Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 29 -- 29 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2CI.Mục tiêu cần đạt

Luyện cho HS viết chính xác bài CT trình bày đúng đoạn văn xuôi từ Mọi chuyện

xảy ra....đến chạy biến vào rừng. Làm được BT 2,3 trong sách BT.

-Mức 2,3: viết đẹp rõ ràng

II. Lên lớp:

a. Kiểm tra bài cũ:

b. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài :

2.Hướng dẫn nghe - viết:

GV đọc 1 lần đoạn viết

- Vài HS đọc lại bài chính tả

(từ Mọi chuyện xảy ra....đến chạy biến

vào rừng.)

- Tim những câu nói lên suy nghĩ của - HS trả lời

người anh trong bài chính tả và được ghi

với dấu câu nào?

GV nhận xét

- Viết từ khó dễ lẫn lộn.

- HS viết bảng con nhung tư khó

GV nhận xét

- GV đọc

– HS viết bài vào vở.

- Chấm – sửa bài.

- HD làm bài tập chính tả.

Bài tập 2: làm BT 2,3 sách củng cố - HS tự điền vào sách

KT&KN tập 2 tr 44,45

- GV nhận xét

3. Củng cố dặn dò:

****************************

Thứ 6 ngày 12 tháng 2năm 2016

TốnƠN LUYỆN BẢNG CHIA 2

I - Mục tiêu: Giúp HS

- Thực hành chia 2

- Biết giải bài tốn đơn có phép chia 2

II - Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Bài 1: Vận dụng bảng chia Nhẩm

đúng kết quả tính nhẩm

- Nêu yêu cầu bài tập- 30 -- 30 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2C- Nhẩm

Bài 2: Giải bài toán đơn liên quan đến - Nêu kết quả nối tiếp

bảng chia 2.

- 2 HS đọc đề

 Có 8 quả cam: chia 2 bạn? quả cam:

1 bạn

Bài 3: Nối đúng phép tính với kết quả - 1 HS giải ở bảng - Lớp làm vào vở

đúng

- Nêu yêu cầu bài tập

- Nhẩm kết quả của từng phép tính để nối

Số

Bài 4 :

- Thi theo dãy

- Thi đọc thuộc bảng chia 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

:2************************************

Luyện viết

Luyện viếtCHỮ HOA R,S

I/Mục tiêu cần đạt- Viết đúng,đẹp chữ R,S mỗi chữ 2 dòng cỡ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.

- Viết ứng dụng Rõ như ban ngay- Sum họp một nhà. ( 2 lần cỡ chữ nhỏ )

II. Lên lớp:

1- Kiểm tra bài cũ: Viết bảng con P,Q

2- Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bi: Nêu MĐ, YC bài học.

b. Hướng dẫn HS viết chữ hoa:

*- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:

 HS quan sát chữ mẫu.

- Quan sát – nêu nối tiếp

 HS nêu cấu tạo chữ R,S

 Hướng dẫn HS cách viết

 GV viết mẫu chữ R,S và nêu lại

cách viết

*- Hướng dẫn HS viết bảng con

- Theo dõi – Giúp đỡ HS

3. Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng

- HS đọc cụm từ ứng dụng

dụng

 Yêu cầu HS đọc

- HS nêu nối tiếp

 GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng

- HS theo dõi- lắng nghe- 31 -- 31 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2C HS quan sát cụm từ, nêu nhận xét.

- GV viết và giải thích cách viết cụm

từ ứng dụng :

Rõ như ban ngày

Sum họp một nhà

4. HS viết bài vào sách BT củng cố

KT&KN tập 1,2/22,23

 GV nêu YC viết

Theo dõi , giúp đỡ HS

5. Chấm, sửa bài

6. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS tập viết ở nhà.

- Chuẩn bị bài hôm sau .- HS viết vào vở*************************************

Kĩ năng sống

Bài 7:GÓC HỌC TẬP CỦA EM.

(Tiết 1)I. Mục tiêu:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp góc học tập ngăn nắp.

- Thực hành sắp xếp góc học tập ngăn nắp.

- Biết chia sẻ với bạn cách sắp xếp góc học tập ngăn nắp.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Xem tài liệu giảng dạy.

- Học sinh: Nghiên cứu bài trong SGK.

- Phương tiện: Sách thực hành kỹ năng sống lớp 2.

III. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

- HS trả lời

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- GV giới thiệu và ghi tựa bài

- HS lắng nghe.

Hoạt động 2: Nghe đọc và nhận biết

- Gv đọc lần 1 mẫu chuyện “Hoa và

Thắng”.- HS lắng nghe.- 32 -- 32 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2C- GV đọc lần 2 yêu cầu HS lắng nghe và

làm các bài tập.

