Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+Yêu cầu khi đóng cọc :

+Yêu cầu khi đóng cọc :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUThường xuyên kiểm tra độ nghiêng, lún để kòp thời điều

chỉnh.

3.1 TRÌNH TỰ THI CÔNG TRỤ

Trụ cầu có cấu tạo là trụ đặc BTCT thân hẹp, bệ trụ là bệ

BTCT có chiều dày là 2.0(m) nằm trên nền móng cọc khoan

nhồi 1.0m, hệ móng cọc này có cấu tạo gồm 2 hàng theo

mặt cắt dọc cầu. Trụ này đỡ phần dầm thông qua các gối

cao su có cấu tạo đặc biệt.

3.1.1 Công tác thi công bệ trụ

 Sau khi thi công hết các cọc trong móng tiến hành rung hạ

cọc ván thép. Lắp đặt hệ thanh giằng

 Đổ lớp cát đệm đến cao độ. Đổ bêtông bò đáy dầy 1.5m.

 Bêtông đạt cường độ, hút nước hố móng. Lắp đặt tầng

khung chống.

 Trắc đạc để lấy cao độ đập đầu cọc. Đặp đầu cọc, đến

gần vò trí thiết kế thì tỉa, vệ sinh hố móng, đổ bêtông tạo

phẳng dầy 10cm.

 Lắp dựng đà giáo, cốp pha, bệ móng.

 Tiến hành đổ bêtông (bêtông được vận chuyển từ trạm

trộn đến vò trí thi công bằng xe Mix và dùng máy bơm bơm

vào vò trí) kết hợp với việc đầm. Sau khi đổ bêtông xong,

tiến hành làm mặt, tạo nhám tại khớp chân trụ để chờ đổ

bêtông thân trụ.

 Cắm sắt chờ để chống cốp pha thân.

 Tiến hành bảo dưỡng bằng cách phủ các lớp vải bố có

tưới ẩm.

 Theo qui đònh thì khoảng 3 ngày có thể tháo cốp pha.

 Chú ý luôn đảm bảo có tấm che trong lúc đổ bêtông

(phòng khi trời mưa).

3.1.2 Công tác thi công thân trụ

 Thân trụ được chia thành từng đốt tương ứng với khả năng

thi công.

 Vệ sinh cốp pha thân, tra dầu chống dính.

 Tiến hành cắt, uốn, bo cốt thép, làm lồng thép đònh hình ở

mặt đất, làm các thanh giằng để lồng thép ổn đònh.ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬU Dùng xe cẩu cẩu lồng thép vào vò trí chân bệ, tiến hành

nối buộc.

 Dùng cẩu lắp đặt cốp pha thân, lắp xong cốp pha nào thì

tháo thanh giằng ở đó.

 Lắp đặt các thanh chống; các ống nhựa và các ti bulông

để cố đònh khuôn và thuận Trắc đạc, kiểm tra hướng, cự ly,

điều chỉnh cho đúng thiết kế bằng cách điều chỉnh các

thanh chống.

 Dùng keo silicon trét bít các khe hở của khuôn, lắp các kê

bêtông.

 Gắn các nẹp chỉ (chỗ dừng của bêtông)

 Tưới nước vào bêtông thân trụ đã làm nhám.

 Dùng máy bơm bêtông bơm vào vò trí, bêtông được đổ đến

vò trí nẹp chỉ, kết hợp với việc đầm.

 Chú ý luôn đảm bảo có tấm che khi trời mưa.

 Tạo nhám bề mặt trụ, sau đó bảo dưỡng.

 Khoảng 3 ngày có thể tháo cốp pha thân, bảo dưỡng (tưới

nước lên thân trụ).

 Vệ sinh cốp pha, tra dầu để chống dính với bêtông để

chuẩn bò cho đợt đổ kế tiếp.

3.1.3 Thi công xà mũ

 Tiến hành cắt uốn, bo cốt thép, bố trí các thành giằng.

 Lắp đặt conxon chữ A vào ti thép đã chờ ở phần thân trụ.

 Lắp đặt các thép chữ I lên conxon.

 Vệ sinh các cốp pha, tra dầu lên cốp pha để không dính với

bêtông.

 Lắp đặt cốp pha đáy đã đònh hình từ trước ở mặt đất,

dùng cẩu cẩu lên, sau đó hàn cố đònh lại.

 Trắc dọc, lấy hướng, cự li, cao độ.

 Dùng đội cân chỉnh chỗ I với conxon.

 Lồng thép được lắp đặt ở mặt đất như thiết kế. Dùng cẩu

trên xà lan cẩu lồng thép, bẫy vào đúng vò trí thiết kế.

 Lắp đặt các cốp pha bên còn lại. Dùng thước thủy cân

chỉnh cốp pha thẳng đứng.ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬU Sau đó hàn các cốp pha lại, dùng các thanh thép chống cốp

pha nhằm cố đònh cốp pha và cũng hàn lại.

 Trắc đạc lấy vò trí tim gối và tim xà mũ, dùng dây kéo

thẳng để xác đònh vò trí đường tim gối. Xác đònh cao độ đổ

bêtông.

 Dùng silicon trét bòt kín các khe hở của cốp pha, lắp các cục

kê bêtông.

 Dùng máy bơm bêtông bêtông bơm vào vò trí.

 Quy tắc đổ là đổ từ giữa ra,kết hợp với việc đầm. Việc

đổ bêtông xà mũ chia làm 2 giai đoạn.

