Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Thực trạng hiện nay

II.Thực trạng hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bên cạnh những hệ thống xử lý được đầu tư quy mơ cơng nghiệphiện đại, vẫn còn tồn tại

những trạm xử lý chỉ được đầu tư tạm thời; ngay cả những nhà máy xử lý nước rác hiện

đại cũng đã và đang bộc lộ những bất cập, tồn tại cần giải quyết tiếp. Thực tế cho thấy,

nước rỉ rác đầu vào có sự dao động rất lớn về lưu lượng (khi có mưa và khơng mưa), nồng

độ, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của quá trình xử lý. Để xử lý nước rỉ rác đạt

hiệu quả, ngoài yếu tố công nghệ xử lý cần đặc biệt quan tâm đến lưu lượng và nồng độ

của nước rác; diện tích hoạt động của bãi chơn lấp chịu tác động trực tiếp của nước mưa;

mức độ pha trộn và rửa trôi giữa nước mưa, nước rác; hệ số thấm qua các lớp rác (đã nén,

chưa nén), hệ số thấm qua lớp trung gian và lớp phủ bề mặt của BCL; hệ thống thu gom

và hồ điều hoà nước rỉ rác – lưu lượng và nồng độ đầu vào cho việc xác định quy mô, công

suất và dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước rác.Hình ảnh khu xử lý rác ở Hải DươngNhà máy xử lý rác ở vĩnh longIII.NGUYÊN NHÂN

Nước thải rỉ rác là loại nước thải được sinh ra trong q trình chơn lấp rác thải, được hình thành do sự rò rỉ nước mưa thấm vào

trong lòng bãi rác, do rác thải có chứa sẵn độ ẩm khi được chôn lấp. Do được sinh ra từ rác thải nên loại nước thải này chứa

nhiều thành phần phức tạp, rất độc hạị, các chất ô nhiễm chủ yếu như nitơ, amoniac, sunfua, kim loại nặng, các vi trùng, vi

khuẩn gây bệnh,BOD, COD nồng độ rất cao… các chất này thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu thấm vào đất,

sẽ gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm, nếu xả thải vào nguồn nước mặt nó sẽ hủy hoại mơi trường thủy sinh ở khu vực

đó. Vì vậy, rất cần thiết phải xử lý triệt để nước thải rỉ rác, trước khi thải ra môi trường …Do lượng rác thải ra môi trường quá nhieu và xử lý một cách chưa chiệc để càng ngày sẻ ảnh hưởng đến nguồn nước một cách

trầm trọng hơn...Do một phần người dân chưa biết cách xử lý và phân loại từng loại rác một cách hiệu quả nhất và lượng rác đó dần dần thấm

sâu vào trong đât sẽ làm ô nhiễm mạch nước ngầm càng ngày càng bẩn hơnIV. ẢNH HƯỞNG CỦA RÁC THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG4.1 ẢNH HƯỞNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG NƯỚC- Nước rò rỉ xuống làm tăng khả năng phân hủy sinh học trong rác cũng như trong q trình vận chuyển

các chất gây ơ nhiễm ra môi trường.- Các chỉ số sinh học:+ COD từ như3000 – 45000 mg/l, BOD5: 2000 – 30000 mg/l+ N – NH3: từ 10–800 mg/l.+ TOD :1500 – 20000 mg/l, phosphorus tổng cộng từ : 1 - 70 mg/l,.. và lượng lớn các vi sinh vật.Hình ảnh nguồn nước ô nhiểm khá nặng do rác thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Thực trạng hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×