Bộ phận khác gửi yêu cầu dưới sự hướng dẫn của

các chuyên viên pháp chế.

Theo đó, em đã được rèn luyện một số kỹ năng bao gồm:

− Kĩ năng làm việc qua Office 365 for Mail: thay vì sử dụng Google Mail để traođổi như thông thường, tại N&A, các nhân viên sử dụng Office 365 for Mail để

làm việc. Đây là một kênh trao đổi dữ liệu bảo mật hơn rất nhiều so với Google

Mail (vì chỉ có thể truy cập tại văn phòng).

− Kĩ năng tra cứu văn bản quy phạm pháp luật: thuvienphapluat.vn và

vietnamlaws.com là hai website hỗ trợ đắc lực cho những ai hành nghề luật cũng

như sinh viên luật trong việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật.

Thuvienphapluat.vn sẽ có những cập nhật thường xuyên về việc sửa đổi, bổ sung

văn bản luật và cung cấp tính năng lược đồ giúp người học, người làm có cái

nhìn tổng qt về hệ thống các văn bản qua các năm. Vietnamlaws.com là một

website chuyên cung cấp các văn bản luật Việt Nam được dịch bởi đội ngũ các

luật sư của công ty luật Allens, một cơng ty luật chun nghiệp đã có mặt hơn 20

quốc gia trên thế giới và cũng là văn phòng ở Việt Nam cũng là văn phòng luật

26có giấy phép đầu tiên của một cơng ty luật nước ngồi. Chính vì lẽ đó,

vietnamlaws.com là một nguồn tham khảo bản dịch các văn bản quy phạm pháp

luật có uy tín, độ chính xác cao.− Kĩ năng làm việc nhóm: ở CMC, các thực tập sinh cũng được coi như một nhânviên đang hoạt động trong cơng ty. Vì lẽ đó, nếu như thực tập sinh có thắc mắc

trong q trình học tập, làm việc, thực tập sinh cần liên hệ và trao đổi với các

luật sư hướng dẫn để hiểu rõ yêu cầu, tránh trường hợp trong q trình nghiên

cứu khơng rõ nhưng lại ngại hỏi, dẫn đến việc hiểu sai yêu cầu của người hướng

dẫn.

2. Nhật ký thực tập

Thời gianCông việcThành quả đạt đượcTuần 01- Giới thiệu làm quen với công- Biết cách sử dụng Office(01/07-05/07)việc

- Nghiên cứu quy trình rà soát365 for Mail để trao đổi bảo

mật hơn và sử dụng tínhvà ký kết hợp đồng

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức cơngnăng Calendar (lịch) để lênty Cổ phần nói chung và CMCkế hoạch công việc

- Được hướng dẫn quy trìnhTelecom nói riêng

- Nghiên cứu hợp đồng cung cấp

dịch vụ mẫu

- Nghiên cứu các quy định vềgiao kết hợp đồng thương mạiký kết và rà sốt hợp đồng

- Tìm hiểu kiến thức về hợp

đồng thương mại điện tử

- Biết được cơ cấu bộ máycông tyđiện tử.

- Chọn đề tài báo cáo thực tậpTuần 02

(08/07-12/07)- Tìm hiểu lịch sử phát triển và- Biết được lịch sử phát triểncác sản phẩm dịch vụ cơng tyvà các tính chất sản phẩm,cung cấpdịch vụ và lợi thế cạnh- Nghiên cứu Luật Giao dịchđiện

- tử 2005 và NĐ52/2013/NĐ-CP

- Nghiên cứu vấn đề vô hiệu của

hợp đồng thương mại điện tử

27tranh của cơng ty

- Tìm hiểu về các trường hợp

vơ hiệu của hợp đồng

- Tìm hiểu một số kiến nghịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III. Một số kiến nghị hoàn thiện quy trình rà soát và ký kết hợp đồng tại công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Telecom

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×