Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định trạng thái cân bằng

Xác định trạng thái cân bằng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qua đồ thị cung – cầu

hàng hóa XP◦ Trạng thái cân bằng E0 là giao điểm giữa

đường cung và đường cầu hàng hóa X44E042

40B (S)AD

C(D)600 680 700 720 800QQua hàm cung – cầu◦ ĐKCB:

 P0 = PS = PD

 Q 0 = Q S = QD

◦ Giá và sản lượng cân bằng là nghiệm của hệPphương trình:44QD = - aPD + b (a > 0)

QS = cPS + d

(c > 0)42

40Thị trường hàng hóa XB (S)A

E0D

C(D)600 680 700 720 800QP

($/tấn)

40QS (triệu QD (triệu

tấn/năm) tấn/năm)

600720416507104270070043750690448006804585067046900660Trạng thái

thị trường

Thiếu hụt

Cân bằngDư thừaP < P00 thì QSS < QDD;

ΔQ = QDD – QSSP00 = PDD = PSS;

Q00 = QDD = QSSP>P00 thì QSS >

QDD;

ΔQ = QSS – QDDPP

Thặng dư(S)

44

42A(S)B

E040

(D)

680 700E042800Dư thừa thị trườngCDThiếu hụtQ600700(D)

720Thiếu hụt thị trườngQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định trạng thái cân bằng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×