Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Bộ phận truyền động

5 Bộ phận truyền động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1) Nội dung thực hiện

 Sử dụng năng lượng mặt trời cấp nguồn hoạt động cho nhà vườn.

 Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa cho mơ hình.

 Giám sát và điều khiển qua smart phone và máy tính.

 Giải pháp tận dụng được nhiều nguồn năng lượng từ mặt trời nhất.

2) Phương pháp nghiên cứu

Về lý thuyết:

 Sử dụng kiến thức đã học trong nhà trường về vi điều khiển, cơ học,

… chọn lọc thiết bị va khai thác tính năng của chúng.

 Tìm các tài liệu liên quan tới cách sử dụng năng lượng mặt trời và

cách điều khiển chúng.

 Tham khảo các phần mềm có thể giám sat và điều khiển cho hệ thống.

Về thực tế:

 Tiến hành giao tiếp các thiết bị, kết nối với vi điều khiển và lập trình

để có thể hệ thống hoạt động ổn định.33 Xây dựng mơ hình năng lượng mặt trời dùng cho hệ thống .

 Xây dựng chương trình giám sát và điều khiển cho hệ thống từ xa

thông qua internet cho hệ điều hành Android, IOS và trên máy tính.

 Tiến hành khao nghiệm, so sánh kết quả thu được, tính thực tế của đề

tài.34CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Xây dựng mơ hình cho hệ thống nhà vườn.

4.1.1 Thiết kế mơ hình cho đề tài

 Bản vẽ thiết kế.Hình 4.1: Bản vẽ thiết kế mơ hìnhHình 4.2: Hình ảnh mơ hình thực tế3536Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Bộ phận truyền động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×