Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3. 1 Phân bố thời gian thực hiện đề tài3.2 Đối tượng và các thiết bị nghiên cứu

3.2.1 Đối tượng nghiên cứuĐối tượng được tiến hành nghiên cứu là 5 giống lúa: OM4500, IR4625, đài thơm

8, HT1, lúa thơm RVT. Là các giống lúa được nông dân khu vực Tây Nguyên và đồng

bằng Sông Cửu Long trồng phổ biến.

3.2.2 Thiết bị nghiên cứu

Các thiết bị nghiên cứu:

 Webcam Logitech C310 : Độ phân giải 5.0MP đảm bảo thu ảnh chất

lượng tốt và kết nối dể dàng với phần mềm Matlab.

 Board Arduino Uno R3 giao tiếp đơn giản và thân thiện với phần mềm

Matlab, module I2C giúp việc kết nối giữa Arduino và LCD đơn giản và

tiết kiệm hơn, LCD hiển thị kết quả tên giống lúa ra phần cứng.

 Phần mềm Matlab phần mềm tính tốn mơ phỏng hàng đầu dễ sữ dụng

với nhiều gói cơng cụ giúp trích xuất, giao tiếp với các phần cứng.

 Phần mềm Solidworks phần mềm cho phép dựng thiết kế, mô phỏng hệ

thống một cách trực quan trên máy tính.

 Phần mềm Arduino IDE phần mềm trình cho vi điều khiển Arduino giúp

nhận dữ liệu từ Matlab và hiển thị lên LCD.

3.3 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý tách hạt lúa ra khỏi khung nền để trích xuất được các đặt trưng

hình dạng và màu sắc, đồng thời dùng làm cơ sở dữ liệu nhận dạng. Bên cạnh đó

nghiên cứu tìm ra công cụ để nhận dạng giống lúa Neural Network Tool tìm cách sử

dụng NNtool.

Sử dụng phương pháp thử và sai tìm ra số nơ rơn số lớp ẩn cho quá trình sử dụng

Nntool huấn luyện và nhận dạng. Nghiên cứu cách kết nối giao tiếp phần cứng với

phần mềm.Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thiết kế sơ đồ khối tồn bộ hệ thống

4.1.1 Sơ đồ khốiHình 4. 1 Sơ đồ khối

Ngun lý hoạt động của mơ hình:

 10 hạt lúa từ 1 trong 5 giống lúa được lấy mẫu sẽ được đưa vào từ vị trí

đưa lúa vào (hình 4.2) sau nó được trải đều nhằm mục đích trích xuất

được các giá trị đặc trưng chính xác.

 Hình ảnh thu được từ hộp thu ảnh được truyền vào Matlab qua cổng USB

và xử lý ảnh trích xuất các đặc trưng về hình dạng và màu sắc.

 Nhận dạng trực tiếp trên GUI giao diện, hoặc qua các nút nhấn trên mơ

hình.

 Kết quả nhận dạng được hiển thị trên GUI giao diện và LCD trên mơ hình.

4.1.2 Hộp thu ảnh

Hộp thu ảnh được thiết kế chế tạo bằng mika đen độ dày 2mm. Chiều cao

202mm, chiều rộng 100mm, chiều dài 210mm. Hộp thu ảnh nhằm đảm bảo độ sáng ổn

định, đảm bảo kết quả chính xác nhất khi nhận dạng.4.1.3 Camera sử dụng

Camera sử dụng trong đề tài này là Webcam Logitech C310 có dây. Camera có

độ phân giải HD 1280x720 pixel. Tuy nhiên ở đề tài này chỉ dùng độ phân giải

640x480 pixel vì ảnh nhỏ và độ thu phóng ảnh lớn để rõ nét hạt lúa tăng độ chính xác

khi xử lý.

4.1.4 Kính lúpHình 4. 2 Hộp

Hình

thu ảnh

4. 3 Camera Logitech C310Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×