Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết bị ảo (VI - Vitual Instrument)

Thiết bị ảo (VI - Vitual Instrument)

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Connector (Đầu nối) của chương trình LabVIEWIconConnectorPhụ lục 4

Hướng dẫn sử dụng giao diện labVIEW trên máy tính1. Chạy chương trình mở cơng tắc động cơ và khởi động máy

68123 Chọn cổng kết nối Card USB 9090 [1]

 Bấm nút NGUON để bật sang trạng thái On, công tắc động cơ được mở.[2]

 Sau đó nhấn vào nút START để khởi động động cơ, động cơ nổ máy. [3] Giao diện động cơ đang hoạt động.[4]6945AB

CDEF

[A] Đồng hồ hiện thị vị trí bướm ga (0).

[B] Đồng hồ hiển thị tốc độ động cơ (v/p).

[C] Đồng hồ hiển thị nhiệt độ nước làm mát (0C) và Volt (V).

[D] Đồng hồ hiển thị nhiệt độ khí nạp (0C) và (V).

[E] Đồng hồ hiển thị lưu lượng khí nạp (0C) và (V).

[F] Đồ thị hiển thị tín hiệu NE và VTA.

[5] Dừng chương trình.2.Điều khiển đóng/ngắt (ON/OFF) tín hiệu đánh lửa (IGT) và phun xăng (#10)70-Khi ta nhấn nút điều chỉnh tín hiệu phun xăng #10 nút chuyển sang trạng thái

OFF (màu vàng). Lúc này kim phun xăng máy số một không có tín hiệu nên-khơng phun nữa dẫn đến động cơ có hiện tượng rung lắc khơng điều.

Khi ta nhấn vào nút điều chỉnh tín hiệu đánh lửa IGT1 nút chuyển sang trạng

thái OFF (màu vàng) thì tín hiệu đánh lửa IGT1 khơng được truyền đến bơ bin

nên khơng có đánh lửa ở máy một dẫn đến động cơ ngưng hoạt động sau haigiây.

 Từ đó ta thấy khi tắt kim phun một động cơ vẫn hoạt động nhưng có hiện tượng

rung,lắc nhưng khi tắt đánh lửa một thì động cơ tắt máy sau hai giây từ đó ta có

thể phân biệt sự khác nhau giữa kim phun và đánh lửa.3. Điều khiển bướm ga71 Khi nhấn vào nút TAY (Tay) thì nút TAY sẽ sáng lên khi đó ta có thể điều khiển

vị trí bướm ga theo chế độ bằng tay bằng cách nhấn vào nút GIAM GA (Giảm

ga) nếu muốn giảm ga và nhấn nút TANG GA (Tăng ga) nếu ta muốn tăng ga,

vị trí bướm ga sẽ tăng,giảm theo ý ta muốn ta có thể quan sát vị trí của bướm ga

trên đồng hồ hiển thị vị trí bướm ga.

 Khi ta nhấn nút TU DONG (Tự động) thì nút tự động sẽ sáng lúc này ta sẽ điều

khiển vị trí bướm ga theo chế độ tự động bằng cách di chuyển thanh trượt ở

VAN TOC DAT (Vận tốc đặt).

Nếu ta muốn vận tốc động cơ đạt 2000 v/p (Vòng/phút) thì ta di chuyển thanh

trượt đến vị trí 2000 thì bướm ga sẽ tự di chuyển đến vị trí mà ở đó động cơ đạt

vận tốc là 2000 v/p

 Khi nhấn nút RESET thì ta sẽ khởi động lại phần điều khiển vị trí bướm ga nếu

xảy ra lổi.

 LED_DUNG (Led_dừng) cho biết bảng điều khiển vị trí bướm ga đang hoạt

động hay không hoạt động. Nếu Led sáng thì bảng điều khiển khơng thể hoạt

động được cần phải Reset lại để Led tắt thì lúc đó bảng điều khiển mới có thể

hoạt động được.Phụ lục 5

Bảng số liệu thực nghiệm

72Mối quan hệ giữa nhiệt độ khí nạp và lưu lượng khí nạp vào tốc độ động cơ

Tốc độ động cơ

(vòng/phút)Nhiệt độ khí nạp

(°C)Lưu lượng khí nạp

(g/h)155035248017003526001800362700200037300023004032002700453700300048430073Phụ lục 6

Danh sách các hình được chụp trong quá trình thực nghiệm

1. Khảo nghiệm nhiệt độ động cơ2. Khảo nghiệm góc mở bướm ga3. Khảo nghiệm tốc độ động cơ

744. Động cơ DC dùng để điều khiển bướm ga75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết bị ảo (VI - Vitual Instrument)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×