Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thương vụ nổi bật

Các thương vụ nổi bật

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Thách thức trong M&ATìm kiếm

đối tác sáp nhập.

Thiếu hành lang

pháp lý Niềm tin của khách hàngTích hợp cơng nghệ thông tinBất ổn về nhân sự

PAGE12Chương III. Bài học và giải pháp1. Bài học

Quản lý tốt rủi ro

Sự tự nguyện Chọn nhà lãnh

thanh khoản, rủi

đạo và tránh xung

giữa các bên đột văn hóa

ro tín dụng2. Giải pháp

Kiện tồn hệ thống luật điều

chỉnh hoạt động M&A

Cập nhật kiến thức và hiểu biết

về hoạt động M&A

Nâng cao trình độ của đội ngũ

nhân sự, phát triển hệ thống cơ sở

dữ liệuSự tự nguyện và kế hoạch

cụ thể

PAGE15Thanks!

Any questions ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thương vụ nổi bật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×