Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân tích sinh viên UEH K40 đã từng mua hàng trực tuyến:

3 Phân tích sinh viên UEH K40 đã từng mua hàng trực tuyến:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giới tính



Số

lượng



Tỷ lệ

phần

trăm



Nữ



58



88%



Nam

Khác



6



9%



2



3%



66



100%



Bảng 4. 3



Tổng cộng



Biểu đồ 4. 3



Nhận xét: Trong cuộc khảo sát, tỉ lệ nữ mua hàng online

(88%) chiếm vượt trội so với nam và giới tính khác đã

từng mua hàng trực tuyến. Chứng tỏ, các bạn SV nữ có

sự quan tâm nhất định đến MHTT.



4.3.2 Mặt hàng được mua trực tuyến nhiều nhất

Theo bảng khảo sát, mỗi sinh viên được chọn nhiều hơn một mặt hàng MHTT



Mặt hàng



Số lựa chọn



Tỉ lệ



Quần áo

Sách, báo, tạp chí

Giày dép

Mỹ phẩm

Vé xem phim, nhạc, kịch

Đồ gia dụng trong gia đình

Dược phẩm

Khác

Tổng cộng



41

24

14

14

10

6

0

4

113



60.3%

35.3%

20.6%

20.6%

14.7%

8.8%

0%

5.9%

100%



Bảng 4. 4



Biểu đồ 4. 4

14



Nhận xét: Mặt hàng được mua online rất đa dạng, trong đó mua nhiều nhất là quần áo rồi

đến sách, báo, tạp chí và các dịch vụ khác, ít nhất là mặt hàng dược phẩm với 0 người mua

dược phẩm.Qua biểu đồ trên, ta nhận thấy xu hướng mua hàng trực tuyến nghiêng về phục

vụ làm đẹp.Kết quả này xảy ra do tỷ lệ nữ giới tham gia mua hàng trực tuyến nhiều hơn các

giới tính khác.



4.3.3 Cách liên lạc với nhà cung cấp

- Sinh viên được khảo sát chọn nhiều hơn 1 cách thức liên lạc:



Cách thức liên lạc với nhà cung cấp



Số lượng



Tỷ lệ



Trang web của nhà cung cấp

Comment, inbox facebook của trang bán

hàng online

Gọi điện thoại trực tiếp đặt hàng

Khác



37



55.20%



40



59.70%



20

0



29.90%

0%



Tổng cộng



97



100%



Bảng 4. 5



Biểu đồ 4. 5



Nhận xét: Từ bảng trên, ta có thể thấy người mua sắm online thường liên lạc nhiều nhất là

comment, inbox facebook của hàng bán online, tiếp đó là trên trang web của nhà cung cấp

và cuối cùng là những thứ khác.



15



4.3.4 Mua sắm online có thực sự cần thiết trong xã hội

Khảo sát chung 83 bạn sinh viên





68.70%



Khơng



1.20%



Tùy



30.10%



Biểu đồ 4. 6



Nhận xét: Có thể thấy, mua sắm online ngày càng cần thiết với 57

người nghĩ có, 25 người tùy và 1 người khơng. Qua đó thấy được

sinh viên UEH K40 hiện nay đề cao vai trò quan trọng, cần thiết của mua sắm trực tuyến.

Bảng 4. 6



4.4. Ảnh hưởng của các phương thức khuyến mãi khác nhau đến nhu cầu MHTT

Bảng khảo sát đặt ra 7 câu hỏi, trả lời dưới dạng đánh giá các mức độ từ 1-5, với 1 là kém

hấp dẫn nhất và 5 là hấp dẫn nhất. Khảo sát trên 83 người, tôi đã thu được những kết quả

sau:

1/



KM bằng cách tặng thêm một lượng hàng hóa giống với hàng hóa bạn đặt mua:

1

2

3

4

5



2/



2

7

23

19

15



3%

10.6%

34.8%

28.8%

22.7%



KM bằng cách giảm bớt số tiền phải thanh toán:

16



1

2

3

4

5



5

2

5

29

26



7.50%

3%

7.50%

43.3%

38.8%



3/

KM bằng cách tặng thêm những hàng hóa, dịch vụ có liên quan với hàng bạn đặt

mua:



1

2

3

4

5



4/



3

6

25

24

7



4.60%

9.20%

38.5%

36.9%

10.8%



KM bằng cách tặng phiếu giảm giá cho lần mua tiếp theo:



1

2

3

4

5



6

8

26

21

4



9.20%

12.3%

40%

32.3%

6.2%



17



5/

KM bằng cách tính điểm cho từng lần mua và lấy tổng điểm để đổi phần thưởng hay

đổi lấy tiền để mua hàng:

1

2

3

4

5



6/



9.10%

22.7%

42.4%

25.8%

0%



KM bằng cách miễn phí giao nhận:



1

2

3

4

5



7/



6

15

28

17

0



3

8

16

26

13



4.50%

12.1%

24.2%

39.4%

19.7%



KM bằng hình thức tặng q vào dịp đặc biệt:



1

2

3

4



3

6

18

26



4.50%

9.10%

27.3%

39.4%

18



5



13



19.7%



Cơng thức: µ=

Gọi µi là mức độ hấp dẫn trung bình của các loại hình khuyến mãi từ câu 1-7 (

i= ) ta tính được dựa trên những số liệu như trên:

µ1 = 2.84



µ2 = 3.25



µ3 = 3.87



µ4 = 2.46



µ5 = 2.27



µ6 = 2.84



µ7 = 2.87



Ta thấy rằng các hình thức khuyến mãi khác nhau cho kết quả tương đương nhau nhưng

nổi bật hơn, hấp dẫn người tiêu dùng hơn cả là hình thức khuyến mãi bằng cách tặng thêm

những hàng hóa, dịch vụ có liên quan với hàng bạn đặt mua ( µ3 = 3.87), và tiếp theo đó là

hình thức khuyến mãi bằng cách giảm bớt số tiền phải thanh tốn (µ2 = 3.25).

