Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tiến trình dạy học

III. Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảngA- HS thảo luận nhóm.

- HS lên bảng thực hiện

?1c

BGiáo viên: Nguyễn Cơng Thắng44bNăm học 2019 - 2020aCTrường THCS Hồng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Công ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảngbb

aa

45Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinh

sinB = cosC = ;46Nội dung ghi bảng

sinB = cosC = ;Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hồng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảngcc

aa

47Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinh

cosB = sinC =48Nội dung ghi bảng

cosB = sinC =Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hồng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảngbb

cc

49Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinh

tanB = cotC = ;50Nội dung ghi bảng

tanB = cotC = ;Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinh51Nội dung ghi bảngc

bNăm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảng

cotB = tanC = .

a/ b = a.sinB = a.cosC;

c = a.sinC= a.cosB

b/ b = c.tanB = c.cotC;

c = b.tanC = b.cotB

* Định lý: Sgk

Ví dụ 1: Sgk/86

Ví dụ 2: SGK/86Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng52Năm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo viên: Nguyễn Cơng ThắngGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinhc

b

53Nội dung ghi bảngNăm học 2019 - 2020Trường THCS Hoàng Văn ThụHoạt động của giáo viênGiáo án Hình học 9Hoạt động của học sinh

cotB = tanC = .

a/ b = a.sinB = a.cosC;

c = a.sinC= a.cosB

b/ b = c.tanB = c.cotC;

c = b.tanC = b.cotB

- HS nhận xét ở bảngNội dung ghi bảng- Chú ý lắng nghe và chép

định lý vào vở.

- HS theo dõi và trả lời theo

gợi ý của GV

Hoạt động 2: Luyện tập - Củng cố (7')

Năng lực hợp tác,giải quyết vấn đề, phân tích, vẽ hình, trình bày và sử dụng CNTT

- Y/c hs đọc đề và làm bài 26 - Hs đọc đề, suy nghĩ làm bài Bài 26 Sgk/88

Sgk/88.

+ Giả sử đỉnh của tháp, chân

tháp và đỉnh bóng tháp trên - Hs vẽ hình vào vở và làm

mặt đất tạo thành tam giác bài

ABC vng tại C. Hãy tính

chiều cao của tháp?

- Gọi 1Hs lên bảng làm

- 1Hs lên bảng làm bài, cả lớp

làm vào vở

- Gọi hs khác nhận xét

- Hs nhận xét bài bạn

o

- Gv nhận xét, cho điểm

- Hoàn thiện vào vở

34

- Gọi hs đứng tại chỗ nhắc lại

B

86m

định lí về hệ thức giữa cạnh - Đứng tại chỗ nhắc lại định lí

và góc trong tam giác vng

Giải:

Ta có: AC = BC.tanB

AC = 86 . Tan340

AC = 86 . 0,67 = 57,62

Vậy chiều cao của tháp là:

57,62 m

Hoạt động 3: Dặn dò (1')

- Nắm chắc định lí đã học

- Xem trước phần 2: Giải tam giác vuông

* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................Giáo viên: Nguyễn Công Thắng54Năm học 2019 - 2020ACTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×