Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dây chằng Tĩnh mạch

Dây chằng Tĩnh mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

8.Dây chằng Tĩnh mạch

• Là do sự thối hóa của ống tĩnh mạch.

• DC Tĩnh mạch cố định gan vào Tĩnh mạch.

– Ống tĩnh mạch là 1 ống nối từ hệ thống tĩnh mạch

cửa và tĩnh mạch chủ dưới .

– DC tĩnh mạch tạo nên khe DC tĩnh mạch đi từ tĩnh

mạch Gan trái đến tĩnh mạch chủ dưới .Tóm Tắt

• Gan đóng nhiều vai trò

quan trọng khác nhau

trong việc bảo tồn Sức

Khỏe.

• Gan được cố định bởi

Phúc mạc, các PT cố định

chính (dc ) và gan còn

được che chở bảo vệ bởi

X sườn.nên TH bị té ngã

sẽ đở bị dập nát hơn

những cơ quan khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dây chằng Tĩnh mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×