Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết quả đo đạc đợt 2

3 Kết quả đo đạc đợt 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.3.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nhiệt độ khơng khí

trong lớp học trong 3 ngày đo thực nghiệm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.9 Bảng thống kê các giá trị nhiệt độ đo đạc được ngày 8/12, 10/12 và

11/12

NgàyNhiệt độ trung bình

(oC)Phương saiĐộ lệch chuẩn8/1227,10,760,0610/1228,70,440,0411/1228,90,380,03Ở ngày 8/12, nhiệt độ tăng giảm một cách không ổn định từ lúc 18h30 đến

19h là do trong khoảng thời gian này, các em học sinh tham gia hoạt động tìm từ

bên ngồi hành lang dẫn đến nhiệt độ phòng thay đổi và khơng đổi định. Nhiệt độ

lớp học của ngày này cũng tăng từ 26oC lên 27oC trong khoảng thời gian ra chơi từ

19h đến 19h30 do các em học sinh chạy nhảy trong lớp, và sau giờ ra chơi thì các

em học sinh lại tiếp tục tham gia các hoạt động trong lớp nên nhiệt độ trong phòng

học tăng cao đến cuối giờ (29oC). Nhiệt độ trong phòng học ngày 11/12 và 12/12

tương đối ổn định hơn ngày 8/12 tuy nhiên ở mức cao, dao động từ 28 đến 29oC.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương49Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianHình 3.7 Nhiệt độ trong phòng học các ngày 8/12, 10/12 và 11/12.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương50Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.3.2 Độ ẩm

Độ ẩm trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của độ ẩm khơng khí trong

lớp học trong 3 ngày đo thực nghiệm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.10 Bảng thống kê các giá trị độ ẩm đo đạc được ngày 8/12, 10/12 và

11/12

NgàyĐộ ẩm trung bình

(%)Phương saiĐộ lệch chuẩn8/12313,370,2710/12331,460,1311/12372,180,19Tương tự như nhiệt độ, độ ẩm trong phòng học ngày 8/12 cũng tăng cao

trong giờ ra chơi (19h đến 19h30) và tiếp tục tăng cao do hoạt động liên tục của các

em học sinh sau giờ ra chơi. Độ ẩm của phòng học ổn định hơn trong 2 ngày 10 và

11/12, tuy nhiên độ ẩm trong ngày 11/12 có tăng cao vào lúc đầu giờ và giảm dần

vào cuối giờ học, dao động từ 32-40%, và độ ẩm trung bình của ngày cũng cao nhất

trong 3 ngày (37%).SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương51Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianHình 3.8 Độ ẩm trong phòng học các ngày 8/12, 10/12 và 11/12.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương52Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian Nhận xét về điều kiện vi khí hậu:

Bảng 3.11 Bảng so sánh các giá trị về nhiệt độ và độ ẩm trong các ngày 8/12,

10/12 và 11/12 so với tiêu chuẩn ASHRAE 2011

Độ ẩm

Nhiệt độ

theo tiêu

trung

chuẩn

bình

ASHRAE

(oC)

(%)Nhiệt độ

theo tiêu

chuẩn

ASHRAE

(oC)Độ ẩm

Nhiệt độ

theo

theo

TCVN

TCVN

5687:2010 5687:2010

(%)

(oC)NgàyĐộ ẩm

trung

bình (%)8/123127,14023,1 - 26,770 - 6023 - 2610/123328,74023,1 - 26,770 - 6023 - 2611/123728,94023,1 - 26,770 - 6023 - 26Từ số liệu ở bảng trên ta thấy, đối với khoảng độ ẩm 40% thì nhiệt độ của

phòng học chưa đáp ứng được nhiệt độ theo tiêu chuẩn ASHRAE 2011.

Nhiệt độ trong phòng của các ngày được so sánh với tiêu chuẩn ASHRAE

dựa vào độ ẩm trong phòng (khoảng 40%) được để hiện trong hình 3.9. Dựa vào

hình 3.9 ta có thể thấy hầu hết nhiệt độ ngày 10 và 11/12 đều vượt ngoài nhiệt độ

khuyến nghị của ASHRAE. Riêng ngày 8/12 tại một số thời điểm từ 18h15 đến 19h

có nhiệt độ đáp ứng được tiêu chuẩn ASHRAE, nhưng nhìn chung nhiệt độ vẫn

khơng đáp ứng được tiêu chuẩn.

Tương tự như kết quả đợt 1, độ ẩm đo đạc được trong 3 ngày so sánh với

TCVN 5687:2010/BXD là khá tốt và đều thấp hơn so với độ ẩm được quy định

trong tiêu chuẩn là từ 70 đến 60%. Nhiệt độ quy định trong TCVN 5687:2010/BXD

tương tự như trong tiêu chuẩn của ASHRAE 2011. Đồ thị so sánh nhiệt độ đo đạc

được trong 3 ngày so với tiêu chuẩn được trình bày trong hình 3.9.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương53Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.9 Nhiệt độ trong phòng h

học các ngày 8/12, 10/12 và 11/12 so vớii tiêu chu

chuẩn ASHRAE.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương54Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian3.3.3 Nồng độ CO trong phòng

Nồng đọ CO trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nồng độ CO trong

không khí trong lớp học trong 3 ngày đo thực nghiệm được trình bày trong bảng

sau:

Bảng 3.12 Bảng thống kê các giá trị nồng độ CO đo đạc được ngày 8/12, 10/12

và 11/12NgàyNồng độ CO trung

bình trong suốt

buổi học (ppm)Phương saiĐộ lệch chuẩn8/1212512,591,0010/121185,000,4411/121375,210,45SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương55Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianHình 3.10 Nồng độ CO (theo trung bình phút) trong phòng học các ngày 8/12, 10/12 và 11/12.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương56Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.11 Nồng độ CO (theo trung bình 15 phút) trong phòng họcc các ngày 8/12, 10/12 và 11/12.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương57Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianNồng độ CO trong các ngày có dao động khá nhiều và hầu hết trong các

ngày đều có xu hướng tăng dần theo thời gian. Nồng độ CO theo trung bình mỗi 15

phút trong 3 ngày tại mỗi thời điểm đều vượt trên mức khuyến nghị của Sổ tay

hướng dẫn chất lượng khơng khí trong nhà của Tổ chức Y tế thế giới dành cho Châu

Âu (86ppm cho trung bình 15 phút). Cụ thể nồng độ CO trung bình 15 phút cao

nhất là ở cuối buổi học (144 ppm) và gấp 1,67 lần so với khuyến nghị của WHO. Ở

ngày 11/12, nồng độ CO trung bình cũng có xu hướng tăng cao vào cuối giờ, đạt

146 ppm (trung bình 15 phút) và gấp 1,69 lần so với khuyến nghị của WHO.

3.3.4 Nồng độ CO2 trong phòng

Nồng đọ CO2 trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nồng độ CO trong

khơng khí trong lớp học trong 3 ngày đo thực nghiệm được trình bày trong bảng

sau:

Bảng 3.13 Bảng thống kê các giá trị nồng độ CO2 đo đạc được ngày 8/12, 10/12

và 11/12

NgàyNồng độ CO2 trung

bình (ppm)Phương saiĐộ lệch chuẩn8/121619426,7733,8510/121312311,5027,2211/121472319,1627,78SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương58Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng hhọc trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianChú thích:Hình 3.12

12 Nồng độ CO2 trong phòng họcc các ngày 8/12, 10/12 và 11/12.

SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết quả đo đạc đợt 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×