Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nhận thức về tài nguyên nước

b. Nhận thức về tài nguyên nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.com1.4. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

1.4.1. Khái niệm phát triển

là quá trình sử dụng các nguồn tài nguyên của tự nhiên để

đáp ứng những nhu cầu về cải thiện chất lượng cuộc sống của con

người

1.4.2. Khái niệm phát triển bền vững

là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ ngày nay

mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ

tương lai.

1.4.3.Các điều kiện để phát triển bền vững

Về kinh tế.

- Giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác

qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống.

September 27, 201933www.environment-safety.com- Thay đổi nhu cầu tiêu thụ khơng gây hại đến ĐDSH và MT.

- Bình đẳng cùng thế hệ trong tiếp cận các nguồn tài nguyên,

mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục.

- Xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối.

- Công nghệ sạch và sinh thái hóa cơng nghiệp (tái chế, tái sử

dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng sạch đã sử dụng).

Về xã hội – nhân văn

- Ổn định dân số.

Phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị .

- Nâng cao học vấn, xóa mù chữ.

Tăng cường sự tham gia của cơng chúng vào các q trình ra

quyết định.

September 27, 2019

34

--www.environment-safety.com- Bảo vệ đa dạng văn hóa.

Về tự nhiên – MT

- Sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không

tái tạo.- Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của HST.

- Bảo vệ ĐDSH

- Bảo vệ tầng ozon

- Kiểm sốt và giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

- Bảo vệ chặt chẽ các HST nhạy cảm

- Giảm thiểu xả thải, khắc phục ơ nhiễm (nước, khí, đất, lương

thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục MT những khu vực ơ nhiễm.

September 27, 201935www.environment-safety.comCHƯƠNG 2: MƠI TRƯỜNG NƯỚC

2.1. Khái niệm chung về chất lượng nước

2.1.1. Thủy vực và các đặc tính của thủy vực

- Thủy vực là vùng chứa nước trên bề mặt đất hay trong các tầng

đất dưới độ sâu.

- Đặc tính thủy vực

+ Đặc tính thủy văn

Sự biến đổi mực nước và lưu lượng nước trong sơng qua khơng

gian và thơi gian.

Dòng chảy của sơng thường không ổn định theo các mùa

Sự vận chuyển nước trong hồ chậm

Dòng vận chuyển nước trong hồ là đa hướng

Sự vận chuyển nước dưới độ sâu bé

Nước ngầm chịu ảnh hưởng của độ rỗng và thẩm thấu của đất

September 27, 201936www.environment-safety.com+ Đặc tính vật lý, hóa học

Tính chất vật lý, hóa học của khối nước trong vùng

Đặc tính vật lý, hóa học nước chịu sự ảnh hưởng nhiều của khí

hậu, thổ nhưỡng

+ Đặc tính sinh thái

Sự có mặt của các loài thực vật

Sự phát triển của các loài chịu sự biến đổi của môi trường

2.1.2. Thành phần chất lượng nước mặt, nước ngầm

a.Thành phần chất lượng nước mặt

-Các chất rắn lơ lửng dạng vô cơ và hữu cơ

-Các chất hòa tan dưới dạng ion và phân tử có nguồn gốc vơ cơ

và hữu cơ.

-Các vi sinh vật, vì trùng, virut

Septembertảo

27, 2019

37

-Rong

và các thực vật nướcwww.environment-safety.comb. Thành phần chất lượng nước ngầm

- Các ion nhưng Ca2+ , Mg2+ , Na+ , Fe2+ , Mn2+ , HCO-3 ,Cl- Các chất khí hòa tan trong nước ngầm H2S , CO2 , CH4Thơng sốNguồn nước mặtNguồn nước ngầmNhiệt độThay đổi theo mùaTương đối ổn địnhLượng chất rắn lơ lửngThường cao và thay đổi theo mùa Thấp hoặc hầu như khơng cóChất khống hồ tanThay đổi theo chất đất, lượng Ít thay đổi, cao hơn nước mặt ở

mưa

cùng một vùng.Hàm lượng sắt (Fe2+) và Rất thấp, trừ dưới đáy hồ

Man gan (Mn2+)Thường xun cóKhí CO2 hồ tanRất thấp, gần bằng 0Có ở nồng độ caoKhí O2 hồ tanThường gần bão hồThường khơng tồn tạiKhí NH3Có ở các nguồn nước bị ơ nhiễmThường cóKhí H2SKhơngThường cóSiO2Có ở nồng độ trung bìnhCó ở nồng độ caoThường thấpThường ở nồng độ cao do phân

bón hố họcNO3Các viSeptember

sinh vật27, 2019Vi trùng (nhiều loại gây bệnh), vi Các vi trùng do sắt gây ra

38

rut

thườngwww.environment-safety.com2.2. Hiện tượng ô nhiễm nước

2.2.1. Khái niệm ơ nhiễm nướcHình ảnh: Hồ, sơng bị ơ nhiễmSeptember 27, 201939Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nhận thức về tài nguyên nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×