Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ

4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.22: Sợ đồ mạch điện hoạt động nâng hạ ghế lái49Cơng tắc điều khiển hoạt động của ghế lái:Hình 2.23: Công tắc điều khiển sự hoạt động của ghế láiHình 2.24 Bảng hoạt động của các cơng tắc ở các vị trí

502.4.3 Ngun lý hoạt động

Cơng tắc Slide switch:

- Vị trí FOR WARD (1) nối (9) và (4) nối (10) ghế chuyển động về phía trước.

- Vị trí OFF (1) nối (10) và (4) nối (10) ghế dừng lại.

- Vị trí BACKWARD (1) nối (10) và (4) nối (9) ghế chuyển động về phía sau.

Cơng tắc Font vertical switch:

- Vị trí UP (2) nối (9) và (3) nối (5) ghế lái được nâng lên.

- Vị trí OFF (2) nối (5) và (3) nối (5) ghế dừng lại.

- Vị trí DOWN (2) nối (5) và (3) nối (9) ghế lái hạ xuống.

Cơng tắc Rear vertical switch:

- Vị trí UP (6) nối (9) và (7) nối (8) ghế sau được nâng lên

- Vị trí OFF (6) nối (8) và (7) nối (8) ghế sau dừng lại.

- Vị trí DOWN (6) nối (8) và (7) nối (9) ghế sau được hạ xuống.

Công tắc Reclining switch:

- Vị trí FOR WAR (5) nối (9) và (8) nối (10) ghế sau bật về phía trước.

- Vị OFF (5) nối (10) và (8) nối (10) ghế dừng lại.

- Vị trí BACKWARD (5) nối (10) và (8) nối (9) ghế bật về phía sau.

2.5 HỆ THỚNG SẤY KÍNH

2.5.1 Cơng dụng

Dùng sưởi nóng kính lau, làm tan sương bằng các điện trở, được bố trí giữa lớp

kính sau. Các điện trở này được cung cấp dòng điện để nung nóng kính khi sương

bám.

2.5.2 Đặc điểm

Hệ thống sử dụng nguồn (+) cung cấp trưc tiếp qua cầu chì và relay xơng kính

( defogger relay ), relay được điều khiển bởi cơng tắc xơng kính ( defogger switch )

trên cơng tắc ( defogger switch ) có một đèn báo xơng và một đèn soi công tắc.

2.5.3 Sơ đồ mạch điện

a. Sơ đồ mạch điện51Hình 2.25: Sơ đồ mạch điện xơng kính

b. Nguyên lý hoạt động

Theo sơ đồ mạch điện, khi bật cơng tắc sấy xơng kính, điện trở xơng nóng lên,

đèn báo xông sáng

Vào ban đêm mạch đèn ( TAIL ) sẽ soi sáng công tắc qua biến trở điều chỉnh độ

sáng.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×