Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 GIỚI THIỆU VỀ IC 74HC595

4 GIỚI THIỆU VỀ IC 74HC595

Tải bản đầy đủ - 0trang

314315Hình 2.21: Sơ đồ chân IC 74HC595316317

318

-Hình 2.22: Ảnh thực tế IC 74HC595Chức năng các chân của IC:

Các chân 1,2,3,4,5,6,7,15 (Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q0) là các chân đầu ra

của IC. Tùy thuộc vào trạng thái của các đường địa chỉ mà ta có các trạng thái

ở ngõ ra tương ứng. Khi IC hoạt động bình thường thì tại một thời điểm chỉ có

một ngõ ra duy nhất ở trạng thái mức logic thấp, tất cả các ngõ ra còn lại ở-mức cao.

Chân 8 (GND) nối với đất.

Chân 9 (QH) dùng để nối với tầng sau.

Chân 10 (Reset) có tác dụng reset các bit của thanh ghi dịch.

Chân 11 (CLOCK) chân cấp xung chân IC.

Chân 12 (LATCH) là chân chốt dữ liệu trạng thái của tín hiệu sẽ được lưu lại

trong một khoảng thời gian nhằm ổn định trạng thái đầu ra cho tới khi có tác

động của xung tiếp theo.

63319Chân 13 (ENABLE) là chân cho phép IC hoạt động, chân này tích cực ở mức

thấp.

Chân 14 (INPUT) là chân đưa dữ liệu vào IC.

Chân 16 (VCC) nối với nguồn 5V DC.

Sơ đồ hoạt động của IC 74HC595320321

322

-Hình 2.23: Sơ đồ chức năng các chân của IC 74HC595Hoạt động của IC:

Dữ liệu sao khi được đưa vào chân Ds của IC, bit dữ liệu đó sẽ được dịch ứng

với sườn dương của xung nhịp, từ mức thấp- lên- cao (LOW- TO- HIGH) đưa

tới chân đưa tới chân 11, dữ liệu vào tại mỗi thanh ghi sẽ được đưa sang thanh

ghi lưu trữ khi có một sườn dương của xung nhịp đi vào chân 12. Xung đồ hồ

tại chân 11 phải xuất hiện trước xung nhịp vào chân 12. Mỗi xung clock đưa

vào chân 11 tương ứng với một bit dữ liệu đưa vào tại chân 14, 8 xung ứng với

8 bit dữ liệu đưa vào, chúng được lưu trong thanh ghi lưu trữ. Khi một tính

hiệu tích cực ở mức 0 đưa vào chân 13 thì 8 bit dữ liệu này sẽ được đưa ra 8

đầu ra song song. Khi có 8 bit dữ liệu tiếp theo được dịch vào thì 8 bit dữ liệu-trước đó sẽ lần lượt được dịch ra nối tiếp nhau qua chân Q7’.

Trong chế độ hoạt động bình thường của IC, các chân MR sẽ được nối với

dương nguồn, chân OE sẽ được nối với đất.

64-Khi ghép các IC 74HC595 nối tiếp nhau thành mạng IC thì các chân 11 và 12

của tất cả các IC sẽ được nối chung với nhau và nối với nguồn xung nhịp,

chân 14 của IC đầu tiên sẽ được nối với chân dữ liệu (từ các IC khác), còn các

IC sau đó thì mắc nối tiếp nhau, chân 14 của IC này nối với chân 9 của IC

trước đó.

