Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết nối các thiết bị

3 Kết nối các thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.10 Sơ đồ nối dây của mơ hìnhBảng 4.3 Nối dây cho mơ hình

Chân Arduino UnoKết nối với các thiết bị khác0 – RXTX HC-061 – TXRX HC-062 - InterruptMPU 6050 Interrupt3 - Interrupt, PWM

4L298 In15 - PWML298 In26 - PWML298 In37L298 In48

9 - PWM

10 - PWML298 ENA11 - PWML298 ENB12

13 - Led

A1

A2

A3

A4 - SDASCL-MPU 6050A5 - SCLSDA MPU 60504.4 Thiết kế mơ hìnhMơ hình gồm các tấm mica hình chữ nhật có kích thước 200x100x3 mm và bo

tròn ở bốn cạnh.

Mơ hình có kích thước tổng qt là 260x100x300 mm.Hình 4.11 Mơ hình được vẽ trên phần mềm SOLIDWORKS4.5 Kết quả chế tạoHình 4.12 Mặt trước của mơ hình xe hai bánh tự cân bằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết nối các thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×