Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Các nhóm dưới B: B3, BX, Bel

b. Các nhóm dưới B: B3, BX, Bel

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. Hệ Rhesus

-1940, Landsteiner tìm KN ở

HC máu khỉ Maccacus

Rhesus  yếu tố Rh-Ở HC máu người, 1 số

có yt Rh  được quy ước :+ HC người có Rh 

Rh+

+ HC người không có-Ytố Rh gồm 13 kháng

nguyên

trong đó

ytố D mạnh nhất, có

ý nghóa quan trọng trong

truyền máu

 anti D

là kháng thể quan

trọng nhất của hệ Rh .- Các KT hệ Rh không có

sẵn trong máu , chỉ xuất

hiện khi có sự tiếp xúc

với KN trong truyền máu

hoặc cơ thể tạo KT đến

một nồng độ đủ gây

phản ứng ngưng kết  KT

của hệ Rh là KT miễn dòch .-Anti D là một loại IgG-Việt Nam  Rh+ : chiếm

95%-Người Âu Mỹ  Rh+:

chiếm 85%- Những p.ứng do Rh

thường xảy ra trong 2

trường hợp :

+ Người có máu Rh- nhận

nhiều lần liên tục máu

Rh+

+ Mẹ có máu Rh- mang

nhiều lần bào thai có

máu Rh+- Sự thành lập KT

anti D

Khi HC có Rh+ truyền

cho người máu  Rh-+ Anti D hình thành từ

từ

+ Sau 2–4 tháng  đạt

nồng độ tối đaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Các nhóm dưới B: B3, BX, Bel

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×