Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2QUẢN LÝ NHÂN VIÊN5.3QUẢN LÝ TÀI KHOẢN5.4QUẢN LÝ TOUR5.5QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG5.6QUẢN LÝ BẢNG LƯƠNG5.7QUẢN LÝ NHÀ HÀNG5.8QUẢN LÝ KHÁCH SẠN5.9QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG5.10THỐNG KÊ DOANH THU5.11THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG5.12THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TOUR THEO QUÝ5.13THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TOUR THEO HƯỚNG DẪN VIÊN5.14THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TOUR THEO ĐIỂM THAM QUANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×