Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế mạch điều khiển và xây dựng thuật toán điều khiển tưới cây

3 Thiết kế mạch điều khiển và xây dựng thuật toán điều khiển tưới cây

Tải bản đầy đủ - 0trangHình 4.4: Mạch điều khiển giám sát và điều khiển tưới cây.Nguyên lý hoạt động: Sử dụng vi điều khiển Arduino Nano giao tiếp vớimodule sim A7 qua chuẩn TTL UART với hai chân truyền nhận tín hiệu TXD và

RXD. Ngồi ra còn dùng Arduino Nano giao tiếp với 3 cảm biến: độ ẩm đất với chân

A0, SRF – 05 với hai chân echo và trigger lần lượt là D12 và D13, DS18B20 nối với

chân D7 của con Arduino Nano NgunHình 4.5: Mạch cơng suất giám sát và điều khiển tưới cây.

lý hoạt động: Sử dụng transistor kích relay để bật tắt máy bơm.494.3.2 Xây dựng thuật toán điều khiển tưới cây

 Lưu đồ giải thuật cho điều khiển tưới bằng điện thoại:Bắt đầu

Định nghĩa số điện thoại điều khiển

Bơm tắt

Khởi tạo Tmax = 15 phútSKiểm tra số điện thoại gọi tới

ĐBơm tắtĐBật bơmS

Tắt bơmĐ

Đếm thời gian

tKết thúcĐ

St >= TmaxHình 4.6: Lưu đồ thuật toán điều khiển tưới cây bằng điện thoại.

50

Nguyên lý hoạt động:

Bắt đầu để điều khiển tưới thì phải định nghĩa cho Module sim A7 nhậnbiết được chỉ có một số điện thoại đó gọi tới mới thực thi nhiệm vụ. Ban đầu bơm

chưa hoạt động và khởi tạo thời gian Tmax = 15 phút. Khi có cuộc gọi đến Module

sim sẽ so sánh, nếu khác với số điện thoại mà được định nghĩa thì chờ tới khi số điện

thoại đã được định nghĩa điều khiển gọi tới lúc này nếu bơm đã hoạt động thì tắt bơm.

Ngược lại, nếu bơm chưa hoạt động thì bật bơm lên. Sau khi bật bơm lên thì đếm thời

gian t và so sánh thời gian hoạt động của bơm. Nếu t nhỏ hơn thời gian định nghĩa

Tmax thì tiếp tục đếm. Ngược lại nếu lớn hơn thời gian Tmax thì tắt máy bơm.51Lưu đồ giải thuật cho điều khiển tưới bằng cách hẹn giờ.

n: tham số cả 2 máy bơm.

n1: tham số máy bơm 1.

n2: tham số máy bơm 2.

t : thời gian thực.

t1: thời gian hẹn giời.

t2: thời gian tương ứng sau khi

hẹn giờ.Bắt đầu

 t,t1,t2,n,n1,n1

NhậpSSSĐn2=1n1=1n=1t=t1ĐĐĐ

SBật cả hai

máy bơmSBật máy

bơm 1SBật máy

bơm 2St=t2t=t2t=t2

Đ

 Tắt máy bơm

Kết thúc

Hình 4.7: Lưu đồ thuật toán điều khiển tưới cây thời gian thực.Nguyên lý hoạt động52Bắt đầu giá trị t là thời gian thực được lấy thời gian của nhà mạng cótrong sim. Tiến hành hẹn giờ và chọn máy bơm để tưới trên giao diện. Sau khi hẹn giờ

và chọn máy bơm thành công, bộ điều khiển sẽ so sánh thời gian thực (t) đã bằng thời

gian hẹn giờ tưới (t1) không. Nếu sai thì máy bơm khơng hoạt động. Nếu đúng thì bộ

điều khiển tiếp tục so sánh với giá trị tham số bơm.

Khi n = 1 tức là tham số bật 2 máy bơm ở mức cao là đúng thì khởi động2 máy bơm và tiếp tục tiếp tục so sánh thời gian kể từ khi khởi động máy bơm đã bằng

thời gian tương ứng sau khi hẹn giờ chưa. Nếu điều kiện đúng thì dừng máy bơm và

kết thúc. Nếu sai thì quay lại đợi đến điều kiện đúng.

Khi n1 = 1 tức là tham số bật máy bơm 1 ở mức cao là đúng thì khởiđộng máy bơm 1 và tiếp tục tiếp tục so sánh thời gian kể từ khi khởi động máy bơm đã

bằng thời gian tương ứng sau khi hẹn giờ chưa. Nếu điều kiện đúng thì dừng máy bơm

và kết thúc. Nếu sai thì quay lại đợi đến điều kiện đúng.

Khi n2 = 1 tức là tham số bật máy bơm 2 ở mức cao là đúng thì khởiđộng máy bơm 2 và tiếp tục tiếp tục so sánh thời gian kể từ khi khởi động máy bơm đã

bằng thời gian tương ứng sau khi hẹn giờ chưa. Nếu điều kiện đúng thì dừng máy bơm

và kết thúc. Nếu sai thì quay lại đợi đến điều kiện đúng.53Lưu đồ thuật toán của cảm biến siêu âm đo mực nước tưới.

i là mực nước trong Bắt đầu

bể.

i1: mực nước giới

hạn trên.

i2: mực nước giới Nhập i,i1,i2

hạn dưới.Đi<=i2

S

Máy bơm hoạt độngS

i=i1

ĐMáy bơm dừng hoạt

độngKết thúcHình 4.8: Lưu đồ thuật toán của cảm biến siêu âm điêu khiển bơm cấp nước

vào bể chứa chính.

Nguyên lý hoạt động:

Bắt đầu, khởi tạo cho cảm biến 3 thông số: i là thông số mực nước docảm biến đo, i1 là mực nước giới hạn trên của bể chứa nước, i2 là mực nước giới hạn

54dưới của bể chứa nước. Cảm biến sẽ liên tục đo mực nước trong bể rồi so sánh với

mực nước giới hạn dưới (i2). Nếu mực nước (i) lớn hơn (i2) là đúng thì máy bơm

khơng hoạt động. Ngược lại là sai thì máy bơm được kích hoạt bơm nước vào bể chứa.

Trong lúc bơm nước thì cảm biến vẫn đọc mực nước để so sánh với mực nước giới hạn

trên (i1). Khi (i) = (i1) thì máy bơm dừng, ngược lại thì máy bơm vẫn tiếp tục.

4.4 Kết quả chế tạo vào khảo nghiệm:

4.4.1 Chương trình điều khiển hẹn giờ tưới từ xa:

 Giao diện web server:

- Vào trình duyệt web (Chrome/Opera/Mozilla FiFox....) truy cập vào địachỉ:

 “https://luan.ga/”, ta sẽ thấy giao diện để người dùng đăng nhập vào như hình4.9:

Hình 4.9: Giao diện web.55- Sau khi đăng nhập thành công ta sẽ vào được giao diên chính như hình4.10:Hình 4.10: Giao diên web.Về giao diện được thiết kê bao gồm các phần như sau:

Phần thông tin:56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế mạch điều khiển và xây dựng thuật toán điều khiển tưới cây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×