Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm thực tế

5 Khảo nghiệm thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

22màu đỏ4.70Đúng23màu vàng11.76Đúng24màu đỏ4.73Đúng25màu xanh13.70Đúng26màu xanh13.89Đúng27màu vàng11.76Đúng28màu đỏ4.68Đúng29màu vàng11.74Đúng30màu vàng11.79Đúng31màu đỏ4.65Đúng32màu xanh13.80Đúng33màu đỏ4.66Đúng34màu vàng11.72Đúng35màu xanh13.76Sai36màu đỏ4.70Đúng37màu vàng11.76Đúng38màu xanh13.79Đúng39màu đỏ4.69Đúng40màu vàng11.79Đúng41màu đỏ4.67Đúng42màu đỏ4.74Đúng43màu xanh13.80Đúng44màu vàng11.75Đúng45màu đỏ4.73Đúng4646màu vàng11.72Đúng47màu xanh13.78Đúng48màu đỏ4.68Đúng49màu vàng11.75Đúng50màu vàng11.77Đúng51màu vàng11.75Đúng52màu xanh13.74Đúng53màu đỏ4.62Đúng54màu vàng11.74Đúng55màu đỏ4.65Đúng56màu đỏ4.69Đúng57màu đỏ4.69Đúng58màu xanh13.77Đúng59màu đỏ4.73Đúng60màu vàng11.70Đúng61màu xanh13.78Đúng62màu vàng11.75Đúng63màu đỏ4.80Đúng64màu vàng11.78Đúng65màu xanh13.71Đúng66màu xanh13.79Đúng67màu vàng11.76Đúng68màu vàng11.75Đúng4769màu đỏ4.70Đúng70màu đỏ4.68Đúng71màu vàng12.01Sai72màu vàng11.79Đúng73màu xanh13.76Đúng74màu đỏ4.83Đúng75màu xanh13.77Đúng76màu vàng11.80Đúng77màu đỏ4.67Đúng78màu vàng11.72Đúng79màu vàng11.74Đúng80màu đỏ4.62Đúng81màu vàng11.74Đúng82màu vàng11.77Đúng83màu xanh13.77Đúng84màu đỏ4.79Đúng85màu vàng11.79Đúng86màu vàng11.75Đúng87màu vàng11.76Đúng88màu đỏ4.82Đúng89màu vàng11.74Đúng90màu xanh13.70Đúng91màu xanh13.73Đúng92màu vàng11.69Đúng4893màu đỏ4.68Đúng94màu vàng11.80Sai95màu xanh13.77Đúng96màu đỏ4.80Đúng97màu vàng13.79Đúng98màu xanh13.81Đúng99màu đỏ4.76Đúng100màu xanh13.77ĐúngBảng 4. 1 : Bảng khảo nghiệm khi cho mơ hình nhận diện các màu ngẫu nhiênBảng trên là kết quả khảo nghiệm qua 100 lần thử khi cho cà chua có màu

ngẫu nhiên đi qua để tính tốn thời gian từ lúc Camera nhận tín hiệu cho đến lúc

động cơ hoạt động để tác động đưa cà chua vào khay đựng.

Theo bảng trên, thời gian trung bình để động cơ xử lý đưa cà chua vào khay

đựng được tính như sau:

T=

Theo cơng thức trên ta có thời gian trung bình để quả rớt vào khay chứa lần

lượt như sau:

Tđỏ = 4.71 (giây)

Txanh = 13.74 (giây)

Tvàng = 11.76 (giây)

Tỉ lệ phân loại chính xác của từng màu:

A đỏ = 100%

A xanh = 96.15%

49A vàng = 92.5%

Theo kết quả khảo sát của bảng trên, ta thấy:

Màu đỏ và màu xanh là hai màu có tỉ lệ nhận được cao hơn hết, mức độ ổn

định cũng cao hơn. Nguyên nhân chính là do màu xanh và màu đỏ là hai màu có

ngưỡng màu riêng biệt, khơng có phần giao nhau nên khi chọn ngưỡng cho nó cũng

dễ và chính xác cao hơn.

Màu vàng là màu có tỉ lệ nhận được khơng cao bằng so với hai màu đỏ và

xanh. Nguyên nhân là do màu vàng có ngưỡng màu nằm giữa màu đỏ và mành xanh

nên khi chọn ngưỡng màu sẽ có một phần bị trùng lặp so với hai màu kia. Vì vậy,

trong quá trình camera thu nhận ảnh để xử lý, nếu cường độ ánh sáng khơng thích

hợp sẽ dễ sinh ra trường hợp nhiễu hoặc nhận sai màu.Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ5.1Kết quả đạt được

Quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài cùng với những kiến thức lý thuyết cơsở được tìm hiểu, đề tài đã đạt được những kết quả sau:

-Chương trình được xây dựng và thực hiện trên nền tảng là Raspberry Pi

3 thông qua ngôn ngữ lập trình Python.-Thiết kế, chế tạo mơ hình phân loại cà chua theo màu, sử dụng Camera

thu dữ liệu hình ảnh truyền về máy tính Raspberry Pi 3 kết hợp với thư

viện OpenCV để có thể nhận diện và phân loại được nhiều màu khác

nhau tùy theo yêu cầu ban đầu của chúng ta. Dựa trên nền tảng thuật

toán nhận dạng và phân loại mơ hình có thể giúp phân loại cà chua một

cách hiệu quả hơn, giảm bớt chi phí lao động hơn.

505.2-Kết quả khảo nghiệm cho thấy mơ hình hoạt động khá ổn định.-Phần mềm và giao diện sử dụng khá đơn giản.Những hạn chế

Mơ hình vẫn còn có những hạn chế như sau:

-Tốc độ xử lý còn khá chậm dẫn đến năng suất làm việc không được cao-Mô hình dùng cơng nghệ xử lý ảnh bằng cách thu ảnh trực tiếp từ

Camera nên đơi lúc vẫn còn bị nhiễu, và chưa xử lý kịp.-Việc chọn ngưỡng màu chưa được thật sự hợp lý nên khi thay đổi ánh

sáng nguồn dễ dẫn đến tình trạng nhiễu hoặc nhận nhầm màu.5.3Hướng phát triển của đề tài

Chất lượng hình ảnh phụ thuộc nhiều vào độ phân giải của camera. Trongphạm vi đề tài sử dụng camera có độ phân giải là 8MB, nếu chọn camera có độ phân

giải cao hơn thì sẽ cho độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên với độ phân giải cao thì sẽ

đòi hỏi một mơ hình máy tính có tốc độ cao và đường truyền Internet nhanh.

Lập trình trên thư viện Open CV và Python đang là những ngơn ngữ lập trình

phổ biến bởi nó khá đơn giản, dễ học với người mới bắt đầu.

Do giới hạn thời gian của một đề tài tốt nghiệp nên nó chỉ dừng lại ở mơ hình.

Ta có thể đưa vào ứng dụng thực tế khi đưa thiết kế hoàn chỉnh hơn. Thiết kế các

mạch công suất để điều khiển các động cơ có cơng suất lớn.

Có thể cải tiến thêm cho mơ hình như thêm các chức năng là rữa, phân loại,

đánh bóng, đóng gói hồn tồn tự động.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

1. Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế vói thư viện của OpenCV C/C++ của tác giảNguyễn Văn Long

51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×