Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khái quát về đầu đọc thẻ sử dụng Modul đọc thẻ RFID RC522

2 Khái quát về đầu đọc thẻ sử dụng Modul đọc thẻ RFID RC522

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thẻ RFID (RFID tag, Transponder – bộ phát đáp) được lập trình điện tử với thơng tin

duy nhất. Gồm 2 phần chính: Chíp: lưu trữ một số thứ tự duy nhất hoặc thông tin khác dự trên loại thẻ: read – only,

read – write, hoặc write – once – read – many.

 Antenna: được gắn với vi mạch truyền thông tin từ chip đến reader. Antenna càng với

cho biết phạm vi đọc càng lớn.

Các reader (đầu đọc) hoặc sensor (cái cảm biến) để truy vấn các thẻ.Gồm các phần: Máy phát

 Máy thu

 Vi mạch

 Bộ nhớ

 Các kênh nhập/xuất của các cảm biến, cơ cấu truyền động đầu từ và bảng.

 Mạch điều khiển.

 Giao diện truyền thông

 Nguồn năng lượng

 Serial reader + Network reader

 Antenna thu, phát sóng vơ tuyến.

Host computer – server, nơi mà máy chủ và hệ thống phần mềm giao diện với hệ thống

được tải.Cơ sở tầng truyền thông: là thành phần bắt buộc, nó là một tập gồm cả hai mạng có

dây và khơng dây và các bộ phận kết nói tuần tự để kết nói các thành phần trong hệ

thống RFID với nhau để chúng truyền với nhau hiệu quả.Database: Là hệ thống thông tin phụ trợ để theo dõi và chứa thơng tin về item có đính

thẻ. Thơng tin được lưu trong database bao gồm định danh item, phần mô tả, nhà sản

xuất, hoạt động của item, vị trí. Kiểu thơng tin chứa trong database sẽ biến đổi tùy theo

ứng dụng. Các database cũng có thể kết nối đến các mạng khác như mạng LAN để kết

nối database qua Internet. Việc kết nối này cho phép dữ liệu chia sẻ với một database

cục bộ mà thông tin được thu thập trước tiên từ nó.21Tag và Reader giao tiếp với nhau cùng một tần số. Module RFID sử dụng song

radio nên tốc độ truyền dữ liệu, khoảng cách truyền giữ Tag và Reader phụ thuộc rất

nhiều vào tần số. Do đó tùy thuộc vào ứng dụng trực tiếp mà hệ thống RFID sử dụng rất

nhiều dải tần số khác nhau, ở đây là 3 dải tần sô thông dụng nhất:

Tần số thấp ( LF) khoảng 100kHz – 150kHz.Tần số cao ( HF) từ 10-15MHz.Siêu cao tần (UHF) từ 850-950 MHz.Hình 2. 8 Modul đọc thẻ RFID RC522.Nguyên lí hoạt động của Module RFID RC522:

Khi đưa Thẻ RFID vào vùng hoạt động của Đầu đọc RFID. Sóng vơ tuyến phát

ra từ đầu đọc sẽ cung cấp cho thẻ RFID một dòng điện đủ nhỏ để kích hoạt hệ thống

mạch điện nằm trong thẻ giúp nó gửi lại tín hiệu hồi đáp và thực hiện trao đổi dữ liệu

theo yêu cầu của bộ điều khiển kết nối với đầu đọc RFID.

Sau khi nhận được dữ liệu từ thẻ RFID bộ điều khiển sẽ đưa ra các yêu cầu điều

khiển tùy vào từng ứng dụng cụ thể.22Hình 2. 9 Qui trình hoạt động của hệ thống RFID.2.3 Đề xuất

Dựa trên các nghiên cứu, khảo sát trên, để phục vụ tốt trong việc quản lí tài

sản, thiết bị trở nên hiện đại hóa, giúp cho quá trình mượn, trả và quản lí tài sản được

nhanh chóng, chính xác đồng thời giảm chi phí em đã tập trung nghiên cứu và phát

triển đề tài “Ứng dụng công nghệ RFID vào quản lí tài sản, thiết bị” sử dụng module

đọc thẻ RFID RC522 dựa trên nguyên lí của hệ thống trên, thêm một số chức năng

tiện ích để thiết bị phục vụ tốt hơn trong việc quản lí tài sản, thiết bị.

.23Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Nội dung thực hiện

Tìm hiểu cơng nghê RFID.

Thiết kế, chế tạo thiết bị ghi truyền dữ liệu vào thẻ, đọc dữ liệu từ thẻ, lưu trữ

dự liệu trong máy.

Viết chương trình quản lí tài sản, thiết bị bằng cơng nghê RFID.

Hồn thành chương trình ghi đọc thơng tin vào thẻ hoạt động ổn định, chính

xác.

Chương trình “Quản lí tài sản, thiết bị bằng công nghê RFID” trên giao diện

Visual Studio hoạt động tốt, hiệu quả, có thể đưa vào thực tế ứng dụng để quản lí tài

sản, thiết bị của các phòng thí nghiệm, thư viện.

3.2 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C để hiển thị các dòng trạng thái thơng báo

lên màn hình LCD.

Thiết kế giao diện điều khiển thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng phần mềm

Visual Studio và các phương pháp giao tiếp máy tính.

Sử dụng phương pháp giao tiếp USB-UART để giao tiếp giữa Modul RFID

RC522 và vi điều khiển.

3.3 Phương tiện nghiên cứu

Thiết kế thiết bị đọc thẻ sử dụng module RFID RC 522

Nghiên cứu sử dụng modul RFID RC522 để nhập và xuất thông tin đã lưu vào

cơ sở dữ liệu.

Sử dụng các phần mềm Visual Studio và Arduino IDE để lập trình điều khiển

các thiết bị

243.4 Một số linh kiện sử dụng trong đề tài

Arduino Uno R3Hình 3. 1 Sơ đồ các chân của Arduino Uno R3.Thẻ trắng NFC RFID 13.56 MHzHình 3. 2 Thẻ NFC RFID 13.56MHz15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khái quát về đầu đọc thẻ sử dụng Modul đọc thẻ RFID RC522

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×