Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sóc Sơn – Hà

Nội.................................................................................................22

Bảng 3.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác GDTC..................23

Bảng 3.3. Thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho 70 nữ học sinh khối 11

trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội...................................................26

Bảng 3.4. Các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy.....................................28

Bảng 3.5. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh giậm

nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ

khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội. (n=20).........................31

Bảng 3.6. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá trình độ phát triển sức

mạnh trong giậm nhảy cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc

Sơn – Hà Nội. ( n = 20).................................................................33

Bảng 3.7: Phương pháp thực hiện các test đưa ra để đánh giá hiệu quả bài tập

phát triển sức mạnh giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêng cho

học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội...................34

Bảng 3.8. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm................................................35

Bảng 3.9. Tiến trình giảng dạy........................................................................37

Bảng 3.10. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm.................................................38

Biểu đồ 3.1. Kết quả kiểm tra bật cao tại chỗ và nhảy cao có đà trước thực

nghiệm...........................................................................................39

Biểu đồ 3.2. Kết quả kiểm tra bật cao tại chỗ và nhảy cao có đà sau thực

nghiệm...........................................................................................391ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất nước ta trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ thông tin,

cùng với q trình phát triển của cơng nghiệp hố - hiện đại hố đất nước, đòi

hỏi mỗi con người phải có những bước tiến mới song song với những hoạt

động cơ bản như học tập và lao động. TDTT là hoạt động không thể thiếu được

trong đời sống xã hội lồi người. Ngay từ khi mới ra đời nó đã trở thành một

loại hình hoạt động mà phương tiện cơ bản là các bài tập nhằm tăng cường thể

chất cho con người, nâng cao thành tích thể thao, góp phần phát triển toàn diện

nhân cách, nâng cao sức khoẻ, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ

quốc. Ngồi ra TDTT còn mang lại tinh thần hồ bình, hữu nghị giữa các quốc

gia, dântộctrên thế giới thông qua các thế vận hội Olympic, Á vận hội,

SeaGames...Quốc gia, dân tộc nào cũng muốn thể hiện nền văn hoá truyền

thống của dân tộc mình với bạn bè quốc tế, với mục đích cao cả là giao lưu học

hỏi và thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Ngày nay TDTT còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu

đào tạo con người mới phát triển toàn diện về: Đức, Trí, Thể, Mỹ và Lao

động. Tại Hội nghị TW2 khố VIII bàn về đổi mới cơng tác giáo dục và đào

tạo, đã khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” Trong Nghị quyết còn

ghi: Con người mới phải là những người “Phát triển cao về trí tuệ, cường

tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”... Điều đó

đã khẳng định mục tiêu của giáo dục là nhằm giáo dục và hình thành nhân

cách, trí tuệ, tăng cường thể lực cho học sinh, sinh viên. Vì vậy chúng ta phải

phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đó [6].

GDTC là bộ phận hết sức cần thiết, nó gắn liền và góp phần thực hiện

mục tiêu của GD & ĐT, có vai trò quan trọng để chuẩn bị thể lực chung cho

học sinh, sinh viên. Đồng thời GDTC còn góp phần rèn luyện ý chí, tinh thần2

dũng cảm, ý thứctổ chức kỷ luật cho học sinh, sinh viên. Không chỉvậy

GDTC trong nhà trường phổ thơng cần từng bước nâng cao trình độ văn hố

thể chất và khả năng thể thao cho học sinh làm cơ sở góp phần vào sự nghiệp

TDTT của đất nước.

Trong sự nghiệp phát triển TDTT và hệ thống GDTC của nhà trường

thì Điền kinh giữ vai trò rất quan trọng, được mệnh danh là mơn thể thao Nữ

Hồng. Điền kinh là mơn thể thao có lịch sử lâu đời nhất được ưa chuộng và

phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với nội dung phong phú và đa dạng điền kinh

chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình thi đấu của các Đại hội thể

thao Olimpic quốc tế và trong đời sống văn hóa thể thao nhân loại.