323324Hình 2.24: Sơ đồ nối chân các IC 74HC595 với nhau325

326

327

328

329

330

331

332

333

65334335

339 SH_C

PBảng 2: Chức năng hoạt động của IC 74HC595336 Đầu vào

337 Đầu ra

340 ST

344 Q

341 O 342 M 343 D

345 Q_C

PERS7

353 N348 X349 L 350 L 351 -352 L355 X356 ↑357 L 358 L 359 -360 L 361 L363 X364 X365 H 366 L 367 -368 L 369 Z371 ↑379 X372 X380 ↑373 L 374 H 375 -381 L 382 H 383 -6

S

384 NC377 NC

385 QCn

S392 Q 393 Q

387 ↑388 ↑389 L 390 H 391 -346n347 X376 Q338 Chức năng6

Sn

S354 MR mức thấp dữ liệu chỉ dịch trongthanh ghi dịch đầu ra không đổi trạng

thái

362 Xóa thanh ghi dịch nạp dữ liệu vào

thanh ghi chứa

370 Xóa thanh ghi dịch đầu ra ở trạng

thái trở kháng cao

378 Dịch chuyển trạng thái cao vào thanh

ghi dịch, giá trị trước đó của bit thứ 6

trong thanh ghi được chuyển sang

đầu ra Q7’

386 Nội dung của thanh ghi dịch được

chuyển sang thanh ghi chứa và

chuyển sang đầu ra

394 Dịch chuyển nội dung của thanh ghi

dịch đồng thời nội dung của thanh

ghi dịch cũ được chuyển vào thanh

ghi dịch chứa và các đầu ra song

song395

396

397

398

399

400

401

402

403

404Bảng 3: Thông số của 74HC59566405406Đây là IC đầu ra hoạt động ở 2 mức 0 và 1 dòng ra tầm 35mA, điện áphoạt động <=7V. Cơng suất trung bình 500mW.

407Sơ đồ thời gian của IC74HC59567408409

410Hình 2.25: Sơ đồ thời gianVí dụ nếu ta muốn truyền vào IC 1byte tương đương 8 bit có gía trị là 5thì các chân Q0 -> Q7 sẽ có giá trị như sau:411

412Với các chân có giá trị 0 tương ứng chân đó có hiệu điện thế là 0V, còncác chân có giá trị 1 sẽ có hiệu điện thế là 5V. Dựa vào đặc tính này ta dễ dàng mở

rộng số lượng chân cho vi điều khiển.

2.5 GIỚI THIỆU VỀ MODULE LM2596

413Mạch hạ áp LM2596 là mạch nguồn giảm áp sử dụng IC ổn áp LM2596.414Áp ra có thể được điều chỉnh bằng biến trở.

68Mạch hạ áp có một số ưu điểm:415Dòng ra max: 3A (có thể gắn tản nhiệt cho IC để tăng dòng đầu ra cực đại).

Mạch được thiết kế với khả năng tản nhiệt tốt hơn cho mạch ổn áp LM2596S.

Áp đầu vào dao động từ 3V-40V.

Áp ra từ 1.2V-37V.416Mạch ổn áp có chức năng tạo ra điện áp nhỏ hơn điện áp đầu vào vàln duy trì mức áp này mặc dù áp đầu vào tăng/giảm.

417Ví dụ: điện áp đầu ra 5V trong khi áp đầu là một ắc quy có điện áp từ10.8V-13V.

418Module hạ áp LM2596 sử dụng các tụ thể rắn do Sanyo cung cấp có khảnăng lọc nhiễu cao và trữ điện tốt. Tụ thể rắn được sử dụng trong các mainboard máy

tính hiện đại nhằm tăng tuổi thọ mainboard và lọc nhiễu nguồn tốt hơn. Tụ rắn khơng

có các đường rạch (phòng nổ tụ) trên mặt đáy của tụ. Mạch hoạt động cực ổn định với

khả năng lọc nhiễu cực tốt.

419Ngồi ra trên module có sẵn đèn LED báo hiệu hoạt động của mạchnguồn.

420

-Trên module có sẵn lỗ để bạn hàn dây:Nguồn vào IN+ và IN-.

Nguồn ra OUT+ và OUT-.

Thông số kỹ thuật:

• Điện áp vào: 4V - 35V.

• Điện áp ra: 1.25V - 30V.

• Dòng ra: 3A (max).

• Kích cỡ: 53 (mm) x 26(mm).421

69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 GIỚI THIỆU VỀ IC 74HC595

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×