Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

493.1.1.2. Phân bố theo giới.Biểu đồ 3.2. Sự phân bố theo giới

* Nhận xét:

3.1.1.3. Các yếu tố nguy cơ

Bảng 3.1. Các yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ

Tiểu sử chiếu tia xạ vùng đầu, cổ

Sống trong vùng có bướu cổ địa phương lưu hành

Tiền sử gia đình có người bị UTTG

Tiền sử bệnh lý TG

Khơng có tiền sử

Tổng

* Nhận xét:Tần sốTỷ lệ %503.1.2. Đặc điểm lâm sàng

3.1.2.1 Thời gian phát hiện bệnh đến khi vào viện.

Thời gian(tháng)Biểu đồ 3.3. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi vào viện.

Nhận xét:

3.1.2.2. Lý do khám bệnh và triệu chứng cơ năng.

Tỷ lệ %cơ năng

Bảng 3.2. Lý do khám bệnh và triệu chứngLý do vào viện

Khối sưng phồng vùng cổ

Hạch cổ

U và hạch cổ

Khàn tiếng

Nuốt vướng

Khó thở

Biểu hiện cường giáp

Kiểm tra sức khỏe định kì

* Nhận xét:Số bệnh nhânTỷ lệ (%)513.1.2.3. Tình trạng tồn thân.

Biểu đồ 3.4. Tình trạng toàn thân

* Nhận xét:

3.1.2.4. Triệu chứng thực thể

a) Đặc điểm u.

Bảng 3.3. Đặc điểm u

Đặc điểm uSố BNTỉ lệ %* Sờ thấy u

Có thấy

Khơng thấy

* Mật độ u

Cứng chắc

Mềm

* Ranh giới uKhông rõ

* Vị trí u

Thùy phải

Thùy trái

Eo

Hai thùy

* Độ di động

Di động

Di động hạn chế

Không di động

b)Đặc điểm hạch.

Bảng 3.4. Đặc điểm hạch

Số BN* Sờ thấy hạch

Sờ thấy

Không sờ thấy

* Mật độ hạch

Cứng chắcTỉ lệ %52Mềm

* Vị trí hạch

Nhóm hạch cảnh (II, III, IV)

Nhóm VI

Nhóm khác (I, V)

Nhận xét:

- Tình trạng dây thanh.

Bảng 3.5. Tình trạng dây thanh

Số BNTỉ lệ %* Tình trạng dây thanh

Di động

Cố định, hạn chế di động

* Vị trí so với u

Cùng bên

Đối bên

Hai bênc)Nhận xét:

Các triệu chứng lâm sàng khác: chúng tôi không phát hiện BN có các

biểu hiện lâm sàng khác như khó thở, ho máu, đau ngực, đau xương…533.1.3. Siêu âm vùng cổ.

3.1.3.1. Kết quả siêu âm tuyến giáp.

Bảng 3.6. Siêu âm tuyến giáp

Siêu âmTần sốTỷ lệ %Can xi hoá vi thể

Ranh giới khơng rõ

Giảm âm

Tính chất uKhối nhân đặc

Khối hỗn hợp âm

TổngTỷ lệ %Biểu đồ 3.5. Kích thước u trên siêu âm

Nhận xét:Kích thước u (cm)543.1.3.2. Hạch cổ trên siêu âm.

Bảng 3.7. Hạch cổ trên siêu âm

N

* Hạch

Có hạch

Khơng có hạch

Tổng

* Vị trí hạch

Nhóm II, III, IV

Nhóm VI

Nhóm khác

Tổng

* Nhận xét:Tỉ lệ %553.1.4. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏBiểu đồ 3.6. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ3.1.5. Chẩn đoán khối u trước mổ

Bảng 3.8. Chẩn đoán lâm sàng

Chẩn đốn

Ung thư tuyến giáp

Bướu giáp lành tính

Tổng

* Nhận xét:Số BNTỉ lệ %563.1.6. Phương pháp phẫu thuật

Bảng 3.9. Các phương pháp điều trị phẫu thuật u và hạchSố BN

* Các phương pháp phẫu thuật u

Cắt thuỳ giáp hoặc thuỳ giáp có u + eo

Cắt TG tồn bộ

* Các phương pháp điều trị hạch

Khơng vét hạch

Vét hạch nhóm VI

Vét hạch nhóm VI + nạo vét hạch chức năng

Tổng

Nhận xét:Tỉ lệ

%573.1.7. Kết quả mô bệnh học (MBH).

3.1.7.1. Kết quả MBH của tuyến giáp.

%Biểu đồ 3.7. Phân loại mô bệnh học sau mổ

* Nhận xét:

3.1.7.2. Kết quả mô bệnh học của hạch di căn.

Bảng 3.10. Tỷ lệ di căn của hạch sau mổ

Hạch cổ

Có di căn (Đại thể + Vi thể)

Khơng di căn

Tổng

* Nhận xét:n%

Thể UTTG583.1.7.3. Đối chiếu giữa hạch sờ thấy trên lâm sàng và kết quả MBH

Bảng 3.11. Đối chiếu giữa hạch sờ thấy trên lâm sàng và kết quả MBH

Lâm sàngHạch sờ thấyn

Mơ bệnh họcKhơng sờ thấy%n%Tổngn%Có di căn hạch

Chưa di căn hạch

Tổng

Nhận xét:

3.1.7.4. Đối chiếu giữa nạo vét hạch cổ và kết quả MBH

hạch sau phẫu thuật.

Bảng 3.12. Đối chiếu giữa nạo vét hạch cổ và kết quả MBH hạch sau mổ

Phẫu thuật

Khơng nạo

vét hạch

Mơ bệnh học

Có di căn hạch

Khơng di căn

hạchN

Nhận xét:Nạo vét hạchNạo vét nhómdự phòngVI + hạchnhóm VIchứng năngN593.1.8. Chấn đốn giai đoạn UTTG sau khi có kết quả MBH.

Bảng 3.13. Phân loại TNM và giai đoạn bệnh

TNMSố BN

T1a

T1bTT2

T3

T4

N0NN1a

N1b

M0MM1

IGiaiIIđoạnIII

IV

TổngNhận xét:Tỷ lệ %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×