Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Stt1Phụ lục 5

THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM NGUY HIỂM TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Tình trạng (Mối

Biện pháp phòng

Vị trí

nguy hiểm)

tránh

Khi thay thế rơ le

ngăn lộ tổng 331,

332 chỉ cắt MC 331,

332. Do trong tủ còn

có các rơ le bảo vệ

Chú ý đảm bảo

cho MBA khác nên

Tủ bảo vệ T1, T2.

khoảng cách an toàn

cần chú ý: Các thiết

đến điện hạ áp.

bị khác đang vận

hành, mạch nhị thứ

đang có điện áp đến

110VAC và

220VDC.2Tủ CP53Các tủ hợp bộ 931, 932,

912, 973, 974, 976, 977Khi thay thế rơ le

các ngăn lộ 35kV

cần cắt điện lần lượt

từng ngăn lộ. Do tất

cả các rơ le bảo vệ

xuất tuyến 35kV lắp

chung trong 1 tủ nên

cần chú ý: Các xuất

tuyến khác đang vận

hành, mạch nhị thứ

đang có điện áp đến

110VAC220VDC.

Trong các tủ có

aptomat cấp nguồn

AC, DC. Chú ý má

trên các aptomat vẫn

có điện áp đến

220VAC/DC.Ghi

chúChú ý đảm bảo

khoảng cách an tồn

đến điện hạ áp.Chú ý đảm bảo

khoảng cách an toàn

đến điện hạ áp.CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT THI CÔNG CƠ BẢN

1. Bản vẽ sơ đấu nối rơ le cũ loại NSP788.

2. Bản vẽ sơ đồ đấu nối rơ le mới loại P142.27CÁC ẢNH KÈM THEO

1. Tủ bảo vệ MBA T2 (Giống như tủ bảo vệ MBA T1):282. Tủ CP5:293. Tủ hợp bộ 10kV (Các tủ giống nhau):304. Sơ đồ đấu dây NSP788:315. Sơ đồ đấu dây P142:32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×