Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
=> Lời đề nghị thiết tha đối với mọi người : phải quyết tâm cao chống ôn dịch thuốc lá.

=> Lời đề nghị thiết tha đối với mọi người : phải quyết tâm cao chống ôn dịch thuốc lá.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày soạn:

2018/ /2018 Ngày dạy:/ /Tiết 51. Bài 11. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức

- Hs biết được đặc điểm của văn bản thuyết minh.

- Ý nghĩa, phạm vi sử dụng của văn bản thuyết minh.

- Yêu cầu của bài văn thuyết minh (về nội dung, ngôn ngữ….)

2. Kỹ năng

- Nhận biết văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn

văn bản đã học trước đó.

- Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua những tri thức

của môn Ngữ văn và các môn học khác.

3. Thái độ

- Khách quan, khoa học khi trình bày các tri thức

4. Năng lực, phẩm chất

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực

hợp tác; năng lực giao tiếp..........

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ ...

II. Chuẩn bị

-Gv: máy chiếu

- Hs: đọc các ví dụ trong sgk và trả lời câc câu hỏi

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm

IV. Tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức

* Kiểm tra bài cũ

? Nêu đặc điểm của cách kể theo ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba?

? Tác dụng của việc thay đổi ngơi kể?

* Khởi động: Trò chơi “Ai nhanh hơn”: Kể tên các kiểu văn bản đã học (2 đội, TG 2

phút, đội nào kể đúng và nhiều sẽ chiến thắng). GV dẫn vào bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

Hoạt động của gv và hs

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Vai trò và đặc điểmI. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản

chung của văn bản thuyết minh

thuyết minh

- PP: Vấn đáp, nêu và gq vấn đề.

- KT: Đặt câu hỏi.

- NL, PC: tự học, ngôn ngữ, tư duy,

hợp tác, tự tin.

1.Văn bản thuyết minh trong đời sống con

- Yêu cầu HS đọc các văn bản SGK,

người? Mục đích viết của các văn bản trên là - Mục đích:

gì?

+ Văn bản a: Trình bày cho mọi người biết lợi

ích của cây dừa và đặc điểm riêng của cây

dừa Bình Định.

+ Văn bản b: Giải thích giúp mọi người hiểu

rõ tác dụng của chất diệp lục làm cho lá cây có

màu xanh.

+ Văn bản c: Giới thiệu cho mọi người biết về

Huế với tư cách là trung tâm văn hoá nghệ

thuật lớn của VN

? Nhận xét chung về mục đích viết của -> Cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất,

các văn bản trên?

nguyên nhân

? Phương thức trình bày của các văn - Phương thức trình bày: trình bày, giới thiệu,

bản trên là gì?

giải thích.

? Những văn bản trên em thường gặp ở - Gặp trong mọi lĩnh vực của đời sống

đâu?

- GVKL

=> Các văn bản trên là văn bản thuyết minh

? Em hiểu thế nào là văn bản thuyết

minh? Nó có vai trò ntn trong đời sống *Ghi nhớ ý 1

- Chuẩn xác, chốt ghi nhớ

2. Đặc điểm của văn bản thuyết minh

- YC HS xem lại các văn bản ở trên

a. Xét ví dụ

* TL nhóm: 4 nhóm (TG: 5 phút).

? Có thể xem các văn bản trên là văn - Không thể coi đó là văn bản tự sự, miêu tả

bản tự sự, miêu tả hay biểu cảm được hay biểu cảm được…

khơng? Vì sao?

? Các văn bản trên có đặc điểm chung - Cung cấp các tri thức khách quan về đối

nào làm chúng trở thành 1 kiểu riêng?

tượng để được người đọc hiểu đúng và đầy đủ

? Nhận xét về các tri thức được đưa ra về đối tượng.

trong bài

- Phương thức biểu đạt : Trình bày ; giới thiệu;

? Về ngơn ngữ các văn bản này có đặc giải thích

điểm gì ?

- Tri thức: Khách quan, xác thực, không hư

- ĐD HS TB - HS khác NX, b/s.

cấu, tưởng tượng

- GV NX, chốt KT.

- Ngơn ngữ: chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp

dẫn

GV : Tuy nhiên nếu người viết có cảm

xúc, gây hứng thú cho người đọc,

người nghe thì càng tốt.

? Qua tìm hiểu ví dụ, em thấy văn bản * Đặc điểm của văn bản thuyết minh.

thuyết minh có những đặc điểm gì ?

- Cung cấp tri thức...3. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của gv và hs

Hoạt động 2: Luyện tập

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập

thực hành

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm

- NL, PC: tự học, ngôn ngữ, tư duy, hợp

tác, tự tin.

* TL cặp đôi: 3 phút.

? Đâu là văn bản thuyết minh? Vì sao?

- Gọi đại diện TB – HS khác NX, b/s.

- GV NX, sửa chữa.Nội dung cần đạt

II. Luyện tập* Bài tập 1

- Là văn bản thuyết minh vì :

+ Văn bản a: Cung cấp kiến thức lịch sử

+ Văn bản b: cung cấp kiến thức sinh vật* Bài tập 2

- Văn bản Thông tin …năm 2000 thuộc loại

văn bản nghị luận

- Sử dụng thuyết minh khi nói về tác hại

của bao bì ni lơng giúp người đọc thấy rõ

tác hại của bao bì ni lơng làm cho đề nghị

của văn bản nêu ra có tính thuyết phục.

* Bài tập 3.

- Các văn bản đó cần yếu tố thuyết minh

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

? Các văn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm, + Tự sự : Giới thiệu sự vật ; sự việc

miêu tả có cần yếu tố thuyết minh khơng? + Miêu tả : Giới thiệu cảnh vật; con người ;

thời gian

Vì sao?

- HS trình bày, nhận xét

+ Biểu cảm : Giới thiệu đối tượng gây cảm

xúc là con người hay sự vật.

- Gv nhận xét chung, chuẩn xác

+ Nghị luận : Giới thiệu luận điểm ; luận cứ

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

? Văn bản “Thông tin về ngày trái đất năm

2000” thuộc kiểu văn bản nào?

? Phần nd thuyết minh trong văn bản này

có tác dụng gì?

- Gọi một số cặp trình bày kết quả

- Nhận xét, sửa chữa4. Hoạt động vận dụng

? Nêu các tình huống trong đời sống hàng ngày em thấy cần sử dụng văn thuyết minh?

? Để có được những tri thức để sử dụng trong văn thuyết minh ta làm thế nào?

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

=> Lời đề nghị thiết tha đối với mọi người : phải quyết tâm cao chống ôn dịch thuốc lá.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×