1.Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời

câu hỏi

H. Qua câu chuyện trên, em học tập bạn

Hoa ở điểm nào? Cách sắp xếp góc học

tập có ảnh hưởng như thế nào đến việc

học tập của em?

Giáo viên gọi học sinh lần lượt trình bày.

- Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên chốt ý đúng.- HS lắng nghe và thực hiện.H. Em đã làm gì để góc học tập của mình

gọn gàng và sạch sẽ?- Sắp xếp sách riêng, vở riêng theo từng

môn học, dụng cụ học tập để riêng một

góc, dùng xong và để lại chỗ cũ.GV nhận xét

Hoạt động 3:

Bài tập 2: Đánh dấu x  vào ý em chọn

+ Học sinh thảo luận lựa chọn hình ảnh

thể hiện lợi ích của việc sắp xếp góc học

tập ngắn nắp:Bài tập 3. Thực hành ở nhà

Em sắp xếp góc học tập của mình, sau đó

nhờ bố mẹ nhận xét.- HS thực hiện

- Tính cẩn thận và ngăn nắp.

- Sắp xếp góc học tập ngăn nắp, sách vở

sắp xếp gọn gàng giúp em không đi học

muộn mà tiết kiệm được thời gian tìm

kiếm để dành thời gian làm bài tập.- HS trình bày kết quả của mình;- HS về nhà thực hiện.Bài tập 4. GV hướng dẫn học sinh đọc

diễn cảm bài thơ: Góc học tập của em.

- HS lắng nghe.

- GV đọc

- HS đọc.

- Gọi HS đứng lên đọc.

- Cả lớp cùng đọc.- 33 -- 33 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2CGV kết luận:

Góc học tập ngăn nắp giúp em: dễ dàng - HS lắng nghe.

tìm kiếm sách vở, đồ dùng học tập…; tiết

kiệm thời gian; tập trung hứng thú học

tập. Từ đó, em sẽ học tập tốt hơn.

4. Củng cố và dặn dò:

Xem trước phần tiếp theo trang 30, 31.- 34 -- 34 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2CTUẦN 23

Thứ 2 ngày 15 tháng 2 năm 2016

ToánSỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Biết tên gọi theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.

- Củng cố các tìm kết quả của phép chia.

-Mức 2,3: bt3trang 63 số TK 1664

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 HS thực hành làm bài trong vở BT

Bài 1: HS thực hiện chia nhẩm rồi viết vào - HS thực hiện chia nhẩm rồi viết vào

vở

vở

- 1số HS nêu KQ, lớp nhận xét.

Bài 2: Tính nhẩm

- 3 HS lên bảng làm

- GV theo dõi HD HS chưa làm được.

- HS làm bảng con, nhận xét bài của

bạn.

2x6=3

6:2=3

Bài 3:Viết phép chia thích hợp vào ơ

-HS làm bài vào vở BT

trống (theo mẫu):

-2HS chữa bài ở bảng

-Nhận xét

Củng cố – Dặn dò:

- Chuẩn bị: Bảng chia 3

- Nhận xét tiết học.

*****************************

Luyện đọcBÁC SĨ SĨI

I. MỤC TIÊU:

- Đọc lưu lốt được cả bài. Đọc đúng các từ mới, các từ khó.

- Phân biệt được lời kể, lời các nhân vật.

Mức 2,3: đọc lưu loát, đúng lời nhân vật

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:- 35 -- 35 -Giáo án buổi chiều

Lớp 2CHoạt động dạy

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- LĐ trong nhóm.Hoạt động học- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm 4,

cả nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi

đọc cá nhân, đồng thanh.

-Mức 2,3: bt3trang 63 số TK 1664

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình

thi đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá

nhân, nhóm đọc đúng và hay.*****************************

Luyện viếtBÁC SĨ SĨI

I. MỤC TIÊU:

- Nghe viết đúng, không mắc lỗi đoạn văn tóm tắt truyện Bác sĩ Sói.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/n, ươc/ươt.

Mức 2,3: Viết đúng, viết đẹp.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết.

- 2 HS đọc lại.

- HS tự đọc lại bài chính tả.

- GV đọc đoạn viết chính tả.

- Viết những tiếng khó vào BC.

- Luyện viết từ khó vào bảng con.

- Nhóm đơi đổi bảng kiểm tra.

- GV theo dõi, uốn nắn.

- Nhận xét.

- Chấm, sửa bài.

- HS viết bài

- GV nhận xét.

- Nhóm đơi đổi vở kiểm tra.

- GV đọc bài chính tả.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập

chính tả.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1, 2.

- Yêu cầu các đội trình bày KQ.

- Nhận xét và tuyên dương.- Đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài cá nhân.

- 1 số em đọc KQ, lớp nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×