Điền kinh xuất hiệnvà thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người,

nó được bắt nguồn từ những hoạt động rất quen thuộc của con người nhằm

duy trì sự sống như chạy, nhảy, leo trèo,... Điền kinh còn có tác dụng rèn

luyện tính tự giác, tích cực phát triển thể lực và các tố chất vận động như: Sức

nhanh, sức mạnh, sức bền, và khả năng phối hợp vận động cho học sinh.

Điền kinh được coi là nội dung giảng dạy chính thức trong nhà trường

các cấp, từ cấp cơ sở đến trung học, các trường dạy nghề, trường cao đẳng,

đại học. Nó là mơn học rất cơ bản làm tiền đề cho các môn học khác, vừa để

đánh giá các chỉ tiêu rèn luyện thân thể của học sinh, sinh viên. Khi tập luyện

Điền kinh sẽ làm cho cơ thể có nhiều biến đổi rõ rệt về hình thái, chức năng

cũng như các tố chất thể lực khác. Tập luyện Điền kinh khơng đòi hỏi sân bãi,

dụng cụ phức tạp, mà người tập có thể tận dụng mọi địa hình để tập luyện. Do

đó mơn thể thao này đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp đối tượng tham gia tập

luyện. Nó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào rèn luyện và

nâng cao sức khoẻ cho mọi người. Đặc biệt là cơ sở nền tảng cho sự phát

triển thể chất trong nhà trường các cấp và cũng là cơ sở sớm phát hiện các tài

năng trẻ của nước nhà. Điền kinh có rất nhiều nội dung, trong đó Nhảy cao là3

mơn thể thao rất hấp dẫn, nó được phát triển từ lâu với nhiều kỹ thuật nhảy

khác nhau. Mục đích của Nhảy cao là vượt qua được chướng ngại vật, theo

phương thẳng đứng. Nhảy cao là môn thể thao có chu kỳ, nó gồm nhiều động

tác khó và phức tạp đòi hỏi người tập phải có thể lực và khả năng phối hợp

vận động. Thành tích của nhảy cao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó

kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy là 2 yếu tố quyết định. Mục đích của giậm

nhảy là đưa được trọng tâm cơ thể lên cao nhất để thực hiện kỹ thuật tiếp

theo. Cho nên việc tập luyện để hoàn thiện kỹ thuật giậm nhảy là một nhiệm

vụ quan trọng, trong quá trình huấn luyện, giảng dạy kỹ thuật nhảy cao cho

vận động viên và học sinh.

Qua tìm hiểu việc học tập và kết quả Nhảy cao của học sinh nữ ở

trường THPT Sóc Sơn, chúng tơi thấy thành tích đạt được chưa cao. Nguyên

nhân chính là chưa phát huy được hiệu quả của sức mạnh giậm nhảy. Về vấn

đề này chưa từng có một tác giả nào đã nghiên cứu vì vậy:

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, để góp phần nâng cao chất lượng

giảng dạy mơn Nhảy cao của nhà trường, nên chúng tôi nghiên cứu đề tài:

“Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích

Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 Trường THPT Sóc Sơn –

Hà Nội.”

* Mục đích nghiên cứu

Lựa chọn được bài tập nhằm phát triển sức mạnh giậm nhảy sao cho

phù hợp với điều kiện, đối tượng, lứa tuổi để nâng cao thành tích Nhảy cao

nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 Trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội, góp

phần bổ sung, hồn thiện nội dung chương trình giảng dạy - huấn luyện của

nhà trường.4

* Giả thuyết khoa học

Nếu việc lựa chọn và áp dụng các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy

nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 THPT

Sóc Sơn – Hà Nội có hiệu quả thì sẽ nâng cao thành tích nhảy cao của học

sinh nữ trường THPT Sóc Sơn và các trường THPT trên địa bàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×