Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1 KIẾN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Chương 1 KIẾN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.comS nước bao quanh

trái đấtSeptember 27, 20192www.environment-safety.comNguồn nước phục vụ con người

September 27, 20193www.environment-safety.comKhơng khí trong bầu khí

quyểnSeptember 27, 20194www.environment-safety.comMơi trường là.-> Tập hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội,

bao quanh con người, có ảnh hưởng tới con

người và có tác động qua lại với các hoạt động

sống của con người như khơng khí, đất, nước,

sinh vật và xã hộiSeptember 27, 20195www.environment-safety.com1.1.2. Phân loại môi trường

a. Phân loại theo chức năng

b. Phân loại theo sự sống

c. Phân loại theo sự hình thành của tự nhiên

d. Phân loại theo vị trí địa lý

e. Phân loại theo khu vực dân sinh

September 27, 20196www.environment-safety.com1.1.3. Thành phần môi trườnga. Thạch quyển

- Là lớp vỏ nằm ngồi trái đất có chiều sâu từ 0 – 100km

- Có cấu tạo hình thái đa dạng

- Thành phần cấu tạo không đồng nhất

- Vỏ thạch quyển chia làm hai lớp lục địa và đại dương

- Thành phần gồm các nguyên tố hóa học từ 1 – 92

- 8 nguyên tố O, Si, Mg, Al, Fe, Ca, Na, K chiếm 99% trọng

lượng thạch quyển

b. Thủy quyển- Lớp vỏ bao quanh trái đất gồm nước ngọt, mặn, ở trạng

thái rắn, lỏng, khí

- Chiếm khoảng 0,03 % tổng lượng trái đất

- Thành

phần quan trọng của MT sống

September 27, 2019

7

- Là nơi cung cấp nhiều tài nguyên sinh tháiwww.environment-safety.comc. Sinh quyển

- Có tồn tại sự sống nằm trong khoảng dưới độ sâu 3km

và trên cao 10km

- Là phần giao thoa giữa thủy quyển, thạch

quyển, khí quyển

- Là hệ sinh thái có khả năng thu, nhận, chuyển hóa, sử

dụng năng lượng mặt trờiSeptember 27, 20198www.environment-safety.comd. Khí quyển

- Khí quyển là lớp vỏ nằm ngoài vỏ trái đất với ranh giới

dưới là lớp thủy quyển, thạch quyển trên là khoảng không

gian giữa các hành tinh

- Khí quyển Trái đất được hình thành do sự thốt hơi

nước, các chất khí từ thủy quyển và thạch quyển.

- Thành phần khí quyển có N chiếm 78%, O chiếm 20,9 %,

Co2 chiếm 0,03 % còn lại hơi nước, các khí khác

- Khí quyển Trái đất có cấu trúc phân lớp với các tầng đặctrưng từ dưới lên trên như sau: tầng đối lưu, tầng bình

lưu, tầng

trung gian, tầng nhiệt, tầng điện ly.

September 27, 2019

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1 KIẾN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×