Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Căn cứ vào mối quan hệ của dự án, chia ra các dự án sau:Dự ánĐộc lập: dự án mà khi đượcLoại trừ: khi một dự án nàychấp nhận hay loại bỏ khôngđược thực hiện thì những dự ánảnh hưởng gì đến các dự ánkhác còn lại sẽ bị loại bỏkhác9/20/199+ Dự án bổ sung: (phụ thuộc) Các dự án phụ thuộc nhau chỉ có thể thực hiện cùng một lúc với nhau. Ví dụ dự án khai thác mỏ và dự án xây dựng tuyến

đường sắt đểvận chuyển khoángsản, chúng phải được nghiên cứu cùng một lượt.

-         Căn cứ vào mức độ chi tiết của các nội dung trong dự án:

+ Dự án tiền khả thi: Được lập cho những dự án có qui mô đầu tư lớn, giải pháp đầu tư phức tạp và thời gian đầu tư dài. Do đó khơng thể nghiên cứu

tính tốn ngay dự án khả thi mà phải qua nghiên cứu sơ bộ, lập dự án sơ bộ. Tác dụng của dự án tiền khả thi là cơ sở đểchủ đầu tư quyết định có nên

tiếp tục nghiên cứu để lập dự án chi tiết hay không.

+ Dự án khả thi: Là dự án được xây dựng chi tiết, các giải pháp được tính tốn có căn cứ và mang tính hợp lý. Tác dụng của dự án khả thi:

Là căn cứ để cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư

Là cơ sở để nhà đầu tư xin vay vốn hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư khác

Là cơ sở nhà đầu tư lập kế hoạch tổ chức thực hiện quá trình đầu tư nhằm đạt mục tiêu

Là căn cứ để các đối tác đầu tư quyết định có nên góp vốn cùng với nhà đầu tư để thực hiện dự án hay không9/20/19103.2 Các tiêu chuẩn đánh giá

Tìm hiểu các phương pháp theo các tiêu chí sau:Khái

niệm

Ưu,CôngnhượcthứcTiêuÝ nghĩachuẩnNội

dung9/20/19113.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

3.3.1/ Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư (PP – Payback Period)Khoảng thời gian cần thiết mà dự án tạo ra dòng tiền thuần bằng chính vốn đầu tư ban

đầu để thực hiện dự ánÝ nghĩa: Sau bao lâu thu hồi được toàn bộ vốn đầu tưPPCông thức9/20/1912Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×