Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A

CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Tài khoản 1121VCB – TK tiền gửi ngân hàng Vietcombank-Tài khoản 1121Tech – TK tiền gửi ngân hàng Techcombank-Tài khoản 1121DA – TK tiền gửi ngân hàng Đông Á-Tài khoản 1121Agr – TK tiền gửi ngân hàng Agribank-Tài khoản 1121MSB – TK tiền gửi ngân hàng Maritime-Tài khoản 334A – TK Nhân viên LA làm bên ngồi (nhóm nhân viên cung

cấp dịch vụ cho khách hàng)-Tài khoản 334C – TK phải trả người lao động là giảng viên-Tài khoản 334D – TK phải trả người lao động là tư vấn-Tài khoản 334F – TK phải trả người lao động tháng 13 (nhóm nhân viên

cung cấp dịch vụ cho khách hàng)3.2.2.Quy trình kế tốn tiền lương tại CTCP LA

Khi tuyển người lao động tại các dự án của đối tác khách hàng, công ty tiến

hành thỏa thuận và ký kết Hợp đồng lao động giữa hai bên. Sau khi ký Hợp đồng

lao động thì NLĐ sẽ làm việc cho cơng ty theo như ngày bắt đầu làm việc đã thỏa

thuận trong Hợp đồng.

Đến cuối mỗi tháng nhân viên phụ trách dự án sẽ có trách nhiệm lên bảng

lương, các khoản trích theo lương và thu phí dịch vụ dựa trên đầu người sau đó in

bảng lương ra ký tên người lập vào bảng.

Tiếp đến nhân viên phụ trách sẽ chuyển bảng lương qua cho người phụ trách

kiểm tra (ký tên) và sau đó chuyển qua trưởng phòng ký duyệt. Sau khi tiến hành

kiểm tra qua nhiều người khác nhau để nhầm mang tính khách quan và minh bạch

thì bảng lương đó sẽ được chuyển qua phòng kế tốn. Nhân viên phòng kế toán sẽ

nhập tất cả các dữ liệu trên bảng lương được thiết kế trên file excel bao gồm các

khoản: lương thực nhận; chi lương tháng 13 (nếu có); chi cơng đồn theo lương; chi

khác theo lương; thuế thu nhập cá nhân; các khoản trích bảo hiểm,… (bao gồm cả

người lao động chịu và người sử dụng lao động chịu); lương tháng 13 (nếu có trích

hàng tháng);..21Hình 3.1: Nội dung kế toán kiểm tra bảng lương trên file excel

Như đối với nhóm nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty cổ phần

L&A tại thời điểm tháng 12/2017 có bảng lương phát sinh như sau:22Hình 3.2: Trích bảng lương người lao động LA tại dự án A

Theo như các mục chi tiết đính kèm của bảng lương thì cơng ty hiện đang có:

-Bảng lương A có lương phải trả NLĐ là 14.200.000 đồng trong đó số lương thực

nhận là 12.543.600 đồng.

Lương thực nhận ở đây không phải là lương cơ bản/ tháng mà là số tiền sau khi đã

trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Dựa trên số lương thực nhận kế toán sẽ ghi nhận như sau:

Nợ TK 632: 12.543.600

Có TK 334A: 12.543.600

Khi thanh tốn tiền lương thì kế tốn sẽ ghi nhận:

Nợ 334A: 12.543.600

Có 1121: 12.543.600

Đối với cơng ty cách tính lương thực tế trong tháng như sau:

Tiền lương thực tế = x số ngày cơng thực tế

Ngồi lương phát sinh trong tháng ra thì nhân viên còn được nhận lương tháng 13,

đối với cơng ty thì người lao động nào ký hợp đồng phát sinh trong khoảng thời23gian từ tháng 01 – 06 mỗi năm sẽ được nhận lương tháng 13. Cách tính lương tháng

13 như sau:

Lương tháng 13 = x Lương cơ bản 1 tháng

Nhưng trong bảng lương A khơng có trường hợp nào nhận lương tháng 13 trong

thời điểm hiện tại mà chỉ phát sinh việc trích lương tháng 13 ở mỗi tháng.

Số trích lương tháng 13 trong bảng lương A như sau:

-Trích lương tháng 13 ở bảng lương A: 1.166.667 đồng.

Căn cứ vào số tiền trích lương tháng 13 mà kế tốn ghi nhận như sau:

Nợ 632: 1.166.667

Có 334F: 1.166.667

Tại thời điểm chi lương tháng 13, kế toán sẽ ghi nhận như sau:

Nợ 334F: 1.166.667

Có 1121: 1.166.667

3.2.3.Nhận xét – kiến nghị

3.2.3.1Nhận xét

Nhận xét của bản thân trong q trình thực tập tại cơng ty cổ phần L&A

Trong q trình thực tập tại cơng ty cổ phần L&A, bản thân em đã học được

rất nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích.

