Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 4)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 4)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2.Bài 3. Giả sử học sinh này trả lời đúng 20 câu hỏi thì số điểm đạt được là:

10.20 = 200 (điểm)

Số điểm dôi ra là: 200 – 50 = 150 (điểm)

Mỗi câu trả lời đúng hơn một câu trả lời sai là: 10 + 5 = 15 (điểm)

Số câu trả lời đúng là: 150 : 15 = 10 (câu)

Số câu trả lời sai là: 20 -10 =10 (câu)

Bài 4.Ta có C nằm giữa A, B nên CA, CB à hai tia đối nhau.

Mà D nằm giữa A và C nên D thuộc tia CA. Ta có CD,CB là hai tia đối nhau.

Do vậy C nằm giữa D và B.

Bài 5.Do đó: 106n = 70a +21b + 15c ± 105t (t ∈N)

Vậy n = 70a + 21b + 10c ± 105h (h ∈N)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 5)Bài 1. Tìm x, biết:Bài 2. Trình bày cách tính nhanh các bài sau:Bài 3. Một người nhận may gia công 400 áo sơ mi xuất khẩu. Nếu mỗi chiếc áo

may không đúng chất lượng sẽ phải đền 12000 đồng. Nếu mỗi chiếc áo may đúng

chất lượng được lãnh 8000 đồng. Sau khi may xong thì người đó lãnh được 2,6

triêu đồng. Hỏi người đó đã may bao nhiêu áo đúng chất lượng?

Bài 4. Cho góc xOy = 45o. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 4 cm. Trên tia

Oy lấy hai điểm B, C sao cho OB = 5 cm, BC = 3 cm. Nối AB, AC. Hỏi:

1. Có mấy tam giác được tạo thành? Gọi tên các tam giác đó.

2. Hãy vẽ và đật tên các góc kề bù với AOB. Hãy tính số đo các góc này.

3. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a)26 + 5x = 3x + 56

5x – 3x = 56 – 26

2x = 30

x = 30 : 2 = 15Bài 2.1. 1998.1998 – 2000.1996 = 1998.(1996 + 2) – (1998 + 2).1996

= (1998.1996 + 2.1998) – (1998.1996 + 2.1996)

= 2.1998 – 2.1996 = 2(1998 – 1996) = 2.2 = 4Bài 3. Giả sử người đó may 400 áo sơ mi này đều đúng chất lượng , số tiền người

đó lĩnh được là: 8000.400 = 3200000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 3200000 – 2600000 = 600000 (đồng)

Số tiền mỗi cái áo may đúng chất lượng hơn số tiền may một cái áo không đúng

chất lượng là: 8000 + 12000 = 20000 (đồng)

Số cái áo may không đúng chất lượng là: 600000 : 20000 = 30 (cái)

Số cái áo may đúng chất lượng là: 400 – 30 = 370 (cái)

Bài 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 4)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×