Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình điều khiển động cơ băng tải quay thuận.

Chương trình điều khiển động cơ băng tải quay thuận.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương trình nút Start.Chương trình nút Manual.Chương trình Stop all.55Chương trình điều khiển bàn nâng 1.Chương trình đếm của cảm biến 156Chương trình kích bit mơ phỏng băng tải.Chương trình điều khiển bàn nâng 2.Chương trình tính tốn tốc độ động cơ57Chương trình điều khiển hàm đếm xung tốc độ cao.Chương trình điều khiển động cơ băng tải 2 quay thuận.Chương trình điều khiển động cơ băng tải 2 quay nghịchChương trình Stop băng tải 2.58Chương trình kích bit mơ phỏng băng tải 2.Chương trình đếm của cảm biến 2.59Chương trình điều khiển động co băng tải 3.Chương trình đếm, mô phỏng.606162Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình điều khiển động cơ băng tải quay thuận.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×