Đầu tiên, khi còn đi học em chưa thật sự hiểu được sự quan trọng của chứng từ

kế toán là như thế nào đối với một người kế tốn. Khi đến cơng ty để thực tập em

mới cảm nhận được tất cả các chứng từ đều rất quan trọng và có thêm nhiều kiến

thức về quy định hóa đơn; chứng từ. Tất cả các con số dữ liệu của doanh nghiệp đều

phải dựa trên chứng từ gốc và yêu cầu phải chính xác. Chứng từ phải được lưu trữ

cẩn thận và rõ ràng để dễ dàng cho việc kiểm soát, hoặc khi phát sinh việc gì đó liên

quan đến dữ liệu cũ thì chứng từ sẽ được mang ra để đối chiếu lại. Nếu bị thất lạc sẽ

rất khó khăn. Ngồi chứng từ ra thì còn có hóa đơn, hóa đơn giá trị gia tăng dù là

đầu ra hay đầu vào cũng đều rất quan trọng. Đối với hóa đơn đầu ra thì cơng ty

tuyệt đối khơng được làm thất lạc, vì thất lạc ngồi việc thực hiện một số thủ tục

phức tạp với cơ quan thuế thì còn phải đóng phạt cho hành vi thất lạc hóa đơn. Đối24với hóa đơn đầu vào, thơng tin trên hóa đơn phải hồn tồn chính xác và khơng bơi

xóa, nếu khơng sẽ khơng được thuế chấp nhận khấu trừ hóa đơn đó.

Điều thứ hai, bản thân em đã học hỏi được là đối với người kế toán phải tính

cẩn thận là quan trọng nhất. Trong tất cả những cơng việc hằng ngày, mọi việc

người kế tốn làm phải chính xác. Nếu bất cẩn sai một con số nào thì sẽ chịu thiệt

hại lớn về sự bất cẩn của bản thân mình. Tính cẩn thận của người kế tốn khơng

phải là ngày một ngày hai sẽ có được, mà nó còn được rèn luyện qua một q trình

dài, và đối với bản thân em, em thật sự đã cẩn thận hơn rất nhiều so với trước khi đi

thực tập.

Điều thứ ba, khi học ở trường hầu hết chỉ là tính tốn và ghi vào định khoản

giá trị đã tính dựa trên những dữ liệu đã có sẵn. Tuy nhiên trong thực tế khơng như

vậy, ngồi việc kế tốn cần ghi nhận (định khoản) các số liệu phát sinh thì bên cạnh

đó còn phải thực hiện nhiều cơng việc khác không chỉ đơn giản là định khoản. Làm

thế nào để kiểm sốt được số tiền mà cơng ty đã chi ra và thu vào khơng hề đơn

giản. Vì dòng tiền cứ thay đổi liên tục hằng ngày nên yêu cầu kế toán phải theo dõi

cực kỳ chặt chẽ mới có thể kiểm sốt được dòng tiền đó chính xác. Ngoài ra khi

phát sinh các sự kiện kinh tế, người kế toán phải nắm rõ luật là cần những giấy tờ gì

để phù hợp với luật kế tốn Việt Nam. Luật đôi khi lại thay đổi liên tục, yêu cầu

người kế toán phải nắm rõ Luật để thực hiện cho đúng.

Điều cuối cùng, bản thân phải có trách nhiệm với cơng việc mình đang làm.

Mỗi cá nhân đều có những trách nhiệm công việc khác nhau. Công việc của bản

thân khơng chỉ phát sinh cá nhân mà còn liên quan đến những người khác vì vậy

bản thân phải ý thức được trách nhiệm của mình để khơng làm gián đoạn công việc

từ những cá nhân khác. Khi bất cẩn phạm sai lầm thì điều quan trọng nhất là phải

cùng nhau tìm ra hướng giải quyết chứ khơng phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Và quan trọng hơn là bản thân phải biết sai ở đâu, rút kinh nghiệm như thế nào cho

lần sau, và dám nhận vể trách nhiệm đó cho bản thân nếu như đó là mình làm sai.

Nhận xét về bộ máy kế tốn tại cơng ty cổ phần L&A

Ưu điểm25- Bộ máy kế tốn tại cơng ty cổ phần L&A phù hợp với mơ hình hiện tại của

cơng ty. Vì bộ máy kế tốn được phân chia các cấp bậc khác nhau nên có thể kiểm

sốt chéo với nhau các cơng việc. Và có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa các

cấp trong bộ máy kế tốn. Dễ dàng hơn cho việc kiểm sốt.

- Phòng kế toán được trang bị phần mềm và thiết bị kế tốn hiện đại, có hiệu

quả cao cho việc kiểm sốt số liệu của công ty và dễ dàng hơn cho cơng việc.

