Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.24 Khảo nghiệm độ sai lệch vị trí khối hộp……………………………………….42

Hình 4.24 Khảo nghiệm độ sai lệch vị trí khối hộp……………………………………….42

Tải bản đầy đủ - 0trang

10Chương 1

MỞ ĐẦU

.1. Đặt vấn đề

Thế giới luôn vận động và phát tri ển không ngừng. Ngày nay, khoa h ọc kỹ

thuật đã có những bước tiến vượt bậc với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lĩnh vực điều khiển tự động cũng phát tri ển rất mạnh mẽ và đ ạt được nhi ều

thành tựu to lớn ngày càng góp chung vào sự phát tri ển của nhân lo ại và ph ục v ụ

tốt hơn cho các mục đích khác nhau của con người. Cùng với sự phát tri ển của

khoa học kỹ thuật, các loại máy móc sử dụng năng lượng khí nén ngày càng được

phát triển và ứng dụng nhiều hơn.

Chính vì thế, ngay lúc còn trên giảng đường, để không bị tụt hậu so v ới sự

phát triển của lĩnh vực điều khiển tự động và ứng dụng khí nén trong đi ều khi ển

tự động ở trong nước và thế giới khi ra trường, các bạn sinh viên cần được trang

bị kiến thức về điều khiển tự động và ứng dụng khí nén trong điều khi ển tự

động cả chiều sâu và chiều rộng.

Để làm được điều đó, trong chương trình học của bộ mơn Cơ-đi ện tử hệ Đại

học, một trong những việc quan trọng là các bạn cần nắm chắc kiến thức môn Vi

điều khiển và mơn Kỹ thuật tự động khí nén thủy lực. Mơ hình cánh tay Robot

ứng dụng xy lanh khí nén điều khiển tự động giúp sinh viên cũng c ố ki ến thức

hai môn học này và áp dụng lý thuyết vào thực tế trong các buổi thực hành.

.2. Mục tiêu đề tài11Thiết kế một cánh tay Robot sử dụng xy lanh khí nén có kh ả năng l ập trình

để thực hiện một số thao tác đơn giản như: vận chuyển vật, lắp ghép, rót n ước…

Tạo tiền đề làm mơ hình thực tập cho sinh viên nghành Cơ - điện tử.

.3. Ý nghĩa thực tiễn

Làm mơ hình thực tập cho sinh viên thực hành môn h ọc Vi đi ều khi ển và môn

Kỹ thuật tự động khí nén – thủy lực.

Từng bước nghiên cứu, chế tạo cánh tay Robot phục vụ trong cu ộc s ống có s ử

dụng

xy lanh khí nén.12Chương 2

TỔNG QUAN

.1. Tổng quan về robot

.1.1.

Sơ lược q trình phát triển của Robot cơng nghiệpChiếc Robot công nghiệp được đưa vào ứng dụng đầu tiên vào năm 1961 ở

một nhà máy ô tô ở General motor tại Trenton, Mỹ.

Tiếp theo Mỹ, các nước khác bắt đầu sản xuất Robot công nghi ệp: Anh – 1967,

Thụy Điển , Nhật – 1968 theo bản quyền của Mỹ, CHLB Đức – 1971, Italia –

1973…

Bảng 2.1: Số lượng Robot được sản xuất ở một vài nước công nghiệp

phát triển

Nước sảnNăm 1990Năm 1994Năm 1998 (ước tính)xuất

Nhật60.11829.75667.000Mỹ4.3277.63411.100Đức5.8455.1258.600Ý2.5002.4084.000Pháp1.4881.1972.000Anh5101.0861.50013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.24 Khảo nghiệm độ sai lệch vị trí khối hộp……………………………………….42

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×