Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-> ô nhiễm hóa chất do các chất hóa học như thuốc trừ sâu làm giảm nguồn thức ăn của sinh vật trong nước. -Tích tụ hóa chất trong dây chuyền thức ăn - Làm ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người - Nước có mùi hôi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan củ

-> ô nhiễm hóa chất do các chất hóa học như thuốc trừ sâu làm giảm nguồn thức ăn của sinh vật trong nước. -Tích tụ hóa chất trong dây chuyền thức ăn - Làm ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người - Nước có mùi hôi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan củ

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.com- Tùy vào lĩnh vực sản xuất nước thải có thành phần và mầu sắc

khác nhau

- Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ lớn làm giảm nồng độ oxy hòa

tan trong nước, gây mùi hơi thối

- Nước thải của nhà máy kim loại nặng gây độc đối với sinh vật và

con người và ảnh hưởng sự đa dạng sinh học

- Lượng nước thải xả thải vào mt vượt quá ngưỡng làm thay đổi tính

September 27, 2019

50

chất và mục đích sử dụng của nước.www.environment-safety.com2.2.3. Các loại ơ nhiễm nước

1. Ơ nhiễm nước do các chất hữu cơ

a. Ô nhiễm do các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học

- Chất hữu cơ dễ bị phân

hủy sinh học là những chất

bị các vi sinh vật kị khí, háo

khí phân hủy trong môi

trường, như xác các loại

động vật thực vật gồm có pr,

chất béo, hydrocacbon .September 27, 201951www.environment-safety.comb. Ơ nhiễm do các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học

Ơ nhiễm do các chất hữu cơ khó bị

phân hủy sinh học là những chất khó bị vi sinh

vật trong mơi trường phân hủy như chất tẩy

rửa tổng hợp, thuốc nhuộm, xà phòng, hóa

chất bảo vệ thực vậtSeptember 27, 201952www.environment-safety.comHình ảnh thuốc nhộmSeptember 27, 201953Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-> ô nhiễm hóa chất do các chất hóa học như thuốc trừ sâu làm giảm nguồn thức ăn của sinh vật trong nước. -Tích tụ hóa chất trong dây chuyền thức ăn - Làm ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người - Nước có mùi hôi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan củ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×