Kém hấp dẫn nhất là các hình thức khuyến mãi bằng cách tặng phiếu giảm giá cho lần mua

tiếp theo và khuyến mãi bằng cách tính điểm cho mỗi lần mua để đổi lấy phần thưởng hay

đổi lấy tiền để mua kỳ hàng tiếp theo. (µ4 = 2.46, µ5 = 2.27)

Như vậy, hình thức khuyến mãi khác nhau sẽ hấp dẫn khách hàng ở những mức độ khác

nhau.



19



20



Chương 5: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN

5.1 ĐỀ XUẤT

Dựa vào những kết quả nghiên cứu và khảo sát, chúng ta có thể đưa ra một số một

số biện pháp nhẳm cải tiến dịch vụ mua hàng trực tuyến như sau :

 Tăng cường phát triển sản phẩm dành cho phái nữ: mỹ phẩm, quần áo, giày dép…

 Có những chiến thuật hấp dẫn hơn nhằm hấp dẫn khách hàng như khuyến mại, giao

hàng miễn phí… Đặc biệt là đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tạo uy tín

với người mua hàng.

 Có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo

 Đúng hẹn với khách hàng ( thời gian giao hàng, thời gian gặp…)

 Đảm bảo chất lượng

 Áp dụng những chương trình khuyến mại

 Đầu tư thiết kế website thật ấn tượng, thu hút2

5.2 KẾT LUẬN

• Phái nữ có nhu cầu mua sắm online nhiều hơn nam

• Mức độ mua hàng online ngày nay có phần phổ biến hơn trước, nhưng nhìn

chung vẫn chưa thực sự phát triển. Những bạn thỉnh thoảng mua chỉ chiếm

1.2% , thỉnh thoảng 34.9% trong khi số bạn hiếm khi và chưa từng chiếm tới

63.9%

• Qua khảo sát cũng cho thấy những mặt hàng thường được mua là những mặt

hàng chuyên về thời trang và mỹ phẩm, tiếp đến sách báo tạp chí, vé các loại

hình dịch vụ xem phim,ca nhạc, và cuối cùng là đồ dùng gia đình. Hầu như

rất ít (dường như khơng có khách hàng nào) chọn mua các loại dược phẩm

qua online.

• Theo khảo sát thì trong thời kì hiện nay có tới 68.7% đồng y rằng mua sắm

online là cần thiết và 30.2% trả lời tùy. Chỉ có 1.2% trả lời không cần.



21



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.http://quantrimang.com/mua-sam-truc-tuyen-phat-trie%CC%89n-ma%CC%A3nh-tai-vie

%CC%A3t-nam-108159

2. Sách Giáo khoa Nguyên lí thống kê ứng dụng do NXB Thống kê biên soạn



22



PHẦN PHỤ LỤC

1. BẢNG KHẢO SÁT

KHẢO SÁT VIỆC MUA HÀNG ONLINE CỦA SINH VIÊN UEH.

Xin chào các bạn, mình tên Mai Tiến Đạt lớp NH06-K40 sinh viên nghiên cứu môn Nguyên

lý thống kê của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Mình đang thực hiện một cuộc khảo sát về

nhu cầu mua sắm trực tuyến của sinh viên UEH. Rất mong các bạn có thể dành một ít

thời gian để thực hiện cuộc khảo sát. Sự hợp tác của các bạn sẽ góp phần tạo nên sự

thành cơng cho đề tài nghiên cứu của mình. Mọi thơng tin các bạn cung cấp sẽ được giữ bí

mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của các

bạn !!!

*Bắt buộc

Họ và tên của bạn *



Giới tính *

o



Nữ



o



Nam



o



Khác



Số tiền chi tiêu hàng tháng của bạn *

o



< 2 triệu



o



2-3 triệu



o



3-5 triệu



o



> 5 triệu



Mức độ thường xuyên mua hàng online của bạn *

o



Chưa từng



23



o



Hiếm khi



o



Thỉnh thoảng



o



Thường xuyên



Phần I: Nếu bạn đã từng mua hàng online

Bạn thường mua các mặt hàng gì trên mạng nhất?

o



Quần áo



o



Giày dép



o



Mỹ phẩm



o



Sách, báo, tạp chí



o



Đồ gia dụng trong gia đình



o



Dược phẩm



o



Vé xem phim, nhạc, kịch



o



Mục khác:



Hãy cho biết mức độ đồng ý của bạn với những phát biểu sau về những

thuận lợi của việc mua sắm trực tuyến (MSTT) từ 1-5, với 1 là hồn tồn

khơng đồng ý và 5 là hồn tồn đồng ý :



1



2



3



MSTT là hình

thức mua

sắm hiện đại

ngày nay

MSTT có thể

thực hiện ở

bất kì nơi

nào

MSTT có thể

thực hiện bất

kì lúc nào

MSTT có

nhiều lựa

chọn về

24



4



5



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân tích sinh viên UEH K40 đã từng mua hàng trực tuyến:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×