Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Giải thuật điều khiển máy gập lưới tự động.

4 Giải thuật điều khiển máy gập lưới tự động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bắt đầuNhập N1, L1Hiển thị N1 và L1N=N+1Đọc Encoder

N ≥ N1?

L ≥ L1 ?SaiMở động cơSaiĐúngĐúngXy lanh C đi raDừng động cơ

Xy lanh A đi ra

SaiSaiCTHT3=1 ?CTHT1=1 ?ĐúngĐúngXy lanh C đi vềXy lanh A đi vềSaiĐọc Encoder

L ≥ L1?Kết thúc?

SaiĐúngMở động cơĐúngTrongKết

đó:thúcDừng động cơ

Xy lanh B đi raCTHT2=1 ?L1: Chiều dài bước gập.

N1: Số bước gập.

L: Chiều dài bước gập hiện tại.SaiN: Số bước gập hiện tại.ĐúngCTHT: Công tắc hành trình.Xy lanh B đi về

Hình 4.16: Giải thuật điều khiển máy gập lưới tự động.

4.4.2 Giải thuật điều khiển hiển thị giá trị của máy gập lưới tự động.

41Bắt đầuTắt 4 LED 7 đoạnMở LED hàng đơn vị bước gập.

Xuất mã số 7 đoạn đơn vị bước gập.

Tắt LED hàng đơn vị chiều dài bước.

Mở LED hàng chục chiều dài bước.Duy trì 4 msXuất mã số 7 đoạn chiều dài bước.

Tắt LED hàng đơn vị bước gập.

Duy trì 4 msMở LED hàng chục của bước gập.

Xuất mã số 7 đoạnDuy trì 4 msKết thúc?SaiĐúngTắt LED hàng chục của bước gập.

Mở LED hàng đơn vi chiều dài bước.

Xuất mã số 7 đoạn.Kết thúcDuy trì 4 msHình 4.17: Giải thuật hiển thị giá trị của 4 LED 7 đoạn.

Giải thuật hiển thị giá trị chiều dài và số bước gập máy gập lưới tự động được thể

hiện ở (Hình 4.17). Phương pháp điều khiển 4 LED 7 đoạn được sử dụng trong đề tài42cũng tương tự như phương pháp quét đã nêu ở trên, nhưng cách xuất tín hiệu tắt mở

LED và nội dung số hiển thị trên các LED theo 1 cách thức khác.

Ban đầu tắt 4 LED để chống lem. IC 74HC595 (U6) xuất mã cho LED hàng đơn

vị bước sáng (chỉ cho phép sáng duy nhất LED hàng đơn vị bước) LED này thể hiện

nội dung con số đơn vị bước gập do IC 74HC595 (U4) qui định mã 7 đoạn, duy trì

LED hàng đơn vị sáng trong thời gian khoảng 4 ms. IC U6 xuất mã tắt LED hàng đơn

vị bước, cho LED hàng chục bước sáng, LED này thể hiện nội dung con số hàng chục

của số lượng bước gập IC U4 qui định mã LED 7 đoạn, duy trì LED hàng chục bước

sáng mã 7 đoạn giá trị con số hàng chục trong 4 ms. Tiếp tục tắt LED hàng chục bước

cho phép sáng duy nhất LED hàng đơn vị chiều dài bước gập, LED này thể hiện nội

Bắtvịđầu

dung con số hàng đơn

của chiều dài bước mà mã 7 đoạn do IC U4 qui định, trạng

thái sáng mã 7 đoạn đã được xuất sẽ được duy trì trong thời gian khoảng 4ms. Tiếp

theo là tín hiệu từ IC U6 tắt LED hàng đơn vị chiều dài bước và bật LED hàng chục

Bật động

cơ kéomã

phôi

của đơn vị chiều

dài bước,

7 đoạn được truyền tới

U4,phơi

tín hiệu truyền

BậtLED

độngtừcơICkéo

tới cùng với trạng thái sáng của LED được duy trì trong 4ms. Chương trình chạy quay

lại từ đầu,

Saicứ như vậy quét lần lượt xuất mã kích từng LED 7 đoạn, theo thứ tự một

cách liên tục. Kết quảLlà≥4L1?

LED 7 đoạn cùng hiển thị các nội dung con số cùng 1Sai

lúc.

L ≥ L1?

ĐúngĐúngDừng động cơ kéo phơiDừng động cơ kéo phơiKích van Y1

(Xy lanh A đi ra)Kích van Y2

(Xy lanh B đi ra)SaiSaiCTHT1=1 ?CTHT2=1 ?