- Nhân viên phòng kế tốn có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

cao, phù hợp với tính chất cơng việc. Đa số các chị đều có số năm kinh nghiệm từ 6

năm trở lên, là một mơi trường phù hợp để bản thân em có thể học hỏi nhiểu.

- Sổ sách chứng từ được lưu trữ rõ ràng và chặt chẽ, dễ dàng cho việc kiểm

soát chứng từ, dễ tìm lại chứng từ đã cũ, tránh việc thất lạc chứng từ.

Nhược điểm

- Tại công ty cổ phần L&A, mơi trường làm việc rất áp lực vì khối lượng công

việc khá lớn. Một ngày công việc mà nhân viên kế tốn phải xử lý tương đối nhiều,

đơi khi chỉ dành toàn thời gian để làm việc với các phòng ban khác, có ít thời gian

để xử lý cơng việc nội bộ. Còn xảy ra sai sót trong quá trình xử lý số liệu nội bộ vì

thời gian tương đối ít.

- Ngun nhân là do chưa có được sự cân bằng trong công việc và số lượng

nhân viên kế tốn, vì một người kế tốn lại gánh q nhiều công việc cùng lúc.

Nhận xét về công tác tiền lương tại công ty cố phần L&A

Ưu điểm

- Công tác tiền lương tại cơng ty có sự bảo mật đối với các khách hàng của

công ty cũng như lương giữa các nhân viên trong cơng ty.

- Có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng đối với bảng lương giữa nhân viên các

phòng ban khác và phòng kế tốn.

- Nhân viên được thường xuyên học các buổi về quy định, chính sách về lương

thay đổi. Cập nhật kịp thời các kiến thức để thực hiện đúng luật.

- Thực hiện chế độ lương và các khoản trích theo lương đúng Luật lao động

Việt Nam.26Nhược điểm

- Có những dự án phát sinh giá trị trên bảng lương rất lớn, khó khăn cho việc

kiểm sốt các khoản phát sinh trong bảng lương đó.

- Đơi khi có những dự án có rất nhiều người lao động, cần phải theo dõi sát

từng cá nhân để thực hiện chi lương và các khoản trích theo lương chính xác, khơng

thiệt thòi cho người lao động.

- Khi có số ngày công đến thời hạn phải cho ra bảng lương đơi khi chỉ có thời

gian là một ngày, u cầu phải có bảng lương chính xác, nên đơi khi khá vội cho

người tính lương.

- Bên cạnh đó, đối với việc ghi nhận tiền lương của nhóm nhân viên cung cấp

dịch vụ bên ngồi, kế tốn tại cơng ty lại ghi nhận chưa đúng bản chất.

3.2.3.2..Kiến nghị

Bộ máy kế toán tại cơng ty Cổ Phần L&A

- Bộ máy kế tốn tại công ty bị quá tải số lượng công việc mà mỗi cá nhân

phải làm. Vì vậy bản thân em có ý kiến là nên tuyển thêm nhân viên kế toán. Để có

thể phân chia lại khối lượng cơng việc của mỗi người, để có nhiều thời gian thực

hiện các cơng việc tốt hơn. Giảm áp lực về công việc và thực hiện báo cáo của mỗi

nhân viên trong phòng kế tốn.

Cơng tác tiền lương tại cơng ty cổ phần L&A

- Bản thân người phụ trách lập ra bảng lương phải có trách nhiệm với cơng

việc của mình hơn, theo dõi sát hơn từng nhân viên. Và nhận phản hồi của nhân

viên nhiều hơn để đưa ra hướng giải quyết tích cực khi có phát sinh sai sót (như

việc tính thiếu lương cho nhân viên,..)273.3.Mơ tả chi tiết.

MẪU MƠ TẢ CHI TIẾT CƠNG VIỆC THỰC TẬPSTTTuần

1Ngày

tháng09/0413/04/

2018Đánh giá mức độ hồn thành

cơng việcMô tả nội dung thực tập- Đến công ty ra mắt,chào hỏi,

- Giao tiếp ổn với nhân viên trong

làm quen với các anh chị, các

phòng, và được phân chia làm việc

phòng ban trong cơng ty.

học hỏi từ chị Ngọc.

-Cùng các bạn thực tập sinh mới -Hồn thành tốt cơng việc.

nghe anh Lâm(team nhân sự)

thuyết trình về cơng ty Cổ Phần

L&A.Tìm hiểu chi tiết về cơng

ty như q trình hình thành,

chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ

-Lắng nghe và nhanh chóng tiếp

chức của công ty.

thu các quy định để thực hiện tốt.

- Nghe hướng dẫn các quy định

của công ty đối với thực tập

sinh.