 Sau khi đổ xong đợt 1 (có cắm sắt chờ để dựng cốp pha đổ

đợt 2), tạo nhám phần tiếp xúc giữa 2 giai đoạn đổ, song song

đó làm mặt, bảo dưỡng phần còn lại.CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÁN KHUÔN ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG

VÀ THÂN TRỤ

V.1.Cấu tạo ván khuôn

V.1.1.Chọn loại ván khuôn :

-Ta sử dụng loại ván khuôn bằng thép có độ dày là 5mm.-Nẹp đứng và nẹp ngang ta sử dụng thép hình L75V.1.2. Bố trí ván khuôn cho bệ móng và thân trụ :.ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUV.2.Trình tự thi công móng và trụ:

V.2.1.Thi công móng:

V.2.1.1.Hút nước hố móng:

--Sau khi đổ bê tông bòt đáy ta tiến hành hút nước để thi

công bệ trụ và thân trụ.

Hút nước trong hố móng ta sử dụng máy bơm để hút.

Lưu lượng nước ở đây chủ yếu là nước có sẵn trong hố

móng và nước thấm qua khe hở giữa cọc ván thép ta thuĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUhồi nước đó bằng cách xong quang hố móng tạo một

máng dẫn nước về 1 nơi và sử dụng máy công suất

nhỏ hút ra tạo cho mặt bằng hố móng luôn luôn khô

ráo.

V = 7 x 4 x 5 = 140 m3.

-Chọn máy bơm C-665 có các thông số sau:

: Q = 120 m3/h.+ Năng suất

+ Độ sâu hút nước:5m+ Đường kính ống hút: 100 mm.

+ Cơng suất động cơ 6KW.

--Thời gian hút hết nước trong hố móng:

Chọn 4 máy bơm 3 máy dùng đểû hút và 1 máy dùng

để dựï phòng khi có trừơng hợp bất lợi sảy ra trong quá

trình hút nước hố móng.

Vò trí đặt ống sao cho nước trong hố móng là ra hết hoàn

toàn.vò trí thấp nhất của hố móng.V.2.1.2.Thi công bệ cọc:

a).Trình tự thi công:

-Hố móng đã được hút hết nước,tiến hành đổ lớp bê

tông bòt đáy dày 3m.-Lắp dựng cốt thép cho đài cọc.-Lắp dựng ván khuôn bệ móng.-Tiến hành đổ bê tông.b).Kỹ thuật đổ bê tông:

----Bê tông được trộn tại trạm trộn và vận chuyển đến vò trí

đổ bê tông.

Khi bê tông được vân chuyển từ trạm trộn đến,cần phải

kiểm tra chất lượng của bê tông(kiểm tra về độ

sụt)trước khi cho đổ bê tông

Bê tông được đổ thông qua máy bơm bê tông. Chiều dày

mỗi lớp bê tông đổ theo thiết kế đã cho.

Bê tông đổ theo một góc nghiêng α = 20÷25oV.2.1.3.Chọn đầm rung:

-Dùng đầm rung có các thông số sau:

+ Bán kính ảnh hưởng của đầm rung : R = 100cm.

+ Bước di chuyển của dùi không quá 1.5R=1.5m.ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦU-GVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUChọn máy trộn bê tông:

+ Năng suất của máy trộn:

N = Vsx . f . nck . Ktg

Trong đó :

Vsx: dung tích sản xuất của thùng trộn, V = 1m3

f : hệ số xuất liệu, f = 0,7.

Ktg = 0,8 : hệ số sử dụng thời gian.

nck =3600

: số mẻ trộn ñược trong một giờ

tcktck = t1 + t2 + t3

 t1: thời gian đđổ vật liệu vào thùng, t1 = 20(s)

 t2: thời gian trộn vật liệu, t2 = 150(s)

 t3: thời gian đổ bê tông ra, t3 = 20(s)

nck 3600

 18,95

20  20  150 nck = 19 (mẻ trộn/h).

 N = 1x0,7x19x0,8 = 10,64 (m3/h)

V.3.Tính toán ván khuôn bệ móngï:

V.3.1.Chiều cao của bê tông tác dụng lên ván

khuônï:

----Ván khuôn chòu áp lực của bê tông tươi.Cường độ áp

lực có thể thay đổi trong phạm vi lớn, phụ thuộc vào

nhiều yếu tố khác nhau như độ seetjcuwr bê tông, trọng

lượng cốt thép phương pháp đổ và đầm bê tông.

Trong quá trình đầm bê tông cường độ áp lực ngang tại

vùng ảnh hưởng của đầm sẽ tăng lên.

p lực bê tông tươi thay đổi rõ rệt khi thay đổi công cụ

và phương pháp đầm,Trong quá trình đông kết thì áp lực

của bê tông sẽ giảm dần và sau một thời gian bê tông

hình thành cường độ thì áp lực đó mất đi hoàn toàn. Song

ứng suất và biết dạng trong các bộ phận của ván

khuôn do áp lực ngang của bê tông tươi gây ra vẫn giữ

nguyên.

Hỗn hợp bê tông tươi được tác dụng của đầm rung có

tác dụng như đất á cát bão hòa,không có kết

dính,chiều cao H của biểu đồ áp lục ngang phụ thuộc vào

thời gian động kết và chiều cao của lớp bê tông tươi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+Yêu cầu khi đóng cọc :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×