ĐúngĐúng4.4.3 Giải thuật điều khiển xy lanh gập định hình máy gập lưới tự động

Ngắt van Y2

Ngắt van Y1

(Xy lanh B đi về)

(Xy lanh A đi về)

43Kết thúcTrong đó:

L1: Chiều dài bước gập.

N1: Số bước gập.

L: Chiều dài bước gập hiện tại.

Y1, Y2: Cuộn kích các van đảo chiều 5/2.

CTHT: Cơng tắc hành trình.

Hình 4.18: Giải thuật điều khiển một bước gập máy gập lưới tự động.

Lưu đồ giải thuật của chu trình dập bước của máy gập lưới tự động được thể hiện

ở (Hình 4.18). Bắt đầu chu trình là bật động cơ quay nếu độ dài bước gập chưa bằng

độ dài mong muốn thì vẫn tiếp tục quay, cho đến khi độ dài bước gập bằng với độ dài

44mong muốn thì dừng động cơ. Kích van Y1 cho xy lanh A đi ra gập phôi vào khuôn

định hình, ngừng kích van Y1 cho xy lanh A đi về khí cơng tắc hành trình 1 ở cuối

hành trình của xy lanh A có tín hiệu. Tiếp tục cho động cơ quay, kiểm tra độ dài phôi

đã được kéo chưa bằng độ dài bước dập đã cài đặt thì vẫn tiếp tục kéo phôi, khi đã đủ

độ dài bước dập thì dừng động cơ. Kích van Y2 cho xy lanh B đi ra dập định hình

phơi, khi xy lanh B đã gập xong cơng tắc hành trình 2 được kích, ngắt van Y2 xy lanh

B đi về hồn thành một bước gập.

4.4.4Giải thuật điều khiển công đoạn cắt phôi máy gập lưới tự động

Bắt đầuKích van Y3

(Xy lanh C đi ra)

Sai

CTHT3=1 ?

Đúng

Ngắt van Y3

(Xy lanh C đi về)Kết thúc

Hình 4.19: Giải thuật điều khiển xy lanh cắt phôi máy gập lưới tự động.

Trong đó:

Y3: Cuộn kích van đảo chiều khí nén 5/2.

CTHT3: Cơng tắc hành trình 3Khi số bước gập đã đủ bộ điều khiển xuất tín hiệu kích mở van nén khí Y3. Qua

hệ thống phân phối khí của van đảo chiều 5/2 hoạt động tác động cho xy lanh C đi ra

cắt phơi Inox, tín hiệu được duy trì đến khi cơng tắc hành trình 3 chuyển từ mức thấp

sang tín hiệu mức cao, lúc này mạch điều khiển ngắt van Y3, xy lanh cắt đi về.

45Hình máy gập lưới tự động được thiết kế 3D.Hình 4.20: Mơ hình máy gập lưới tự động đươc thiết kế 3D.

Mơ hình máy gập lưới tự động sau khi đã chế tạo và lắp ráp.Hình 4.21: Máy gập lưới tự động sau khi đã chế tạo và lắp ráp.

4.5 Khảo nghiệm máy gập lưới tự động.

Khảo nghiệm sơ bộ thiết bị máy gập lưới tự động để đánh giá khả năng làm việc

của thiết bị.

Địa điểm: Xưởng cơ điện tử CK6, Khoa Cơ Khí-Cơng Nghệ, trường Đại Học

Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành khảo nghiệm hai thơng số cơ bản của máy gồm:

Số lượng bước gập trên từng sản phẩm.

Sự chênh lệch về độ dài bước gập giữa các lần gập.

Khảo nghiệm thông số Độ dài bước gập.

Bước 1: Đặt máy và bộ phận cấp phôi trên 1 mặt phẳng nằm ngang và cân bằng.

46Bước 2: Cấp nguồn cho máy, hiệu chỉnh các thông số, số lượng bước gập trên 1

sản phẩm, độ dài 1 bước gập.

Bước 3: Sau khi đã hiệu chỉnh, ấn Start để tiến hành chạy máy, thu sản phẩm và

kiểm tra lại các thông số trên sản phẩm.

Khảo nghiệm độ dài 1 lần gập.

Bảng 4.3: Khảo nghiệm thông số độ dài bước gập.

Chiều dài

Lần gập

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10

Trung bình40(mm

)80(mm

)120(mm

)39,4

41,7

40,2

39,4

40,7

39,6

40,8

39,6

40,4

38,7

40,0579,2

81,7

80,7

81,1

79,3

80,4

79,7

79,4

80,5

79,6

80,16120,5

121,5

119,6

120,4

120,6

121,5

119,6

119,1

121,8

119,7

120,4347Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Giải thuật điều khiển máy gập lưới tự động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×