-Được hướng dẫn đóng mộcTuần

2Tuần

316/0420/04/

201823/0427/04/

2018-Biết cách đóng mộc đúng

cách(mộc phải nằm phía tay trái

của chữ kí và chiếm 1/3 chữ kí)-Scan, photo tài liệu

Đây là những cơng việc cơ bản

mà nhân viên văn phòng nào

- Nắm vững các thao tác tin học

cũng cần phải biết, khi phát sinh văn phòng cơ bản.

chứng từ cần lưu trữ thêm 1 bản

thì cần photo để lưu trữ, hoặc khi

cần gửi chứng từ gấp cho ngân

hàng (Ủy nhiệm chi), khách

hàng thì scan.

- Sắp xếp chứng từ

- Biết sắp xếp chứng từ một cách

Đối với kế tốn thì chứng từ là chính xác theo tháng, theo năm.21Ghi

chúTuần

402/0504/05/

2018quan trọng nhất, tất cả đều được

lưu đầy đủ và rõ ràng. Chứng từ

được lưu theo từng loại khác

nhau ví dụ như: phiếu thu, phiếu

chi, phiếu kế toán, chứng từ của

các ngân hàng khác nhau,…được

lưu theo thứ tự liên tục, từ gần

đến xa.

- Lưu file lương

Vì chi lương cần dựa trên bảng

lương nên file lương là chứng từ

quan trọng đối với kế tốn của

cơng ty. Đồng thời có nhiều dự

án khác nhau và mỗi tháng đều

phát sinh nên cần lưu thành

nhiều bìa cồng.

- Lập ủy nhiệm chi Đối với

các ngân hàng như Standard

Chartered,Vietcombank,

Techcombank,… đều đi lệnh từ

internet banking Nhưng riêng

đối với ngân hàng Agribank thì

chỉ được đi lệnh giấy – nghĩa là

cần in ủy nhiệm chi theo mẫu

của ngân hàng và có đầy đủ chữ

ký của kế tốn trưởng và chủ tài

khoản (trưởng phòng), sau đó

scan ủy nhiệm chi đó gửi đến

ngân hàng thì tiền sẽ được

chuyển.

- Kiểm tra bảng lương

Kiểm tra bảng lương là kiểm tra

xem tổng các khoản chi cho

người lao động có bằng số tiền22- Hồn thành cơng việc khá tốt

đúng với thời gian quy định được

giao cho.-Hồn thành tốt cơng việc khơng có

sai sót.-Hồn thành tốt cơng việc.mà khách hàng sẽ thanh tốn cho

cơng ty hay khơng.

-Tuần

5Tuần

6Tuần

707/0411/04/

201814/0518/05/

201821/0525/05/

2018Xuất hóa đơn giá trị gia

tăng

Sau khi kiểm tra xong bảng

lương thì sẽ tiến hành xuất hóa

đơn cho khách hàng để khách

hàng thanh toán tiền. Giao cho

người phụ trách dự án ký vào

liên xanh, sau đó giao liên đỏ

cho khách hàng và phòng kế

tốn sẽ lưu lại liên trắng và liên

xanh.

- Nhập hóa đơn để theo dõi

cơng nợ.

Sau khi xuất hóa đơn cho khách

hàng sẽ tiến hành nhập số hóa

đơn đó vào excel để dễ dàng cho

việc theo dõi cơng nợ.

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào

Để trách trường hợp hóa đơn

khơng hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

thì kế tốn sẽ là người kiểm tra

hóa đơn đầu vào. Đồng thời cuối

mỗi tháng kiểm tra lại, đối chiếu

giữa chứng từ gốc và bảng kê

hóa đơn đầu vào để khai báo

thuế chính xác.

- Kiểm tra số lượng hóa đơn

Ngồi việc khai báo thuế giá trị

gia tăng kế tốn còn phải khai

báo tình hình sử dụng hóa đơn

cho cơ quan thuế, nghĩa là tháng23- Hồn thành tốt cơng việc và đúng

thời gian quy định.-Hồn thành tốt và nhập

chính xác thơng tin trên hóa

đơn .- Hồn thành được tốt cơng việc

này.

- Học hỏi được cách làm và phụ chị

kiểm tra hóa đơn-Hồn thành khá tốt cơng

việc, khơng có sai sót gì xảy

ra.đó sử dụng bao nhiêu hóa đơn

và hủy bỏ bao nhiêu hóa đơn.

- Kiểm tra sổ phụ ngân hàng

-Hồn thành tốt đúng thời gian quy

Mỗi đầu tháng cần phải kiểm tra định.

xem số dư tài khoản ngân hàng

mà kế toán ghi sổ có khớp với sổ

phụ từ ngân hàng gửi hay không.Đại diện đơn vị

( ký và ghi rõ họ tên)Hồ Chí Minh,ngày tháng năm 2018

Sinh viên thực hiện

( ký và ghi rõ họ tên)Võ Bảo Nhi24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×